Dlaczego nie mam w ewidencji pobierania e-ZLA?

Aby import e-ZLA (dla nieobecności) był możliwy w ewidencji należy najpierw dokonać ustawienia konfiguracji połączenia. Ewidencjonowanie dni absencji pracownika odbywa się po przejściu do kartoteki Czas pracy / Ewidencja. Pobieranie zwolnień lekarskich z PUE umiejscowione jest w ewidencji na pasku pod przyciskiem Pobierz e-ZLA. Ustawienie parametrów połączenia z PUE w celu a...
Więcej

Dlaczego system nie nalicza pracownikowi składki na PPK?

Umowę z Instytucją Finansową jednostka podpisuje od określonej daty np. 1 marzec 2023. W sytuacji gdy umowa pracownika, zostanie zawarta PO dacie zawarcia umowy z Instytucją Finansową, to należy takiemu pracownikowi uzupełnić datę w polu "Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK " tak jak w poniższym zrzucie (pkt 3): kartoteka pracownika (pkt 1) >> zakładka "informacje dodatk...
Więcej

Jak naliczyć automatycznie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy można naliczyć tylko dla zwolnionej osoby z rozwiązaną umową. Dla pracownika, który nie ma rozwiązanej umowy pojawia się ostrzeżenie o treści ,,Nie można dodać ekwiwalentu za urlop dla nie rozwiązanej umowy’’. Rozwiązania umowy należy dokonać w kartotece Pracownicy i po wybraniu zakładki Umowy zaznaczyć pole wyboru przy konkretnej umo...
Więcej

Jak naliczyć automatycznie odprawę emerytalną lub rentową dla pracownika zwolnionego?

Odprawę można naliczyć tylko dla zwolnionej osoby z rozwiązaną umową. Dla pracownika, który nie ma rozwiązanej umowy pojawia się ostrzeżenie o treści ,,Nie można dodać odprawy emerytalno-rentowej dla nie rozwiązanej umowy’’. Rozwiązania umowy należy dokonać w kartotece Pracownicy i po wybraniu zakładki Umowy zaznaczyć pole wyboru przy konkretnej umowie o pracę lub a...
Więcej

Uwaga! Prace serwisowe systemu w dniu 23 listopada w godzinach 22:00 – 24:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi w dniu 23 listopada w godzinach 22:00 - 24:00 dostęp do systemu będzie utrudniony.
Więcej

Jak ustawić zarządzanie słownikami kadrowo – płacowymi (Panel Zbiorczy, Jednostka)?

Celem tej funkcji programu jest uściślenie, przez kogo mogą być zakładane nowe składniki kadrowo – płacowe. Jest tutaj możliwość ustawienia dodawania składników czy to z Panelu Zbiorczego, czy z poziomu jednostki czy też zarówno z Panelu Zbiorczego i poziomu jednostki. Aby przejść do tej funkcji korzystamy z kafelka „Ustawienia”. W kolejnym kroku, z menu bocznego, w...
Więcej

Jak wydrukować skierowanie na badanie lekarskie dla pracownika ?

W celu wydruku skierowania na badania lekarskie dla pracownika, wybierz w menu bocznym kartotekę „Pracownicy” (pkt 1). Z listy pracowników, poprzez zaznaczenie pola wyboru (pkt 2) wybierz pracownika, dla którego drukujesz skierowanie. Następnie rozwiń strzałkę znajdującą się przy przycisku „Wydruki kadrowe”  (pkt 3)     Po użyciu strzałki, z rozwi...
Więcej

Jak dodać rezygnację pracownika z PPK ?

Po zalogowaniu się do systemu Progman Cloud Kadry Płace, wybierz moduł „Kadry Płace”.   W panelu głównym wybierz zakładkę „Pracownicy” (pkt 1) a następnie wybierz pracownika, który złożył wniosek o rezygnację z PPK (pkt 2).     W kartotece wybranego pracownika przejdź do zakładki „Informacje dodatkowe”. Następnie przewiń st...
Więcej

Jak dodać nową, obowiązującą od kwietnia składkę wypadkową?

 Po zalogowaniu się do systemu Progman Cloud Kadry Płace, wybierz moduł „Ustawienia”   W panelu głównym wybierz zakładkę „Płace” >> „Wskaźniki” (pkt 1) oraz odszukaj „ZUS – wskaźniki indywidualne jednostki”. Aktywuj przycisk „Edytuj” (pkt 2).   W kolejnym oknie zaznacz „Dodać nowy wpis do historii” (pkt 1), ustaw datę ...
Więcej

Jak skorygować wynagrodzenie pracownika w związku ze zdarzeniem, które wystąpiło przed rozpoczęciem pracy w systemie? Bilans Otwarcia składników

Każdy nowy użytkownik systemu Progman Cloud Kadry Płace w celu poprawnego korzystania z systemu musi ustawić miesiąc i rok rozpoczęcia pracy w systemie. Ustawienie to jest niezbędne do rozpoczęcia prawidłowych naliczeń wypłat. Po przejściu do kartoteki Płace/Naliczenia w bocznym menu istnieje możliwość ustawienia informacji do naliczeń, w tym ,,Miesiąc i rok rozpoczęcia pracy w ...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę