Jak naliczyć automatycznie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

23 listopada 2023

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy można naliczyć tylko dla zwolnionej osoby z rozwiązaną umową.
Dla pracownika, który nie ma rozwiązanej umowy pojawia się ostrzeżenie o treści ,,Nie można dodać ekwiwalentu
za urlop dla nie rozwiązanej umowy’’.

Rozwiązania umowy należy dokonać w kartotece Pracownicy i po wybraniu zakładki Umowy zaznaczyć pole wyboru przy konkretnej umowie o pracę lub aneksie do rozwiązania. Następnie aktywować przycisk Rozwiąż umowę.

Po aktywacji przycisku Rozwiąż umowę otwiera się okno, w którym należy uzupełnić niezbędne informacje takie jak, datę rozwiązania umowy, stronę z inicjatywy, której następuje rozwiązanie umowy oraz przyczynę ustania stosunku pracy. Po rozpoczęciu wpisywania przyczyny ustania stosunku pracy pełen tekst z odpowiednią podstawą prawną będzie do wyboru z listy rozwijalnej, a kody ZUS uzupełnią się automatycznie. Wprowadzone dane należy zapisać poprzez aktywację przycisku Zapisz.

Dla rozwiązanej umowy możliwe jest naliczenie ekwiwalentu za urlop.

W tym celu konieczne jest przejście do kartoteki Wypłaty / Przypisanie składników, gdzie po wybraniu miesiąca do wypłaty i zaznaczeniu zwolnionego pracownika przycisk Dodaj składnik jest dostępny do użycia. Z listy rozwijalnej należy wybrać Ekwiwalenty.

Nastąpi otwarcie okna dodawania składnika płac z polami wypełnionymi automatycznie. Opcja ,,Naliczaj automatycznie’’ jest domyślnie zaznaczona, a pole ,,Wysokość’’ niedostępne do wypełnienia. Można dokonać zmiany rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej wybierając dostępne z listy rozwijalnej pozycje i zmieniając na inne niż podpowiedziane w polach rozdział i paragraf ,,Ustalony przy umowie’’. Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione po zapisaniu przyciskiem Zapisz, a ekwiwalent za urlop zostanie automatycznie naliczony i będzie widoczny w kartotece Wypłaty / Przypisanie składników. Algorytm naliczenia jest możliwy do wglądu bezpośrednio przy naliczonym składniku.

Jeśli istnieje konieczność naliczenia ekwiwalentu za urlop w dowolnej wysokości dostępna jest opcja odznaczenia w polu ,,Naliczaj automatycznie’’ w otwartym oknie dodawania składnika płac, wówczas pole ,,Wysokość’’
jest obowiązkowo do wypełnienia.

Naliczenie ekwiwalent za urlop jest również dostępne z kartoteki Wypłaty / Listy płac. Po dokonaniu wyboru listy płac i przejściu do pracownika. Na liście płac danego pracownika należy przy składnikach zmiennych wybrać Dodaj i następnie Ekwiwalenty, a okno dodawania składnika płac, do ewentualnych dodatkowych ustawień, zostanie otwarte.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę