Nowa struktura tabeli wartości odżywczej produktów i potraw

W związku z opublikowaniem nowej wersji tabeli wartości odżywczej produktów i potraw przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego przy imporcie pliku może pojawić się błąd krytyczny. Pragniemy poinformować, że program Stołówka+Magazyn zostanie dostosowany do nowej struktury w kolejnej aktualizacji. Alternatywnym rozwiązaniem będzie zmodyfikowanie pliku tak, aby arkusz BAZA DAN...
Więcej

Aktualizacja Stołówki/Magazynu 6.2.5 już 20 kwietnia

Wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwana aktualizacja programów Stołówka i Magazyn. Oto zmiany i poprawki, które znajdą się w przyszłej wersji (6.2.5): Zmodyfikowano wydruk dziennik operacji magazynowych, tak aby operacje były prezentowane chronologicznie, Dodano opcję uzupełniania imienia i nazwiska osoby sporządzającej wydruk na wydrukach: Dziennik operacji magazyno...
Więcej

Jak przeprowadzić inwentaryzację w programie Progman Stołówka+Magazyn?

Aby rozpocząć proces inwentaryzacji należy w pierwszej kolejności upewnić się, że wszystkie dokumenty magazynowe za dany rok zostały już w systemie zaewidencjonowane. Jeżeli wszystkie dokumenty są już wprowadzone Użytkownik może przystąpić do inwentaryzacji. Do procesu inwentaryzacji można przejść z dwóch poziomów: z poziomu górnego menu Nawigacja – Towary – Inwen...
Więcej

Jak usunąć inwentaryzację w programie Stołówka?

W celu usunięcia rozpoczętej inwentaryzacji należy w pierwszej kolejności zmienić jej status na "Zakończona". Po kliknięciu w przycisk "Zmień" w kolumnie status należy wpisać datę zakończenia inwentaryzacji. Następnie pojawi się komunikat z zapytaniem: Czy utworzyć teraz dokumenty korygujące stan towarów w magazynie?.  Jeżeli Użytkownik wybierze "Tak"w kartotece Dokumenty poja...
Więcej

Konfiguracja logowania przy użyciu LDAP – Progman Stołówka

Krok 1. Włączenie parametru „Uwierzytelnianie za pomocą AD/LDAP” i konfiguracja połączenia. Aby program Stołówka umożliwiał logowanie przy użyciu protokołu LDAP należy wejść w Ustawienia→Parametry haseł i w sekcji „Pozostałe” zaznaczyć parametr „Uwierzytelnianie za pomocą AD/LDAP”. Zaznaczenie parametru umożliwi wpisanie adresu serwera LDAP, portu i skróconej naz...
Więcej

Dlaczego warto robić archiwizację w systemie Progman Stołówka?

Opcja archiwizacji umożliwia zapisane na zewnętrznym nośniku danych lub na dysku komputera wszystkich informacji, zawartych w systemie Progman Stołówka. Program archiwizuje wszystkie lata pracy w programie. Posiadanie archiwum umożliwia odzyskanie danych w razie różnych sytuacji awaryjnych komputera. Zaleca się jak najczęstsze przeprowadzanie archiwizacji. Im częściej robiona archiwiza...
Więcej

Czy można rozpocząć pracę w kolejnym roku bez zamykania roku bieżącego?

W celu rozpoczęcia pracy w roku kolejnym należy w pierwszej kolejności przenieść kartoteki towarów. Przeniesienie kartotek towarowych następuje po wybraniu opcji Okres >> Zamknięcie roku >> Przeniesienie kartoteki towarowej. Domyślnie program przenosi tylko towary w użyciu, jednakże może przenieść również towary nieużywane. Opcja ta dostępna jest również przy nie z...
Więcej

Jak poprawnie zaewidencjonować dokument korekty?

a) Korekta ilości w dokumencie przychodowym, gdy należy on do okresu zamkniętego i z danej dostawy dokonano rozchodów. gdy ilość pierwotna jest mniejsza od ilości po korekcie (korekta na plus) Należy utworzyć nowy dokument PZ, wybrać towar korygowany, zaznaczyć fistaszek Korekta. Należy powiązać korektę z dokumentem korygowanym. Po zaznaczeniu fistaszka nad towarem pojawi si...
Więcej

Czy istnieje możliwość wprowadzania towarów z np. trzema miejscami po przecinku?

Program umożliwia ewidencję towarów z 1,2,3,4 miejscami po przecinku dla ilości oraz ceny. W celu ustawienia ww parametrów należy wejść w Ustawienia >> Parametry dodatkowe i przy zakładce miejsca po przecinku ustawić odpowiednią wartość dla ilości oraz ceny.
Więcej

Jak prawidłowo ewidencjonować dostawy niefakturowane?

Należy wprowadzać dokumenty PZ, uzupełniając ilość, natomiast przy wartości wpisać 0, następnie jak faktura zostanie już wystawiona, należy wejść we wcześniej utworzone dokumenty PZ i pouzupełniać wartości towarów. Należy pamiętać, że dzienny koszt wyżywienia będzie wyliczony prawidłowo dopiero po uzupełnieniu wartości towarów (wcześniej będzie zaniżony). Czasami uż...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę