Jak nanieść pracownikowi dzień wolny za święto ( w przypadku gdy pracownicy wykorzystują ten dzień w różne dni)?

Aby nanieść pracownikowi Dzień wolny za święto, przechodzimy w menu bocznym do kartoteki „Czas pracy” >> „Harmonogram”. Wybieramy miesiąc, w którym pracownik odbiera dzień wolny (w przykładzie jest to listopad 2023). Następnie zaznaczamy pole wyboru przy pracowniku (pkt 1) i aktywujemy przycisk Dodaj (pkt 2), wybierając pozycję „Dzień wolny”.   ...
Więcej

Jak hurtowo dodać aneksy dla nauczycieli? – zmiana tabeli MEN

W celu hurtowego stworzenia aneksów umów dla nauczycieli w przypadku zmiany tabeli MEN, należy przejść do USTAWIEŃ.     Kolejnym krokiem jest przejście do kartoteki płace >>   wskaźniki>> i wybranie zakładki "Tabela MEN".   Aby stworzyć aneksy dla nauczycieli należy aktywować przycisk Stwórz aneksy do umów nauczycieli.   ...
Więcej

Dlaczego nie mam w ewidencji pobierania e-ZLA?

Aby import e-ZLA (dla nieobecności) był możliwy w ewidencji należy najpierw dokonać ustawienia konfiguracji połączenia. Ewidencjonowanie dni absencji pracownika odbywa się po przejściu do kartoteki Czas pracy / Ewidencja. Pobieranie zwolnień lekarskich z PUE umiejscowione jest w ewidencji na pasku pod przyciskiem Pobierz e-ZLA. Ustawienie parametrów połączenia z PUE w celu a...
Więcej

Dlaczego system nie nalicza pracownikowi składki na PPK?

Umowę z Instytucją Finansową jednostka podpisuje od określonej daty np. 1 marzec 2023. W sytuacji gdy umowa pracownika, zostanie zawarta PO dacie zawarcia umowy z Instytucją Finansową, to należy takiemu pracownikowi uzupełnić datę w polu "Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK " tak jak w poniższym zrzucie (pkt 3): kartoteka pracownika (pkt 1) >> zakładka "informacje dodatk...
Więcej

Jak naliczyć automatycznie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy można naliczyć tylko dla zwolnionej osoby z rozwiązaną umową. Dla pracownika, który nie ma rozwiązanej umowy pojawia się ostrzeżenie o treści ,,Nie można dodać ekwiwalentu za urlop dla nie rozwiązanej umowy’’. Rozwiązania umowy należy dokonać w kartotece Pracownicy i po wybraniu zakładki Umowy zaznaczyć pole wyboru przy konkretnej umo...
Więcej

Jak naliczyć automatycznie odprawę emerytalną lub rentową dla pracownika zwolnionego?

Odprawę można naliczyć tylko dla zwolnionej osoby z rozwiązaną umową. Dla pracownika, który nie ma rozwiązanej umowy pojawia się ostrzeżenie o treści ,,Nie można dodać odprawy emerytalno-rentowej dla nie rozwiązanej umowy’’. Rozwiązania umowy należy dokonać w kartotece Pracownicy i po wybraniu zakładki Umowy zaznaczyć pole wyboru przy konkretnej umowie o pracę lub a...
Więcej

Uwaga! Prace serwisowe systemu w dniu 23 listopada w godzinach 22:00 – 24:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi w dniu 23 listopada w godzinach 22:00 - 24:00 dostęp do systemu będzie utrudniony.
Więcej

Jak ustawić zarządzanie słownikami kadrowo – płacowymi (Panel Zbiorczy, Jednostka)?

Celem tej funkcji programu jest uściślenie, przez kogo mogą być zakładane nowe składniki kadrowo – płacowe. Jest tutaj możliwość ustawienia dodawania składników czy to z Panelu Zbiorczego, czy z poziomu jednostki czy też zarówno z Panelu Zbiorczego i poziomu jednostki. Aby przejść do tej funkcji korzystamy z kafelka „Ustawienia”. W kolejnym kroku, z menu bocznego, w...
Więcej

Jak wydrukować skierowanie na badanie lekarskie dla pracownika ?

W celu wydruku skierowania na badania lekarskie dla pracownika, wybierz w menu bocznym kartotekę „Pracownicy” (pkt 1). Z listy pracowników, poprzez zaznaczenie pola wyboru (pkt 2) wybierz pracownika, dla którego drukujesz skierowanie. Następnie rozwiń strzałkę znajdującą się przy przycisku „Wydruki kadrowe”  (pkt 3)     Po użyciu strzałki, z rozwi...
Więcej

Jak dodać rezygnację pracownika z PPK ?

Po zalogowaniu się do systemu Progman Cloud Kadry Płace, wybierz moduł „Kadry Płace”.   W panelu głównym wybierz zakładkę „Pracownicy” (pkt 1) a następnie wybierz pracownika, który złożył wniosek o rezygnację z PPK (pkt 2).     W kartotece wybranego pracownika przejdź do zakładki „Informacje dodatkowe”. Następnie przewiń st...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę