Pracę z programem LEX rozpoczynamy od strony startowej.

LEX Search

Data stanu prawnego

  • Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji – domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu na dacie wyświetla się okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną datę;
  • Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane są akty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę;
  • Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się wybrana data. Jeżeli wybrana data jest wcześniejsza niż bieżąca data kalendarzowa pole zostanie podświetlone na czerwono.

Pulpit

Większośc strony strartowej to pulpit, o którego zawartości Użytkownik decyduje sam:

  • może skorzystać z pulpity domyślenego i dowolnie zaaranżować boksy na nim dostępne;
  • może strworzyć swój pulpit, nazwać i zaaranżować go dowolnie;
  • może wybrać pulpit branżowy (jeżeli jest dostępny w ramach posiadanych produktów).

Lewy panel

Z lewego panelu możliwe jest przejście do informacji i funkcjonalności dostępnych w Programie:

Za pomocą ikony widocznej zawsze w lewym górnym rogu ekranu, Użytkownik może wrócić do Ekranu powitalnego z dowolnego miejsca w programie.