Tworzenie kont użytkowników

Wprowadzenia Użytkowników i nadania im uprawnień dokonujemy w zakładce Narzędzia >> Użytkownicy. Dodając nowego Użytkownika i przypisując mu konkretną rolę np. dyrektor, intendent, nauczyciel system automatycznie nadaje uprawnienia poszczególnym Użytkownikom wg wskazanej funkcji pełnionej w przedszkolu. Dla przykładu: domyślnie tylko Użytkownik z rolą Dyrektor lub Nauczyciel posiada uprawnienia do Dzienników.