Progman Pomoc techniczna – Jak należy zainstalować program desktopowy?

 

Jeśli poszukujecie Państwo pliku instalacyjnego do starszej wersji,  która nie jest dostępna na stronie prosimy o kontakt emaliowy pod adresem: pomoc@progman.pl.

 

System instalowany jest domyślnie na dysku C w katalogu Program Files w podkatalogu Progman o nazwie instalowanego programu (C:\Program Files\Progman\…). Najważniejszy plik z danymi, w którym znajdują się wszystkie ewidencjonowane przez system informacje znajduje się w podkatalogu ZBIORY (C:\ProgramFiles\Progman\ZBIORY\…”)

Poniżej znajduje się zestawienie nazw plików bazodanowych:

Instalacja systemów Progman może odbyć się w dwóch wariantach:

  1. z płyty CD-ROM
  2. z Internetu

Ad.1

Dotyczy tylko starszych wersji programów, które były wydane do roku 2015. Instrukcja jest dołączona do płyty.

 

 

 

 

Ad 2.

Proszę wejść na stronę: http://mirror.progman.pl/progman/update/?_ga=2.161589115.632306448.1498468055-1332941734.1427359745

Następnie należy kliknąć w zakładkę Aktualizacje i wybrać odpowiedni program z listy.

Po wybraniu odpowiedniej wersji programu klikamy przycisk Aktualizacja

Następnie pojawi się okno logowania, w które należy wpisać ID i Hasło (dane znajdziemy na  umowie licencyjnej) i kliknąć Zaloguj się

Po wpisaniu odpowiednich danych rozpocznie się proces pobierania pliku instalacyjnego wówczas należy kliknąć Zapisz plik

Należy postępować  zgodnie z wyświetlonymi  informacjami:

  1. Uruchomić instalację

Należy postępować  zgodnie z wyświetlonymi  informacjami:

  1. Uruchomić instalację

2. Zaznaczamy odpowiedni parametr i klikamy Dalej

Folder docelowy pozostawiamy bez zmian, chyba, że wcześniejsza wersja była zainstalowana w innym miejscu i klikamy Dalej

Wybieramy składniki instalacyjne i klikamy Dalej

Podczas procesu instalacji pojawią się trzy składniki możliwe do zainstalowania:

Narzędzia dodatkowe, System Progman, Baza danych.

Dla ułatwienia poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje:

  • Jeżeli program instalowany jest na jednym stanowisku komputerowym, należy zaznaczyć wszystkie składniki: Narzędzia dodatkowe, System Progman i Baza danych.
  • Jeżeli program instalowany jest na kilku stanowiskach, instalację należałoby rozpocząć na komputerze będącym komputerem serwerem. Należy zaznaczyć składnik Baza danych (jeśli na tym komputerze nikt nie będzie pracował w systemie Progman) albo należy zaznaczyć dwa składniki: System Progman i Baza danych (jeśli na tym komputerze Użytkownik będzie pracował na systemie Progman).
  • Z kolei na komputerze, który będzie korzystał ze zbiorów umieszczonych na komputerze serwerze, należy zaznaczyć jeden składnik: System Progman.
  • Narzędzia dodatkowe zawierają: Archiwizator (umożliwia zdalne dokonywania archiwizacji) oraz Viewer_QR (umożliwia drukowanie zapisanych raportów bez zainstalowania systemu Progman). Narzędzia dodatkowe instalowane są domyślnie w katalogu C:\Program Files\Progman\Narzędzia.
  • Program zostanie standardowo umieszczony w folderze o nazwie systemu w katalogu Progman, a pełna ścieżka do programu będzie wyglądała następująco: C:\Program Files\Progman\…(Nazwa systemu).

Rozpocznie się proces instalacji:

Po instalacji należy kliknąć Zakończ