Jak dodać nową, obowiązującą od kwietnia składkę wypadkową?

 Po zalogowaniu się do systemu Progman Cloud Kadry Płace, wybierz moduł „Ustawienia”   W panelu głównym wybierz zakładkę „Płace” >> „Wskaźniki” (pkt 1) oraz odszukaj „ZUS – wskaźniki indywidualne jednostki”. Aktywuj przycisk „Edytuj” (pkt 2).   W kolejnym oknie zaznacz „Dodać nowy wpis do historii” (pkt 1), ustaw datę ...
Więcej

Jak skorygować wynagrodzenie pracownika w związku ze zdarzeniem, które wystąpiło przed rozpoczęciem pracy w systemie? Bilans Otwarcia składników

Każdy nowy użytkownik systemu Progman Cloud Kadry Płace w celu poprawnego korzystania z systemu musi ustawić miesiąc i rok rozpoczęcia pracy w systemie. Ustawienie to jest niezbędne do rozpoczęcia prawidłowych naliczeń wypłat. Po przejściu do kartoteki Płace/Naliczenia w bocznym menu istnieje możliwość ustawienia informacji do naliczeń, w tym ,,Miesiąc i rok rozpoczęcia pracy w ...
Więcej

Jak tworzyć listy płac w kolejnych miesiącach na podstawie list z wcześniejszych miesięcy?

Jeśli użytkownik chce utworzyć listę płac na kolejny miesiąc bazując na liście płac z poprzedniego miesiąca, należy przejść do kartoteki ,,Wypłaty’’ / ,,Listy płac’’. W tym widoku użytkownik ma możliwość przejrzenia list płac, które do tej pory zostały zarejestrowane w systemie. Aby utworzyć listę na podstawie wcześniejszej listy płac należy: Krok 1 - w k...
Więcej

Jak przygotować listy płac?

Aby lista płac mogła być prawidłowo naliczona, pracownik musi zostać zarejestrowany w systemie. Ponadto musi mieć uzupełnione następujące informacje: dodaną umowę i przypisane do niej składniki płac, wprowadzone informacje dodatkowe dotyczące naliczeń, tj.: ulgę podatkową oraz koszty uzyskania przychodu.   Przygotowanie i zarejestrowanie list płac w systemie od...
Więcej

Jak naliczyć wyrównanie po zmianie wynagrodzenia?

W przypadku, gdy lista płac zostanie naliczona i zamknięta a wynagrodzenia na niej naliczone według wcześniej obowiązujących warunków, a następnie zostanie wprowadzony aneks, który wprowadza nowe warunki z datą wsteczną - system automatycznie utworzy w sekcji „Przypisanie składników” menu główne, nowe składniki, które wyrównują powstałą różnicę. Poniżej przykład: P...
Więcej

Jak usunąć/odpiąć składnik błędnie przypisany do listy płac (np. błędnie dodany składnik dodatkowy)?

W Systemie są dwie opcje, aby usunąć lub odpiąć składnik z listy płac. Opcja 1. Składnik został dodany do umowy pracownika w miejscu Dodatkowe składniki stałe i zmienne. W takiej sytuacji w zakładce Umowy danego pracownika, po kliknięciu na 3 kropki - wybieramy Usuń. Opcja 2. Składnik został dodany przy pracowniku na liście płac. W tej sytuacji w naliczeniu Pracow...
Więcej

Dlaczego program nie naliczył średniej urlopowej?

W takiej sytuacji należy sprawdzić w ewidencji nieobecności, za okres której ma zostać naliczona  średnia urlopowa, czy zaznaczony jest checkbox Naliczaj średnią urlopową.   Aby to sprawdzić wchodzimy w EWIDENCJA>> wybieramy miesiąc>> szukamy danego pracownika>> klikamy PRAWYM przyciskiem myszy na pierwszy dzień wprowadzonej nieobecności>> wybie...
Więcej

Dlaczego po wejściu do jednostki nie widzę zdefiniowanych składników i stanowisk?

Zdefiniowane składniki i stanowiska nie będę widoczne w jednostce, jeśli w Panelu Zbiorczym zostały wprowadzone, ale nie przypisane do jednostek. Po stworzeniu nowego składnika lub stanowiska należy koniecznie przypisać jednostki w kolejnym kroku definiowana. Istniejące wcześniej stanowiska, a utworzone nowe jednostki również wymagają przypisania do stanowisk, aby można było w ty...
Więcej

Czy mogę utworzyć inne role użytkowników niż proponowane przez system? Czy te systemowe są edytowalne?

Tak. Definiowanie ról użytkowników dokonuje się w kartotece Zarządzanie uruchamianej z zakładki Ustawienia na pasku tytułowym. Role użytkowników zaproponowane przez system oznaczone są kłódką przy nazwie roli. Po przejściu do kartoteki Role użytkowników ukazuje się widok okna ,,Role użytkowników’’ z podziałem na ,,Role w jednostce’’ i ,,Role w panelu zbiorczym’’. ...
Więcej

Czy jest możliwość usunięcia użytkownika z licencji?

W celu usunięcia użytkownika z licencji, należy skorzystać z zakładki Administracja ukazującej się po wpisaniu w oknie przeglądarki internetowej borg.wolterskluwer.pl i zatwierdzeniu Enter. Wybranie numeru klienta powoduje przejście na ekran powitalny z materiałami instruktażowymi w formie filmów do zakładki Pulpit. Serwis Logowania – Administracja zawiera również za...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę