Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – najważniejsze informacje

INFORMACJE PODSTAWOWE Systemowo w programie Progman Cloud zostały zdefiniowane 4 grupy składników płacowych dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W grupach tych, składniki płacowe zostały posegregowane według charakterystycznych dla danej grupy parametrów naliczeń. Grupa „Św. opodat. nie wchodzące do „Przychodu” wraz ze składnikiem płacowym „Bony...
Więcej

Jak naliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela?

Zgodnie z art. 53 ust 1a ustawy  - Karta Nauczyciela, do końca sierpnia nauczycielom wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Aby naliczyć świadczenie urlopowe w systemie Progman C...
Więcej

Jak zaimportować dane z Płatnika (ZUS) do systemu Progman Cloud Kadry Płace?

Aby zaimportować plik z danymi w systemie Progman Cloud Kadry Płace, wcześniej należy: przygotować zestaw dokumentów w programie Płatnik (ZUS) zawierający dokumenty ZUS następnie wejść w Narzędzia >> Zapisz do pliku i zapisać plik na dysku Po przygotowaniu pliku z danymi w programie Płatnik (ZUS) należy zaimportować tenże plik w systemie Progman Cloud Ka...
Więcej

Jak wydrukować kartę wynagrodzeń?

W celu wydrukowania karty wynagrodzeń, w zakładce "Pracownicy" należy zaznaczyć osobę, dla której generujemy kartę wynagrodzeń (pkt 1). Kolejnym krokiem jest aktywowanie przycisku "Wydruki płacowe" (pkt 2) i wybranie wpisu "Karta wynagrodzeń".       W nowym oknie należy ustawić parametry wydruku (pkt 1,2,3) i wcisnąć przycisk "Generuj" (pkt 4). &n...
Więcej

Infolinia – jak korzystać?

Dbając o najwyższą jakość naszych usług i dostępność konsultantów nasza infolinia jest czynna przez 8h dziennie. Pomoc techniczną i merytoryczną klienci systemów Progman mogą uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00.   W ramach infolinii dostępne są następujące usługi: Bezpłatna infolinia pomocy technicznej Płatna infolinia wsparcia meryto...
Więcej

Jak dodać spłatę gotówkową KZP/ZFŚS (raty bądź całości zadłużenia)?

Przykład: Pracownik wpłaca do kasy część lub całość zadłużenia. W systemie Cloud Kadry Płace przechodzimy, z menu bocznego, do kartoteki "Pracownicy" (pkt 1) a następnie do kartoteki danego pracownika (pkt 2).   W kolejnym kroku wybieramy zakładkę "Pokaż więcej" >> "Potrącenia"     W wierszu dotyczącym rat pożyczki KZP lub ZFŚS...
Więcej

Czy migrowana jest informacja o szczególnych schorzeniach osoby niepełnosprawnej?

Obecnie nie migrowane są informacje z systemu Progman Kadry (Desktop) ze szczególnymi schorzeniami osoby niepełnosprawnej. Po migracji w systemie Progman Cloud Kadry Płace konieczne jest uzupełnienie tych danych dla wybranych pracowników (rozwiązanie tymczasowe do czasu rozszerzenia migracji o ten parametr). W tym celu w zakładce Informacje dodatkowe konkretnego pracownika w sekcj...
Więcej

Czy mogę anulować rozpoczętą/edytowaną migrację?

Tak, istnieje możliwość anulowania rozpoczętej lub edytowanej migracji na każdym etapie procesu migracji, dopóki nie zostanie uruchomiony import danych w kroku 6 ostatnim. Anulacja migracji odbywa się przez przycisk , znajdujący się na pasku przycisków w każdym z sześciu kroków migracji.
Więcej

Czy podczas edycji rozpoczętej migracji mogę uruchomić nowy proces migracji?

Tak. W przypadku edytowania wcześniejszej migracji konkretnej jednostki i rozpoczęcia nowej migracji wyświetlony zostanie komunikat o treści: ,,Potwierdzenie Czy na pewno chcesz przerwać rozpoczętą migrację i uruchomić migrację innej jednostki?’’ Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem Tak będzie możliwe uruchomienie nowej migracji dla innej jednostki. Skorzystanie ...
Więcej

Czy mogę powrócić do rozpoczętego procesu migracji?

Aby powrócić do rozpoczętego procesu migracji należy w oknie Migracja danych skorzystać z przycisku Przełącz jednostkę do migracji. W przypadku istnienia kilku rozpoczętych importów po przełączeniu jednostki do migracji wyświetlane jest okno z migrowanymi jednostkami, statusem migracji i datą ich rozpoczęcia. Następnie po skorzystaniu z odnośnika z nazwą jednostki w k...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę