Logowanie do panelu administratora

Każda osoba, która jest administratorem licencji na nowej platformie LEX, po zalogowaniu się na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl zobaczy dodatkową zakładkę „Administracja” jak na widoku obok. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora , pod którym dostępne są narzędzi...
Więcej

Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

  Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników. Administrator może sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany do danej licencji. Adresy mailowe takich osób znajdują się na początku listy i oznaczone są na zielono. Administrator ma możliwość po zaznaczeniu użytkownika/użytkowników usunąć ich z tej licencji. Administrator ma możliwoś...
Więcej

Dodawanie użytkowników do pakietu

  Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora   w zakładce PULPIT należy kliknąć w "DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI"   wpisać adres mailo...
Więcej

Usuwanie użytkowników

  Administrator licencji może usunąć użytkownika z: - jednej licencji - ze wszystkich licencji (cały pakiet)   Aby usunąć użytkownika z jednej licencji należy: Po przejściu do panelu administracyjnego (Administracja) dalej do zakładki LICENCJE. Należy wybrać licencję, z której użytkownik ma być usunięty   zaznaczyć ...
Więcej

Masowe dodawanie użytkowników do pakietów

Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora w zakładce PULPIT należy kliknąć w „DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI”   wpisać adresy mailowe użytkowników (...
Więcej

Kopiowanie i export listy użytkowników danego pakietu

  W sytuacji kiedy administrator potrzebuje dodać do kilku/kilkunastu pakietów tę samą listę użytkowników istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich do pierwszego z pakietów, a następnie wyeksportowania gotowej już listy i skopiowania jej do kolejnych pakietów. Po wejściu w widok użytkowników pakietu, należy zaznaczyć "chceckbox" przy opcji „ADRES EMAIL” (au...
Więcej

Wyszukiwanie użytkowników pakietu

  Jeśli do pakietu przypisanych jest wielu użytkowników administrator licencji może skorzystać z wyszukiwarki. W pole wyszukiwania (nad listą użytkowników) musi wpisać co najmniej 3 litery/znaki składające się na adres mailowy, imię lub nazwisko szukanej osoby  
Więcej

Ustawianie ograniczenia wejścia do pakietu po IP

  Istnieje możliwość takiego ustawienia uprawnień, aby do wybranych pakietów użytkownicy mogli zalogować się tylko ze wskazanego IP lub zakresu IP. W tym celu na poszczególnych pakietach musi być ustawione ograniczenie dostępu po IP. To rozwiązanie pozwala tak wysterować dostępem aby wybrana grupa użytkowników mogła korzystać ze wskazanych pakietów tylko na k...
Więcej

Dodatkowi administratorzy licencji

  W niektórych przypadkach istnieje potrzeba ustanowienia dodatkowych administratorów licencji. Listę aktualnych administratorów licencji można podejrzeć po wejściu do licencji i kliknięciu na zakładkę „Administratorzy” Po wybraniu jednej z licencji należy wybrać zakładkę "Administratorzy". Znajduje się tam przycisk +ADMIN. Następnie należy wprowadzi...
Więcej

Jak sprawdzić czy abonament na dany pakiet jest aktywny

Aby sprawdzić czy abonament na dany pakiet jest aktywny należy w sekcji administracyjnej: przejść do zakładki "LICENCJE" kliknąć na wybrany pakiet kliknąć w "Szczegóły" Rozwinie się lista, gdzie znajduje się informacja na temat statusu licencji.
Więcej