INSTRUKCJA DLA ADMINISTRATORÓW – PDF

    Aby zapoznać się ze szczegółami Instrukcjii prosimy kliknąć "tutaj".  
Więcej

Rodzaje zabezpieczeń na platformie LEX

  Podstawowym sposobem zabezpieczania produktu jest logowanie na podstawie adresu e-mail i hasła do Serwisu Logowania. Logowanie do nowej platformy LEX nie zmienia się. Zasadniczo różni się zarządzanie uprawnieniami. Uprawnienia nadawane są na poziomie pakietów, a nie całej platformy. Indywidualne umowy z klientami mogą dopuszczać inny sposób zabezpieczenia, np. pop...
Więcej

Logowanie do panelu administratora

  Każda osoba, która jest administratorem licencji na nowej platformie LEX, po zalogowaniu się na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl zobaczy dodatkową zakładkę „Administracja” jak na widoku obok. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” po prawej stronie będzie widoczny przycisk „LEX – Administracja”, pod którym dostępne są narzędzia do zarząd...
Więcej

Widok dostępnych pakietów i informacje widoczne na pakiecie

  Po wybraniu konkretnej licencji pokazuje się lista pakietów, które klient zakupił w ramach tej licencji. Pakiety pokazują się w kolejności alfabetycznej.     Na każdym z pakietów znajduje się informacja o: dacie początku i końca abonamentu (może być pokazana w różnych kolorach w zależności od aktualnego statusu abonamentu – aktywny,...
Więcej

Jak sprawdzić czy mamy aktywny abonament na dany pakiet

  W informacji o pakiecie, oprócz rodzaju licencji, mamy też wieli innych danych, m.in. datę początku i końca abonamentu, liczbę dostępów … Do tych informacji wchodzimy klikając na „i” w zakładce „Moje produkty” na pasku nowej platformy LEX, a następnie w „i” na wybranym pakiecie
Więcej

Abonament aktywny, oczekujący, zakończony

  Abonamenty aktywny (można korzystać) (zegarek zielony, daty na czarno)   Abonament oczekujący (wprowadzony do systemów, oczekuje na rozpoczęcie użytkowania) (zegarek i daty szaro-niebieskie)   Abonament zakończony, ale jest jeszcze dostęp warunkowy do pakietu (zegarek i daty pomarańczowe)   Abonament zakończo...
Więcej

Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

  Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników. Jeśli jest to: nowo zakupiona licencja - zobaczy tylko własne dane jak na zrzucie obok      wraz z symbolem administratora      licencja po zmianie interfejsu w trakcie abonamentu (byli już przypisani użytkownicy) –  pojawi się lista wszystkich dotychczasowych ...
Więcej

Wyszukiwanie użytkowników pakietu

  Jeśli do pakietu przypisanych jest wielu użytkowników administrator licencji może skorzystać z wyszukiwarki. W pole wyszukiwania (nad listą użytkowników) musi wpisać co najmniej 3 litery/znaki składające się na adres mailowy, imię lub nazwisko szukanej osoby
Więcej

Dodawanie użytkowników do pakietu

  Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdego z pakietów. Po kliknięciu na „Dodaj nowych użytkowników”: pojawi się nowe okno jak obok w oknie można wpisać lub wkleić jednorazowo do 200 adresów mailowych   nowych użytkowników danego pakietu; adresy należy podawać w nowych wierszach lub oddzielić średni...
Więcej

Masowe dodawanie użytkowników do pakietów

  Po kliknięciu w wybraną licencję pojawią się nazwy wszystkich pakietów z nią związanych. Przycisk „Zarządzaj pakietami” znajduje się ponad listą pakietów. Należy na niego kliknąć a następnie kliknąć w pierwszy z pakietów do których chcemy przypisać nowych użytkowników (1). Na pasku narzędziowym pojawią się dodatkowe opcje zarządzania (2). &nb...
Więcej