Roczniki dostępne są na Stronie startowej programu pod ikoną . Umożliwiają wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach.

Użytkownik ma do wyboru następujące kategorie:

  • Dziennik Ustaw i Monitor Polski,
  • Dzienniki resortowe,
  • Dzienniki wojewódzkie,
  • Dzienniki Unii Europejskiej,
  • Czasopisma.

Po wyborze kategorii wskaż rocznik – w centralnej części okna. Zostaną wyświetlone wtedy poszczególne pozycje z wybranego rocznika.