Jak stworzyć szkolny plan nauczania dla oddziału szkoły podstawowej po opublikowaniu nowego ramowego planu nauczania?

10 marca 2023

10 lutego w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w którym w § 2. 1. czytamy:

Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w klasach I–VII szkoły podstawowej, a w latach następnych we wszystkich klasach tej szkoły.

Co oznacza, że od roku następnego roku szkolnego nowy ramowy plan nauczania, stanowiący załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia dotyczy klas I-III, a więc I etapu edukacyjnego oraz klas IV-VII – II etapu edukacyjnego.  Załącznik ten nie przewiduje jednak żadnych zmian w I etapie edukacyjnym (klasy I-III) względem załącznika nr 1 z rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zmiana następuje w ramówce dla II etapu edukacyjnego. Polega ona na wprowadzeniu możliwości nauki języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, jeśli oczywiście szkoła będzie miała taka ofertę.

W konsekwencji tego, iż ramówkę stosuje się nie tylko w klasach I i IV szkoły podstawowej, a na wszystkich poziomach począwszy już od roku szkolnego 2023/2024, poniżej przedstawiamy rozwiązania tworzenia SPNów w programie:

 

  1. W przypadku tworzenia w projekcie arkusza szkolnego planu nauczania dla oddziału I szkoły podstawowej na podstawie ministerialnego ramowego planu nauczania należy skorzystać z ramówki z roku 2019r.
  2. Nie ma konieczności odpinania/odblokowania szkolnych planów nauczania w oddziałach II-III, ponieważ ramówka z 2023r. nie wnosi żadnych zmian, ani w tygodniowym wymiarze godzin, a nie w realizowanych zajęciach edukacyjnych.
  3. W przypadku tworzenia w projekcie arkusza szkolnego planu nauczania dla oddziału IV szkoły podstawowej na podstawie ministerialnego ramowego planu nauczania należy skorzystać z ramówki II etapu edukacyjnego z roku 2023r.
  4. W przypadku szkolnych planów nauczania dla oddziałów V-VII użytkownik może dokonać wyboru spośród dwóch opcji:

lub

  • pozostawienie szkolnych planów nauczania w tychże oddziałach z uwagi na zaplanowaną w aktualizacji systemu iA 2.42.0 zmianę nazewnictwa kategorii przedmiotów języków obcych z „Dwa języki obce nowożytne” na „Dwa języki obce nowożytne albo język nowożytny i łaciński” w dotychczasowych ramówkach (z 2019r.), a więc zmiana nazewnictwa na takie, jakie obowiązuje w nowych ramówkach z 2023r. Dzięki temu nie będzie konieczności odpinania/odblokowania szkolnych planów nauczania w oddziałach i tworzenia ich ponownie, ponieważ będą zawierały zaktualizowane nazewnictwo kategorii języków,
  • w przypadku, gdy uczeń wybierze język łaciński należy w SPNie dokonać zamiany drugiego języka obcego na język łaciński poprzez usunięcie drugiego języka obcego i dodanie języka łacińskiego. Język łaciński musi znajdować się w słowniku Zajęć edukacyjnych jednostki (Dane placówek>>Zajęcia edukacyjne).

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę