Jak wydrukować kartę wynagrodzeń?

W celu wydrukowania karty wynagrodzeń, w zakładce "Pracownicy" należy zaznaczyć osobę, dla której generujemy kartę wynagrodzeń (pkt 1). Kolejnym krokiem jest aktywowanie przycisku "Wydruki płacowe" (pkt 2) i wybranie wpisu "Karta wynagrodzeń".       W nowym oknie należy ustawić parametry wydruku (pkt 1,2,3) i wcisnąć przycisk "Generuj" (pkt 4). &n...
Więcej

Infolinia – jak korzystać?

Dbając o najwyższą jakość naszych usług i dostępność konsultantów nasza infolinia jest czynna przez 8h dziennie. Pomoc techniczną i merytoryczną klienci systemów Progman mogą uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00.   W ramach infolinii dostępne są następujące usługi: Bezpłatna infolinia pomocy technicznej Płatna infolinia wsparcia meryto...
Więcej

Jak dodać spłatę gotówkową KZP/ZFŚS (raty bądź całości zadłużenia)?

Przykład: Pracownik wpłaca do kasy część lub całość zadłużenia. W systemie Cloud Kadry Płace przechodzimy, z menu bocznego, do kartoteki "Pracownicy" (pkt 1) a następnie do kartoteki danego pracownika (pkt 2).   W kolejnym kroku wybieramy zakładkę "Pokaż więcej" >> "Potrącenia"     W wierszu dotyczącym rat pożyczki KZP lub ZFŚS...
Więcej

Czy migrowana jest informacja o szczególnych schorzeniach osoby niepełnosprawnej?

Obecnie nie migrowane są informacje z systemu Progman Kadry (Desktop) ze szczególnymi schorzeniami osoby niepełnosprawnej. Po migracji w systemie Progman Cloud Kadry Płace konieczne jest uzupełnienie tych danych dla wybranych pracowników (rozwiązanie tymczasowe do czasu rozszerzenia migracji o ten parametr). W tym celu w zakładce Informacje dodatkowe konkretnego pracownika w sekcj...
Więcej

Czy mogę anulować rozpoczętą/edytowaną migrację?

Tak, istnieje możliwość anulowania rozpoczętej lub edytowanej migracji na każdym etapie procesu migracji, dopóki nie zostanie uruchomiony import danych w kroku 6 ostatnim. Anulacja migracji odbywa się przez przycisk , znajdujący się na pasku przycisków w każdym z sześciu kroków migracji.
Więcej

Czy podczas edycji rozpoczętej migracji mogę uruchomić nowy proces migracji?

Tak. W przypadku edytowania wcześniejszej migracji konkretnej jednostki i rozpoczęcia nowej migracji wyświetlony zostanie komunikat o treści: ,,Potwierdzenie Czy na pewno chcesz przerwać rozpoczętą migrację i uruchomić migrację innej jednostki?’’ Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem Tak będzie możliwe uruchomienie nowej migracji dla innej jednostki. Skorzystanie ...
Więcej

Czy mogę powrócić do rozpoczętego procesu migracji?

Aby powrócić do rozpoczętego procesu migracji należy w oknie Migracja danych skorzystać z przycisku Przełącz jednostkę do migracji. W przypadku istnienia kilku rozpoczętych importów po przełączeniu jednostki do migracji wyświetlane jest okno z migrowanymi jednostkami, statusem migracji i datą ich rozpoczęcia. Następnie po skorzystaniu z odnośnika z nazwą jednostki w k...
Więcej

Czy mogę rozpocząć nową migrację jednostki, bez zakończenia aktualnie migrowanej?

Istnieje możliwość migrowania kliku jednostek jednocześnie używając przycisku Rozpocznij nową migrację. Również po zakończeniu migracji jednej jednostki można rozpocząć kolejną migrację używając przycisku Przełącz jednostkę do migracji. Po przełączeniu jednostki do migracji, ukaże się okno Migracja danych i korzystając z przycisku Rozpocznij nową migrację...
Więcej

Co zrobić, gdy umowa zmigrowała się jako Aktualna, a w desktopowym programie Kadry była wcześniej rozwiązana?

Oznacza to, że w systemie Progman Kadry (Desktop) dla rozwiązanej umowy nie był przypisany Kod podstawy prawnej dla wybranego Sposobu ustania stosunku pracy – Sposób rozwiązania umowy. Jeśli podstawa prawna dla danego sposobu rozwiązania umowy zostanie uzupełniona – wówczas etat zostanie zmigrowany jako umowa zakończona. Dane należy poprawić w systemie Progman Kadry (Desktop) i ...
Więcej

Jak nadać uprawnienia do migracji w Progman Cloud Kadry Płace?

Nadanie uprawnienia do migracji w Progman Cloud Kadry Płace odbywa się w kilku krokach. Krok 1 - przejście do Ustawienia >Zarządzanie>Użytkownicy Po zalogowaniu się do Progman Cloud Kadry Płace i wyborze ustawień (pkt 1), po przejściu do kartoteki Zarządzanie, a w niej do Użytkownicy (pkt 2) otwarte zostanie okno z listą Użytkowników. Krok 2 – dokonanie wyboru Użyt...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę