Wprowadzenie (Intro)

 

Funkcja wyjaśniająca znaczenie kluczowych elementów danego widoku. Uruchamiana jest każdorazowo poprzez kliknięcie ikony (?) w Menu Strefy Klienta. Po uruchomieniu Intro kolejne opisane elementy zostaną podświetlone oraz wyświetli się ich opis.

Po uruchomieniu Intro kolejne opisane elementy zostaną podświetlone oraz wyświetli się ich opis. Nawigacja między elementami Intro odbywa się za pomocą przycisków Następna/Poprzednia. Wyświetlanie Intro można w każdej chwili przerwać.

Intro na stronie startowej

Intro dostępne jest na następujących widokach: