Wyniki wyszukiwania prezentowane są w nowym oknie; Użytkownik jest informowany o ilości dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania.

Na liście wyników prezentowane są dokumenty wraz ze znalezionym w ich tytule szukanym tekstem, który oznaczono żółtym tłem. Dzięki temu Użytkownik może szybko się zorientować, czy chodziło mu właśnie o takie zastosowania słów we wskazanym tekście. Kliknięcie we wskazany fragment przenosi bezpośrednio do właściwego miejsca w dokumencie.

Co do zasady, akty prawne spełniające kryteria wyszukiwania prezentowane są u szczytu listy. Dodatkowo program wyświetla z przykładowe przepisy zawierające wyszukiwaną frazę.

Po kliknięciu ikony dokumentu bądź jego tytułu wyświetla się tekst dokumentu zawierający oznaczone żółtym tłem poszukiwane ciągi znaków.

Listę wynikową można sortować przy użyciu rozwijanego menu widocznego z prawej strony ekranu.

„Ikona  pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona na ekranie.”

Listę wynikową można także zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu m.in.: Kategorię i Podkategorie (jeżeli istnieją) dokumentów oraz Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów.

Dodatkowo listę dokumentów należących do jednej Kategorii lub Podkategorii można zawężać z wykorzystaniem Słów kluczowych.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.