Widoczny obok pola wyszukiwania pełnotekstowego link Zaawansowane otwiera menu, dzięki któremu Użytkownik może precyzyjnie określić cechy poszukiwanego dokumentu.

W pierwszej kolejności należy wskazać kategorię dokumentu, do której poszukiwany należy, a następnie doprecyzować jego cechy wpisując je w odpowiednie pola. Z menu widocznego po prawej stronie okna można wybrać dodatkowe kryteria wyszukiwania.

Interesujące Użytkownika frazy mogą być wyszukiwane tylko w tytułach / podtytułach dokumentów, czy też tylko  w tezach. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję, jak na widoku poniżej.