Pracę z programem LEX rozpoczynamy od strony startowej.

LEX Search

Data stanu prawnego

  • Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji – domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu na dacie wyświetla się okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną datę;
  • Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane są akty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę;
  • Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania wyświetla się wybrana data. Jeżeli wybrana data jest wcześniejsza niż bieżąca data kalendarzowa pole zostanie podświetlone na czerwono.

Pulpit

Większość strony startowej to pulpit, o którego zawartości Użytkownik decyduje sam:

  • może skorzystać z pulpity domyślnego i dowolnie zaaranżować boksy na nim dostępne;
  • może stworzyć swój pulpit, nazwać i zaaranżować go dowolnie;
  • może wybrać pulpit branżowy (jeżeli jest dostępny w ramach posiadanych produktów).

Lewy panel

Z lewego panelu możliwe jest przejście do informacji i funkcjonalności dostępnych w Programie:

Za pomocą ikony widocznej zawsze w lewym górnym rogu ekranu, Użytkownik może wrócić do Ekranu powitalnego z dowolnego miejsca w programie.