Tezy/autoTEZY orzeczeń oraz tezy z piśmiennictwa

 

Tezy/autoTEZY orzeczeń

Tezy/autoTEZY orzeczeń są cytatami z uzasadnienia prawnego sądu, obejmującymi wywody sądu, które stanowią szeroko pojętą interpretację przepisów prawa. Tezy/autoTEZY mogą dotyczyć zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i proceduralnych.

Za tezę/autoTEZĘ można uznać wypowiedź sądu co do np.:

  • sposobu rozumienia danego przepisu
  • zastosowania przepisu w określonych okolicznościach lub in abstracto
  • sytuacji odpowiedniego lub analogicznego zastosowania danego przepisu
  • sytuacji naruszenia danego przepisu.

Tezą/autoTEZĄ jest też pogląd wyrażony już wcześniej w orzecznictwie albo w piśmiennictwie, który to pogląd sąd orzekający przyjmuje za własny. Tezą/autoTEZĄ może też być negacja takiego poglądu.

 

Uwaga! autoTEZA oraz funkcjonalność Pokaż tezę/autoTEZĘ w uzasadnieniu dostępne są wyłącznie dla użytkowników posiadających LEX Kompas Orzeczniczy.

autoTEZA jest wynikiem prac analitycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, pod nadzorem redakcji opracowującej merytorycznie bazę orzeczeń.

Tezy z piśmiennictwa

Tezy z piśmiennictwa to krótkie cytaty z publikacji prawniczych, w których autor dokonuje wykładni konkretnych przepisów lub zasad prawa. Dzięki tezom z piśmiennictwa można zapoznać się z poglądami doktryny prawa dotyczącymi sposobu interpretacji przepisów, które mogą:

  • wypełniać lukę w przypadku braku wykładni w orzecznictwie sądów i organów administracji
  • przedstawiać odmienny od organów orzeczniczych kierunek interpretacji
  • uzupełniać interpretacje tych instytucji o dodatkowe argumenty.

 

 

Zarówno tezy orzeczeń, jak i tezy z piśmiennictwa zawarte w programie LEX podlegają ocenie co do aktualności, tj. zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę