• Hasła zawierają następujące superkategorie dokumentów dostępnych w programie LEX:

  – poszczególne kategorie dokumentów można odróżnić za pomocą właściwych ikon.

  Jeżeli hasło zawiera akt lub akty prawne, to znajdą się one na początku listy dokumentów.


  Kolejność aktów w haśle

  O kolejności aktów w haśle decydują kryteria:

  1. obowiązywania – kolejno akty oczekujące, następnie obowiązujące i archiwalne
  2. kategorii (miejsca publikacji) aktu
  3. merytoryczne – określane przez Redakcję LEX.

  Kolejność kategorii aktów w haśle:

  1. Dz. U. i M. P. (tzn. Dziennik Ustaw i Monitor Polski)
  2. Dzienniki UE (tzn. seria L, seria C, polskie wydanie specjalne)
  3. Dzienniki resortowe
  4. Dzienniki wojewódzkie
  5. Akty korporacyjne
  6. Pomniki prawa.

  Jednostki aktu prawnego merytorycznie powiązane z hasłem

  Jeżeli danemu hasłu można przypisać konkretne jednostki aktu prawnego (artykuł, paragraf, rozdział itp.), są one widoczne pod opisem tego aktu:


  Regulacje szczegółowe

  Jeżeli dla danego aktu prawnego wydano akty wykonawcze, wówczas zostaną one wyświetlone na liście po kliknięciu przycisku Regulacje szczegółowe.


  Filtrowanie – zawężanie

  Listę dokumentów w haśle można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu, np. obowiązywanie, autor, organ wydający itp. Po kliknięciu dowolnego kryterium lista zawęzi się automatycznie.

  Ponadto, zawężoną listę można zapisać w programie tak, jak opisano to na stronie Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania.


  Więcej informacji o wyszukiwaniu

  • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
  • podpowiedzi – tutaj
  • bezpośrednie otwarcie dokumentu – tutaj
  • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
  • lista wyników wyszukiwania- tutaj
  • znaki specjalne i operatory – tutaj
  • indeks i hasła – tutaj
  • indeksy branżowe – tutaj
  • zasoby – tutaj