Projekty ustaw

 

Zasób projektów LEX zawiera projekty ustaw i nieogłoszone jeszcze ustawy, uchwalone przez Sejm od III kadencji (1997-2001). Zasób ten jest na bieżąco aktualizowany.

Teksty projektów i informacje metrykalne pozyskiwane są ze stron internetowych Sejmu i Senatu.

Unikalna dla tej kategorii dokumentów ikona otwiera stronę Sejmu, zawierającą szczegółowy przebieg procesu legislacyjnego.

Projekty ustaw można znaleźć przez:

Identyfikator projektu

Każdy projekt ustawy opatrzony jest unikalnym identyfikatorem. Składa się na niego numer kadencji Sejmu, zapisany cyfrą rzymską i numer druku, pod którym dany projekt wpłynął do Sejmu, np.

 IX.380

Akceptacja identyfikatora w polu wyszukiwarki LEX Search spowoduje bezpośrednie otworzenie tekstu projektu.

W bazie LEX znajdują się zarówno projekty o statusie  jak i . Przyczyny zdezaktualizowania projektów to:

  • uchwalenie ustawy
  • odrzucenie ustawy
  • nierozpatrzenie przed końcem kadencji (dotyczy projektów podlegających zasadzie dyskontynuacji)