Pracę z programem LEX rozpoczyna się od strony startowej.

LEX Search

Data stanu prawnego

  • Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji (czyli data stanu prawnego) – domyślnie ustawiona na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu daty wyświetla się okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną.
  • Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane są akty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę.
  • Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania wyświetla się wybrana data. Jeżeli wybrana data jest wcześniejsza niż bieżąca data kalendarzowa pole zostanie podświetlone na czerwono.

Pulpit

Główna część strony startowej to pulpit, o którego zawartości możesz zdecydować samodzielnie:

  • możesz skorzystać z pulpitu domyślnego i dowolnie zaaranżować boksy na nim dostępne
  • możesz stworzyć swój pulpit, nazwać i zaaranżować go dowolnie
  • możesz wybrać pulpit branżowy (jeżeli jest dostępny w ramach posiadanych produktów).

Lewy panel

Z lewego panelu możliwe jest przejście do informacji i funkcjonalności dostępnych w programie LEX:

Za pomocą ikony  – widocznej zawsze w lewym górnym rogu ekranu – możesz wrócić do strony startowej z dowolnego miejsca w programie.