Pytania i odpowiedzi to dostępna w Hasłach baza dokumentów zawierających wyjaśnienia problemów prawnych wysyłanych do Redakcji LEX przez Użytkowników.

Pytania i odpowiedzi oznaczone są ikoną  .

Na liście pytań i odpowiedzi dostępnych w Haśle widoczne są:

– tytuł pytania,

 – przed tytułem, jeśli dokument należy do Nowości;

– rodzaj i numer dokumentu,

– wskazanie kiedy została udzielona odpowiedź na pytanie,

– autor odpowiedzi.

Po wyświetleniu treści pytania i odpowiedzi dane te zostaną wyświetlone u góry okna. Dodatkowo wskazany będzie status obowiązywania: aktualne bądź archiwalne.

Ponad listą Pytań i odpowiedzi prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Tekst Pytania i odpowiedzi zawiera opis problemu prawnego i odpowiedź specjalisty, wraz z linkami do powoływanych przepisów.

Dla Pytań i odpowiedzi dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

– Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

– po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

 

Zakładka Widok:

–  – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

W prawej części okna z treścią Pytania i odpowiedzi znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z monografią dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.