Progman Stołówka – Co należy zrobić kiedy stan towaru wynosi 0 a wartość jest wykazywana?

  Co należy zrobić kiedy stan towaru wynosi 0 a wartość jest wykazywana? Należy wykonać korektę stanów zerowych (Narzędzia→ Korekta stanów zerowych). Podczas wykonywania tej czynności program sprawdzi czy występuje taka sytuacja w której ilość jest 0 a występuje wartość różna od 0. Jeśli taka sytuacja zostanie wykryta program tworzy dokument RW korygujący u...
Więcej

Progman Stołówka – Co mogło się wydarzyć w programie, jeśli przed chwilą wszystkie towary były na stanie, a teraz stan towarów wynosi 0?

  Co mogło się wydarzyć w programie, jeśli przed chwilą wszystkie towary były na stanie, a teraz stan towarów wynosi 0? Prawdopodobnie Użytkownik przygotował inwentaryzację i zamknął ją bez stwierdzenia żadnego towaru. Program utworzył dokument RW z wartością wszystkich towarów. Należy ten dokument usunąć i stan magazynowy zostanie przywrócony.
Więcej

Progman Stołówka- Dlaczego program nie wylicza średniego kosztu całodziennego wyżywienia?

  Dlaczego program nie wylicza średniego kosztu całodziennego wyżywienia? W raporcie dziennym w zakładce Zapotrzebowanie podczas wpisywania towarów/potraw nie uzupełniono pola posiłek. Po jego wpisaniu średni koszt całodziennego wyżywienia powinien zostać wyliczony.
Więcej

Progman Wyposażenie – Przygotowanie drukarki do współpracy z systemem

  Przygotowanie drukarki do współpracy z systemem Zakładanie papieru na przykładzie Bixolon SLP-T400    
Więcej