Zmiany w wersji 29.0.1 LEX-a

13 grudnia 2023

Drodzy Użytkownicy!

Udostępniliśmy Wam wersję 29.0.1 LEX-a, która zawiera szereg zmian w obszarze pracy z orzecznictwem, wyszukiwaniem w LEX Search i dostępnością.

W zakresie pracy z orzecznictwem:

 • wprowadziliśmy nowy produktLEX Kompas Orzeczniczy 2.0 (LKO 2.0), w którym znajdą się dotychczasowe funkcje BETA (Analiza Treści oraz autoTezy),
 • udostępniamy Wam kolejne funkcje wspierające pracę z orzecznictwem, dostępne jedynie w LKO 2.0:
  • uchylone orzeczenia w relacji NSA – WSA – zmniejszone zostanie ryzyko powołania się na uchylone orzeczenie podczas budowania argumentacji,
  • podobne pisma urzędowe – na wzór orzeczeń podobnych, które znacznie usprawnią proces wyszukiwania argumentów.

Kontynuujemy rozwój LEX Search, czyli precyzyjnego i skutecznego wyszukiwania:

 • zmieniliśmy listę słów niewyszukiwalnych (tzw. stop wordów) – z listy usunięto przeddood oraz w, co pozwoli na skuteczniejsze wyszukiwanie fraz zawierających te wyrazy,
 • umożliwiliśmy wyszukiwanie orzeczeń bez podawania oznaczenia wydziału – orzeczenie można odnaleźć poprzez wpisanie części sygnatury, np. AKa 10/21 (zamiast II Aka 10/21); wyszukiwanie za pomocą poszczególnych elementów sygnatury jest możliwe w Wyszukiwaniu Zaawansowanym,
 • LEX Search odnajdzie daty zapisane w różnych formatach – użytkownik może wyszukiwać daty korzystając z jednego z następujących formatów: 01.10.2023 r., 1.X.2023 r. lub 1 października 2023 r.; skorzystanie z jednego formatu pozwoli na odnalezienie dokumentów, które zawierają datę zapisaną w innych formatach,
 • zmieniamy wyszukiwanie za pomocą identyfikatora aktów prawnych – LEX Search przeniesie użytkownika bezpośrednio do aktu prawnego, gdy skorzystamy z dotychczasowej formy zapisu (Dz.U.2018.1000) lub jednej z nowo obsługiwanych – DzU20181000, Dz U 2018.1000, Dz U 2018 1000, Dz. U. 2018 poz 1000, DzU2018poz1000 czy TJ Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 albo Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 TJ.

Wprowadziliśmy kolejne elementy w zakresie dostępności:

 • wprowadziliśmy do LEX-a tzw. ścieżkę okruszków (ang. breadcrumbs) – ścieżka okruszków spełnia funkcję informacyjną (gdzie Użytkownik znajduje się w programie) oraz nawigacyjną (umożliwia szybkie nawigowanie po strukturze programu),
 • dostosowaliśmy tytuły stron – opisy będą precyzyjniejsze i pozwolą na łatwą identyfikację zawartości strony bez potrzeby zapoznawania się z jej treścią; ułatwi to pracę z wieloma otwartymi kartami w przeglądarce,

Wprowadzone zostały usprawnienia techniczne w obszarze stabilności, niezawodności oraz wydajności programu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag oraz pomysłów za pomocą formularza.

Z pozdrowieniami
Dział Research Platform Management

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę