W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się rozwijalna lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków.

Obok podpowiedzi dostępne są opcje:


Hasła słownikowe

W trakcie wpisywania słowa lub frazy do wyszukiwarki LEX Search system wyświetla podpowiedzi haseł ze słownika związanych z wpisywanym ciągiem znaków.  Podpowiedzi widoczne są tuż pod wpisywanym słowem (przykłady na obrazku poniżej). W celu wyświetlenia listy wyników dla wybranego hasła z podpowiedzi należy najechać na nie myszką i kliknąć.


Otwórz hasło

Zawiera podpowiedzi nazw Haseł z Indeksu, w których występuje wpisywany przez Użytkownika ciąg znaków. Kliknięcie podpowiedzi w tej części powoduje otworzenie danego hasła;


Wyszukaj w treści

Ułatwia wyszukiwanie dokumentów zawierających podpowiedź wybraną w tej części.


Analizy

Dodatkowo prezentowane są dostępne w programie Analizy, które najlepiej odpowiadają wpisywanemu przez Użytkownika ciągowi znaków. Kliknięcie na ikonę Analizy wyświetli jej zawartość.


Po kliknięciu przycisku Szukaj uzyskuje się listę dokumentów, które są posortowane według trafności. Przy określaniu trafności jest brany pod uwagę szereg czynników, m.in. ilość oraz gęstość wystąpień poszukiwanych słów.