Analizy

 

Analizy – oznaczone ikoną  – to zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych tematycznie z konkretnym zagadnieniem, np. „podróże służbowe krajowe”, „amortyzacja budynków i lokali” itp.

W skład analizy mogą wchodzić:
– akty prawne;
komentarze;
monografie;
pytania i odpowiedzi;
– orzeczenia;
glosy;
– pisma urzędowe;
wzory dokumentów;
– normy;
– zestawienia;
– bibliografia;
– linki do tekstów źródłowych;
– odesłania do analiz powiązanych;
słowa kluczowe powiązane z analizami podobnych zagadnień;
– inne dokumenty.

Poszczególne kategorie dokumentów zebrane są w boksach widocznych w głównym oknie.

 

Dla Analiz dostępne są również zakładki:

Zakładka Dokument – prezentowane są tam Słowa kluczowe odsyłające do zbliżonych tematycznie Haseł.

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

– po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

 

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu.

 

Szczególnym rodzajem analiz są Materiały szkoleniowe dostępne w Serwisie HR. To przede wszystkim instrukcje realizacji szkoleń, na które składają się gotowe do użycia kompletne wzory i scenariusze szkoleń wraz z niezbędną dokumentacją (slajdy prezentacji, scenariusze realizacji ćwiczeń dla grup, materiały dla uczestników oraz instruktaż dla prowadzącego wraz z wstępem i harmonogramem szkolenia). Instruktaż realizacji pozwala na zrealizowanie szkolenia dedykowanego do potrzeb firmy zasobami wewnętrznymi bez konieczności angażowania firmy szkoleniowej.