Jak naliczyć automatycznie odprawę emerytalną lub rentową dla pracownika zwolnionego?

23 listopada 2023

Odprawę można naliczyć tylko dla zwolnionej osoby z rozwiązaną umową. Dla pracownika, który nie ma rozwiązanej umowy pojawia się ostrzeżenie o treści ,,Nie można dodać odprawy emerytalno-rentowej
dla nie rozwiązanej umowy’’.

Rozwiązania umowy należy dokonać w kartotece Pracownicy i po wybraniu zakładki Umowy zaznaczyć pole wyboru przy konkretnej umowie o pracę lub aneksie do rozwiązania. Następnie aktywować przycisk Rozwiąż umowę.

Po aktywacji przycisku Rozwiąż umowę otwiera się okno, w którym należy uzupełnić niezbędne informacje takie jak, datę rozwiązania umowy, stronę z inicjatywy, której następuje rozwiązanie umowy oraz przyczynę ustania stosunku pracy. Po rozpoczęciu wpisywania przyczyny ustania stosunku pracy pełen tekst z odpowiednią podstawą prawną będzie do wyboru z listy rozwijalnej, a kody ZUS uzupełnią się automatycznie. Wprowadzone dane należy zapisać poprzez aktywację przycisku Zapisz.

Dla rozwiązanej umowy możliwe jest naliczenie odprawy emerytalno-rentowej.

W tym celu konieczne jest przejście do kartoteki Wypłaty / Przypisanie składników, gdzie po wybraniu miesiąca do wypłaty i zaznaczeniu zwolnionego pracownika przycisk Dodaj składnik jest dostępny do użycia. Z listy rozwijalnej należy wybrać Odprawy.

Nastąpi otwarcie okna dodawania składnika płac z polami wypełnionymi automatycznie. Należy wybrać liczbę miesięcy z listy rozwijalnej i ewentualnie dokonać zmiany rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej również
z listy rozwijalnej na inny niż podpowiedziany ,,Ustalony przy umowie’’. Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione
po zapisaniu przyciskiem Zapisz, a odprawa emerytalno-rentowa zostanie automatycznie naliczona i będzie widoczna w kartotece Wypłaty / Przypisanie składników. Algorytm naliczenia jest możliwy do wglądu bezpośrednio przy naliczonym składniku.

Jeśli istnieje konieczność naliczenia odprawy emerytalno-rentowej w dowolnej wysokości jest dostępna opcja odznaczenia w polu ,,Naliczaj automatycznie’’ w otwartym oknie dodawania składnika płac. Wówczas w widoku okna pole ,,Liczba miesięcy’’ ulega zamianie na ,,Wysokość’’ i jest obowiązkowa do wypełnienia.

Naliczenie odprawy jest również dostępne z kartoteki Wypłaty / Listy płac. Po dokonaniu wyboru listy płac
i przejściu do pracownika. Na liście płac danego pracownika należy przy składnikach zmiennych wybrać Dodaj
i następnie Odprawy, a okno dodawania składnika płac z dodatkowymi ustawieniami do naliczeń odprawy zostanie otwarte.

 

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę