Dodatkowe opcje wykorzystywane w funkcji Szukaj (LEX Serach).