Tytuły dokumentów i haseł, zawierające wpisane ciągi znaków

W trakcie wpisywania treści w wyszukiwarce LEX wyświetla się lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków.

W celu wyświetlenia wyników dla podpowiadanej frazy lub hasła wybierz ją z listy.


Wyszukaj w treści

W przypadku wybrania podpowiedzi z części Wyszukaj w treści, wyświetli się lista dokumentów zwierających podpowiadaną frazę. System uwzględnia synonimy (słów jak i fraz) oraz odmiany fleksyjne.

Lista dokumentów posortowana jest według trafności. Przy określaniu trafności jest brany pod uwagę szereg czynników, m.in. liczba oraz gęstość wystąpień poszukiwanych słów.


Otwórz hasło

Zawiera sugestie nazw Haseł z Indeksu, w których to nazwach występuje wpisywany ciąg znaków. Kliknięcie podpowiedzi w tej części okna powoduje otworzenie danego hasła – jak niżej:

Po kliknięciu przycisku Szukaj uzyskuje się listę dokumentów, które są posortowane według trafności. Przy określaniu trafności jest brany pod uwagę szereg czynników, m.in. liczba oraz gęstość wystąpień poszukiwanych słów.