Jeśli do pakietu przypisanych jest wielu użytkowników administrator licencji może
skorzystać z wyszukiwarki. W pole wyszukiwania (nad listą użytkowników) musi wpisać
co najmniej 3 litery/znaki składające się na adres mailowy, imię lub nazwisko szukanej osoby