Mapa Zasobów

Zasoby dokumentów dostępnych w LEX zostały uporządkowane w podzialne na superkategorie, kategorie i rodzaje. Dostęp do określonej kategorii zasobów jest uzależniony od wersji posiadanego produktu.

Klasyfikacja zasobów

 

Podział zasobów według superkategorii i kategorii jes wykorzystywany w: