Progman Rozrachunki – Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podmiotem zobowiązanym do wystawienia noty korygującej, w związku z błędami z zakresu danych sprzedawcy, nabywcy lub oznaczenia towaru, jest odbiorca faktury. Zatem notę korygującą można wystawić tylko do zewidencjonowanych dokumentów zakupu. W tym celu należy wprowadzić fakturę zakupu zgodnie z danymi w niej zawartymi, a następnie w oknie głównym dokumentów zakupu kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wystaw notę korygującą. W oknie edycji noty należy wprowadzić poprawne dane.