W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków.


1. Tytuły dokumentów i haseł, zawierające wpisane ciągi znaków

W trakcie wpisywania kolejnych znaków do LEX Search – wyświetla się lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków. Podpowiedzi widoczne są tuż pod wpisywanym słowem (przykłady – poniżej). W celu wyświetlenia listy wyników dla podpowiadanej frazy wskaż ją kursorem i kliknij.


2a. Otwórz hasło

To opcja dostępna w prawej górnej części okna z podpowiedziami. Zawiera sugestie nazw Haseł z Indeksu, w których to nazwach występuje wpisywany ciąg znaków. Kliknięcie podpowiedzi w tej części okna powoduje otworzenie danego hasła – jak niżej:


2b. Wyszukaj w treści

Ułatwia wyszukiwanie dokumentów zawierających podpowiedź wybraną w tej części.

Po kliknięciu przycisku Szukaj uzyskuje się listę dokumentów, które są posortowane według trafności. Przy określaniu trafności jest brany pod uwagę szereg czynników, m.in. liczba oraz gęstość wystąpień poszukiwanych słów.


3. Analizy

W prawej dolnej części okna z podpowiedziami dodatkowo prezentowane są dostępne w programie Analizy, powiązane z podpowiadanym tytułem dokumentu lub hasłem Indeksu. Kliknięcie tytułu analizy przypisanej danej podpowiedzi – wyświetli jej zawartość. W ten sposób szybko dotrzesz do kompleksowego opracowania wskazanego tematu, bez potrzeby wyszukiwania w Zasobach.