Kancelaria Notarialna – Rejestr GIIF

  Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja 1. Uruchomienie modułu GIIF z Kancelarii Notarialnej. Moduł GIIF dostępny jest na pasku bocznym Kancelarii Notarialnej w grupie Moduły. Po uruchomieniu wybieramy notariusza - osobę obowiązana - dla którego będziemy przygotowywać raport dla GIIF. W przypadku gdy w programie jest zdefiniowany tylko jeden notariusz a...
Więcej

Kancelaria Notarialna – Instalowanie programu

  Wersję instalacyjną Kancelarii Notarialnej można pobrać ze strony http://www.produkty.lex.pl/kancelaria-notarialna/do-pobrania. Po pobraniu wersji instalacyjnej należy ją rozpakować. Następnie należy otworzyć rozpakowany katalog i uruchomić plik Start.exe. Pojawi się plansza z przyciskami. Należy wybrać opcję „Instalacja Kancelaria Notarialna”. ...
Więcej

Kancelaria Notarialna – Filtry

  Za pomocą pokazanego filtra można wyświetlić z listy wybrane pozycje. Aby włączyć filtr, należy przejść do „Repertorium A” – na górze należy kliknąć Widok > Filtry zaawansowane. Po włączeniu filtrów i najechaniu na nazwę kolumny pokaże się symbol „lejka”. Należy na niego kliknąć, aby rozwinąć listę, z której będzie można w...
Więcej

LEX@TEXT – Włączenie zablokowanych dodatków w programie WORD

  Program WORD może zablokować dodatki L@T, w celu ich włączenia należy w górnym lewym rogu programu WORD kliknąć na „PLIK” W nowym oknie które się otworzy z menu po lewej stronie, wybieramy „Opcje” W zależności od wersji WORDa, zamiast przycisku „PLIK” może występować ikona kolorowej kuli na którą należy kliknąć:  i następnie z rozw...
Więcej