Hasła zawierają następujące superkategorie dokumentów dostępnych w Lexie:

– poszczególne kategorie dokumentów można odróżnić za pomocą właściwych ikon.

Jeżeli hasło zawiera akt lub akty prawne, to znajdą się one na początku listy dokumentów.

Kolejność aktów w haśle

O kolejności aktów w haśle decydują kryteria:

 1. obowiązywania – kolejno akty oczekujące, następnie obowiązujące i archiwalne
 2. kategorii (miejsca publikacji) aktu
 3. merytoryczne – określane przez Redakcję Programu

Kolejność kategorii aktów w haśle:

 1. Dz. U. i M. P. (tzn. Dziennik Ustaw i Monitor Polski)
 2. Dzienniki UE (tzn. seria L, seria C, polskie wydanie specjalne)
 3. Dzienniki resortowe
 4. Dzienniki wojewódzkie
 5. Akty korporacyjne
 6. Pomniki prawa

Jednostki aktu prawnego

Jeżeli dla danego hasła można przypisać konkretne jednostki aktu prawnego (artykuł, paragraf, rozdział itp.), są one widoczne, pod oznaczeniem tego aktu:


Regulacje szczegółowe

Jeżeli dla danego aktu prawnego wydano akty wykonawcze, wówczas zostaną one wyświetlone na liście po kliknięciu na ikonę Regulacje szczegółowe.


Filtrowanie – zawężanie

Listę dokumentów w haśle można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu, np. obowiązywanie, autor, organ wydający itp. Po kliknięciu dowolnego kryterium lista zawęzi się automatycznie.

Ponadto zawężoną listę można zapisać w programie tak, jak opisano to na stronie Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania


Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
 • podpowiedzi – tutaj
 • bezpośrednie otwarcie dokumentu – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj