Aktualność dokumentów wykładni – ocena

Niektóre kategorie dokumentów w systemie LEX oceniane są co do aktualności, tj. zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Status (aktualne bądź nieaktualne) widoczny jest:

  • na listach dokumentów:

  • w tekstach dokumentów:

 

Kategorie dokumentów podlegających ocenie co do aktualności: