Progman Świadectwa – brak wzorów świadectw na liście do wyboru

  Jeśli po zainstalowaniu najnowszej wersji programu Progman Świadectwa na liście dostępnych w systemie wzorów nie ma aktualnych wzorów świadectw należy: Upewnić się, że w menu Jednostki dla wpisanej jednostki szkolnej poprawnie jest określony typ szkoły. Z menu Narzędzia uruchomić funkcję „Pobierz wzory świadectw z internetu” i przejść ją do końca, zwracaj...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Zły format daty i brak polskich znaków (Windows 10) – instrukcja rozszerzona

  Jeżeli podczas uruchamiania systemów kadrowo-płacowych w wersjach: Progman Kadry 9.8.1 Progman Płace 10.1.1 Progman Zlecone: 9.4.1 Progman Przelewy: 7.5.1 lub wyższych, wystąpi poniższy komunikat, należy:   W prawym dolnym rogu ekranu, prawym przyciskiem myszy kliknąć na przycisk daty i godziny systemowej.      2. Z menu wybrać pozycję: ...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy postępować w przypadku komunikatu „Nie został zainstalowany plik do obsługi Rejestru operacji”?

  Jeżeli podczas instalacji systemów kadrowo-płacowych w wersjach: Progman Kadry 9.5 Progman Płace 9.8 Progman Zlecone: 9.1 Progman Przelewy: 7.5 lub wyższych wystąpi poniższy komunikat, należy: Wypakować pobrany plik EVENTSJOURNAL.FDB 2. Plik EVENTSJOURNAL.FDB należy przenieść do Folderu Zbiory (w tym samym miejscu, gdzie znajduje się plik ba...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Zły format daty i brak polskich znaków (Windows 7) – instrukcja rozszerzona

  W związku z problemem dotyczącym wyświetlania polskich znaków, daty oraz innych znaków na Windows 7 proszę sprawdzić, czy mają Państwo wybrane poprawne ustawienia w systemie: Należy przejść do Panelu sterowania, wybrać Opcje regionalne i językowe W zakładce Formaty należy sprawdzić, czy ustawione są poprawne formaty daty (jak na rysunku poniżej) W ...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy zalegalizować program?

  Przy pierwszym uruchomieniu programu (oraz po aktualizacjach) na ekranie pojawi się okno z informacją NIELEGALNA KOPIA PROGRAMU. 2. W celu zarejestrowania programu należy przejść do okna Dane placówki (Ustawienia >> Parametry >> Dane placówki) i uzupełnić pola Dane licencyjne, które znajdują się na Umowie licencyjnej: ID Klienta, data obowiązywania umowy...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy pobrać dokumentację do systemów desktopowych ze strony internetowej?

  Jak należy pobrać dokumentację do systemów desktopowych ze strony internetowej? Należy połączyć się ze stroną: http://www.progman.wolterskluwer.pl/ Następnie kliknąć w zakładkę Aktualizacje 2. Proszę wybrać odpowiedni program z listy: 3. Następnie klikamy w zakładkę Dokumentacja 4. Rozpocznie się pobieranie pliku PDF z instrukcją progra...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy zainstalować program desktopowy?

  Jeśli poszukujecie Państwo pliku instalacyjnego do starszej wersji,  która nie jest dostępna na stronie prosimy o kontakt emaliowy pod adresem: pomoc@progman.pl.   System instalowany jest domyślnie na dysku C w katalogu Program Files w podkatalogu Progman o nazwie instalowanego programu (C:\Program Files\Progman\...). Najważniejszy plik z danymi, w którym znajdują się ws...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy przygotować i przesłać bazę danych do analizy? (Dotyczy wszystkich systemów desktopowych)

  Przygotowanie danych Przed przystąpieniem do wysłania danych, celem ich późniejszej analizy lub naprawy należy je odpowiednio przygotować. Jeśli baza została umieszczona na serwerze sieciowym wówczas należy skontaktować się z Administratorem sieci, który podejmie stosowne kroki w celu pobrania bazy z serwera i przejść do kolejnego rozdziału niniejszej instrukc...
Więcej