Tezy orzeczeń, autoTEZY i tezy z piśmiennictwa

 

Tezy orzeczeń

Tezy orzeczeń są cytatami z uzasadnienia prawnego sądu, obejmującymi wywody sądu, które stanowią szeroko pojętą interpretację przepisów prawa. Tezy mogą dotyczyć zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i proceduralnych.

Za tezę można uznać wypowiedź sądu co do np.:

  • sposobu rozumienia danego przepisu
  • zastosowania przepisu w określonych okolicznościach lub in abstracto
  • sytuacji odpowiedniego lub analogicznego zastosowania danego przepisu
  • sytuacji naruszenia danego przepisu.

Tezą jest też pogląd wyrażony już wcześniej w orzecznictwie albo w piśmiennictwie, który to pogląd sąd orzekający przyjmuje za własny. Tezą może też być negacja takiego poglądu.

 

AutoTEZY

AutoTEZA wskazuje na fragment orzeczenia, które zawiera informację o poruszanym w treści zagadnieniu prawnym. Pozwala zapoznać się z tematyką orzeczenia i ocenić jego przydatność w kontekście rozpatrywanego zagadnienia. Uwaga! AutoTEZA oraz funkcjonalność Pokaż AutoTEZĘ / Pokaż tezę w uzasadnieniu dostępne są wyłącznie dla użytkowników posiadających LEX Kompas Orzeczniczy.

 

Tezy z piśmiennictwa

Tezy z piśmiennictwa to krótkie cytaty z publikacji prawniczych, w których autor dokonuje wykładni konkretnych przepisów lub zasad prawa. Dzięki tezom z piśmiennictwa można zapoznać się z poglądami doktryny prawa dotyczącymi sposobu interpretacji przepisów, które mogą:

  • wypełniać lukę w przypadku braku wykładni w orzecznictwie sądów i organów administracji
  • przedstawiać odmienny od organów orzeczniczych kierunek interpretacji
  • uzupełniać interpretacje tych instytucji o dodatkowe argumenty.

 

 

Zarówno tezy orzeczeń, jak i tezy z piśmiennictwa zawarte w programie LEX podlegają ocenie co do aktualności, tj. zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę