Administrator licencji może usunąć użytkownika z:

– jednej licencji

– ze wszystkich licencji (cały pakiet)

 

Aby usunąć użytkownika z jednej licencji należy:

  • Po przejściu do panelu administracyjnego (Administracja)

  • dalej do zakładki LICENCJE. Należy wybrać licencję, z której użytkownik ma być usunięty

 

  • zaznaczyć adres e-mail użytkownika, następnie kliknąć „USUŃ Z LICENCJI”

 

  • wówczas zostanie wyświetlony komunikat

 

  • kliknięcie w „OK” usunie użytkownika z zaznaczonej licencji

 

 

Aby usunąć użytkownika ze wszystkich licencji należy:

 

  • po przejściu do panelu administracyjnego przejść do zakładki UŻYTKOWNICY

 

  • zaznaczyć adres e-mail użytkownika, następnie kliknąć „USUŃ LICENCJE UŻYTKOWNIKOM”

 

  • zaznaczyć pole „NAZWA LICENCJI”(zaznaczenie wszystkich licencji użytkownika)

 

 

  • kliknięcie „ZAKOŃCZ” usunie wszystkie licencje, do których dodany jest użytkownik