Obsługa wydruku PIT 11

Przygotowanie, modyfikacja i drukowanie deklaracji PIT W programie istnieje możliwość przygotowania i wydruku następujących deklaracji podatkowych: PIT 4R, PIT 11 oraz PIT 2, PIT 12, ORD-ZU. Przygotowanie formularzy znajduje się w menu Wydruki >> Obsługa PIT. W oknie parametrów PIT-11 należy wskazać rok, którego dotyczyć ma rozliczenie, zaznaczyć pracowników, dla których...
Więcej

W jakiej kolejności są układane operacje na Raporcie kasowym?

Na Raporcie kasowym operacje są układane domyślnie wg daty operacji, godziny operacji, typu dokumentu i nr dowodu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby samemu zmienić tę kolejność. Wystarczy w tym celu wejść w Ustawienia > Parametry > Dodatkowe i wybrać z rozwijanej listy na RK dokumenty w kolejności opcję zgodną z oczekiwaniami.
Więcej

Czy istnieje możliwość anulowania operacji kasowej?

Tak. Program zawiera opcję anulowania operacji, bez jej fizycznego kasowania. W tym celu należy wejść w otwarty Raport Kasowy, wybrać pozycję do Anulowania, nacisnąć na niej prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Anuluj. Anulowane operacje nie są ujmowane w Raporcie Kasowym.
Więcej

Na jednym KP dla kontrahenta muszę wpisać kilka operacji kasowych. Jak to zrobić?

W programie istnieje możliwość wprowadzenia zbiorczego dokumentu wpłaty jak i wypłaty (czyli np. KP i KW), dla jednego kontrahenta, obejmującego kilka operacji kasowych tego samego rodzaju. Poszczególne pozycje do jednego dowodu dopisywać można zaznaczając w Raporcie kasowym opcję Operacja złożona i wybierając przycisk "Pozycje" Aby pozycje z operacji złożonej były widoczne na wyd...
Więcej

Jakie dokumenty można drukować w systemie Progman Kasa?

W systemie Progman Kasa istnieje możliwość drukowania Raportów kasowych, a także dokumentów KW i KP. W celu wykonania wydruku RK należy w kartotece Raporty wybrać z listy raport i nacisnąć Do druku. Aby wydrukować KP (KW), należy wejść w dany Raport , wybrać odpowiedni dowód wpłaty (wypłaty) i nacisnąć Do druku. Dodatkowo każdy z tych dokumentów posiada opcję oszczędną wyd...
Więcej

Jak wyłączyć pokazywanie godziny w oknie i na wydruku raportu?

W celu wyłączenia powyższej opcji, należy wejść w Ustawienia >> Parametry >> Dodatkowe i w części Raporty kasowe odznaczyć parametr Pokazuj godzinę w oknie raportu.
Więcej

Jak przypisać osobę do kasy?

W celu przypisania osoby, należy wejść do kartoteki "Kasy" i wybrać odpowiednią kasę. Następnie należy nacisnąć "Popraw" i z rozwijanej listy na dole wybrać osobę, która ma być przypisana. W programie istnieje możliwość przypisania wielu kas do jednej osoby.
Więcej

Czy mogę w programie wprowadzić dwie kasy – oddzielną na operację związane z budżetem, a oddzielną na dochody własne?

W programie istnieje możliwość prowadzenia dowolnej liczby kas dla dowolnej ilości jednostek. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić dwie kasy, jedną dla budżetu, drugą dla dochodów własnych.
Więcej

Dlaczego warto robić archiwizację w systemie Progman Stołówka?

Opcja archiwizacji umożliwia zapisane na zewnętrznym nośniku danych lub na dysku komputera wszystkich informacji, zawartych w systemie Progman Stołówka. Program archiwizuje wszystkie lata pracy w programie. Posiadanie archiwum umożliwia odzyskanie danych w razie różnych sytuacji awaryjnych komputera. Zaleca się jak najczęstsze przeprowadzanie archiwizacji. Im częściej robiona archiwiza...
Więcej

Czy można rozpocząć pracę w kolejnym roku bez zamykania roku bieżącego?

W celu rozpoczęcia pracy w roku kolejnym należy w pierwszej kolejności przenieść kartoteki towarów. Przeniesienie kartotek towarowych następuje po wybraniu opcji Okres >> Zamknięcie roku >> Przeniesienie kartoteki towarowej. Domyślnie program przenosi tylko towary w użyciu, jednakże może przenieść również towary nieużywane. Opcja ta dostępna jest również przy nie z...
Więcej