Progman Świadectwa – problem z pobieraniem nowych wzorów świadectw

Jeśli w programie „Progman Świadectwa” po uruchomieniu funkcji Pobierz wzory świadectw z menu Narzędzia pojawia się komunikat o problemie z połączeniem internetowym, należy wykonać następujące czynności:

  1. Z menu Narzędzia przeprowadzić archiwizację danych, ale ważne, żeby plik archiwum zapisać na pulpicie komputera (jeśli w programie nie ma jeszcze danych o uczniach, to ten krok można pominąć).
  2. Wyłączyć program Świadectwa
  3. Kliknąć prawym klawiszem myszki na skrócie programu Świadectwa i wybrać Właściwości
  4. W oknie Właściwości przejść na zakładkę Zgodność i na dole włączyć opcję Uruchom ten program jako administrator i zapisać zmianę
  5. Włączyć ponownie program Świadectwa i jeśli nie będzie w nim danych, to odtworzyć je z archiwum wcześniej zapisanego na pulpicie komputera.
  6. Uruchomić ponownie funkcję Pobierz wzory świadectw, które powinno zadziałać poprawnie.

 

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków pobieranie wzorów świadectw nadal nie działa poprawnie, może to oznaczać, że mechanizm ten jest blokowany przez zainstalowany na komputerze system antywirusowy (należy wówczas na czas pobierania wzorów wyłączyć ochronę) lub przez wewnętrzną sieć np. w szkole.