Czy mogę powrócić do rozpoczętego procesu migracji?

25 marca 2024

Aby powrócić do rozpoczętego procesu migracji należy w oknie Migracja danych skorzystać z przycisku
Przełącz jednostkę do migracji.

W przypadku istnienia kilku rozpoczętych importów po przełączeniu jednostki do migracji wyświetlane
jest okno z migrowanymi jednostkami, statusem migracji i datą ich rozpoczęcia.

Następnie po skorzystaniu z odnośnika z nazwą jednostki w kolumnie Jednostka do migracji nastąpi powrót
do rozpoczętego procesu migracji.

Na każdym etapie migracji możliwe jest jej przerwanie i kontynuacja w okresie maksymalnie 7 dni od rozpoczęcia procesu. Po tym czasie konieczne będzie wznowienie importu.

Jeśli migracja jednostki jest już rozpoczęta ukaże się komunikat o treści:

,,Potwierdzenie

Uwaga: Migracja jednostki 'X’ jest już rozpoczęta przez innego użytkownika. Czy na pewno chcesz kontynuować?”

Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem Tak, przechodzi się do kroku pierwszego weryfikacji danych dla kolejnej jednostki, ale dane wprowadzone wcześniej z poszczególnych etapów są zachowane i możliwe do zmiany.

Skorzystanie z przycisku Nie przerywa proces migracji.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę