Polski Ład – korekta naliczonego podatku

21 stycznia 2022

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych podatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych informujemy, że trwają prace nad wprowadzeniem zmian w systemach, jednocześnie przesyłamy instruktaż w jaki sposób można dokonać korekty podatku na aktualnej wersji oprogramowania.

PROGRAM PŁACE

Przykład:
Podatek naliczony wg PŁ wynosi 544 zł.
Podatek naliczony wg „starych” zasad wynosi 277 zł.
Różnica: 544 – 277 = 267 zł tzw. nadwyżki

Lista naliczona wg przepisów „Polskiego Ładu”:

W celu skorygowania naliczonego na liście podatku należy:
1. Założyć listę dodatkową.

2. Dopisać pracownika > kliknąć Nalicz – WAŻNE! naliczenie kartoteki konieczne w związku z usunięciem zaznaczenia o nienaliczonej kartotece w kolumnie Nienaliczone.
Kartoteka powinna mieć w wynikach zera.

3. Po przeliczeniu pustej kartoteki należy na zakładce Potrącenia wprowadzić kwotę podatku na minus oraz uzupełnić pola Potrącenia oraz Na konto lub Do wypłaty, następnie kartotekę ZAMKNĄĆ.
UWAGA! Uzupełnionej kartoteki NIE PRZELICZAMY ponownie.

Poprawnie uzupełniona kartoteka nie będzie generować komunikatu o błędnej krzyżówce.

4. Zweryfikować Kartę wynagrodzeń.

WAŻNE!
Po opublikowaniu aktualizacji zawierającej zmiany wprowadzane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych podatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie możliwość zapisania kwoty różnicy, tj. 267 zł w kartotece płacowej (jako wartości „do odłożenia”), do pobrania później, w momencie kiedy wystąpi ujemna różnica.

 

PROGRAM ZLECONE

Przykład:
Podatek naliczony wg PŁ wynosi 59 zł.
Podatek naliczony wg „starych” zasad wynosi 25 zł.
Różnica: 59 – 25 = 34 zł tzw. nadwyżki

Lista naliczona wg przepisów „Polskiego Ładu”:

W celu skorygowania naliczonego na liście podatku należy:
1. Założyć listę dodatkową.

2. Dopisać pracownika.

3. W oknie Edycji wypłaty uaktywnić pole podatku – ustawić kursor myszy na polu Podatek i kliknąć prawy przycisk myszy – Aktywne pole.

4. Wprowadzić kwotę podatku na minus oraz w pozycję Potrącenia, a następnie uaktywnić pole „Na konto” – ustawić się kursorem myszy na pole Na konto kliknąć prawy przycisk myszy – Aktywne pole.

5. Wprowadzić wartość w pozycję Na konto lub Do wypłaty, a następnie wybrać Zapisz. Po zapisaniu okno Zamykamy.

Poprawnie uzupełniona kartoteka nie będzie generować komunikatu o błędnej krzyżówce.
UWAGA! Uzupełnionej kartoteki NIE PRZELICZAMY.

6. Zweryfikować Kartę wynagrodzeń.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę