Progman iPrzedszkole Aktywacja karty

Z widoku głównego Panelu dla rodzica systemu iPrzedszkole należy wybrać zakładkę Więcej/Karty.

Zakładka Karty służy do aktywowania oraz blokowania posiadanych kart zbliżeniowych służących do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Aby aktywować kartę należy użyć przycisku:

W oknie, które się pojawi

 

należy wprowadzić numer karty widoczny na odwrocie karty w prawym dolnym rogu

 

i kliknąć przycisk:

.