• Dokumenty powiązane  zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych dokumentów
  • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany dokument.