Ustawienia

  Ustawienia programu pozwalają dostosować funkcjonowanie Programu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.   Aby przejść do Ustawień, należy z menu w prawym górnym rogu wybrać opcję Ustawienia.   W zakładce Ustawienia globalne dostępne są następujące opcje: Treść: pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK - po zaznacz...
Więcej

Przywracanie ostatniej sesji

Użytkownik, który korzysta z licencji imiennej, może przywrócić swoją ostatnią sesję w LEX. W tym celu należy skorzystać z opcji "Przywróć ostatnią sesję" dostępnej w menu w prawym rogu ekranu. Dzięki temu zostaną ponownie otwarte wszystkie okna i zakładki przeglądarki, które były otwarte ostatnim razem, gdy użytkownik pracował z LEX.  
Więcej

Ikony dokumentów

  Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą kategorii, do której przynależy. Najważniejsze z nich to:    - akty prawne pochodzące z Dz. U. i M.P.,  - projekty ustaw, - dzienniki resortowe, - akty prawa europejskiego, - akty prawa miejscowego, - akty prawa korporacyjnego, - pomniki prawa, - tłumaczenia,  -...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Wyszukiwanie pełnotekstowe

  Funkcja Szukaj (LEX Search) dostępna w centralnej części Ekranu powitalnego pozwala szybko i intuicyjnie dotrzeć do pożądanych dokumentów w programie. Dodatkowe opcje wspierają możliwość uściślenia lub poszerzenia zapytania. Wyszukiwanie działa na wszystkich dokumentach dostępnych w programie i posiadających tekst. Po wpisaniu frazy np. Prawo podatkow...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Podpowiedzi

  W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się rozwijalna lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków.   Obok podpowiedzi dostępne są opcje: - Otwórz hasło - zawiera podpowiedzi nazw Haseł z Indeksu, w których występuje wpisywany przez Użytkownika ciąg znaków. Kliknięcie podpowiedzi w tej części powoduje otworze...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Skróty kierujące bezpośrednio do danego aktu lub wzoru

  W wyszukiwaniu pełnotekstowym możliwe jest wykorzystanie skrótów bądź fraz, aby przejść bezpośrednio do określonego aktu prawnego. Przykładowo: wpisanie skrótu k.p.a. przeniesie Użytkownika bezpośrednio do ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Lista skrótów i fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszuk...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Wyszukiwanie zaawansowane

  Widoczny obok pola wyszukiwania pełnotekstowego link Zaawansowane otwiera menu, dzięki któremu Użytkownik może precyzyjnie określić cechy poszukiwanego dokumentu. W pierwszej kolejności należy wskazać kategorię dokumentu, do której poszukiwany należy, a następnie doprecyzować jego cechy wpisując je w odpowiednie pola. Z menu widocznego po prawej stronie okna ...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania

  Wyniki wyszukiwania prezentowane są w nowym oknie; Użytkownik jest informowany o ilości dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania. Na liście wyników prezentowane są dokumenty wraz ze znalezionym w ich tytule szukanym tekstem, który oznaczono żółtym tłem. Dzięki temu Użytkownik może szybko się zorientować, czy chodziło mu właśnie o takie zastosowania ...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – znaki specjalne i operatory

Dodatkowe opcje wykorzystywane przy wyszukiwaniu pełnotekstowym. W wyszukiwaniu uwzględnione są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof (‚) itp. Wpisywać można nazwy typu Natura 2000, ISO 9001, O’Brien czy oznaczenia typu 2014/24/UE lub Nr 02/2018/(DOKE). Można posługiwać się znakami specjalnymi: * – zastępuje ciąg dowolnych znaków ? – zastępuje dowolny ...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Indeks i Hasła

  Hasła to skorowidze przedmiotowe grupujące wszystkie rodzaje dokumentów dostępnych w programie pod względem tematycznym. Same Hasła zebrane są w Indeksie - wspólnym drzewie Haseł dla wszystkich dokumentów znajdujących się w programie.   Specjalnymi wersjami Indeksu są Indeksy branżowe (np. bankowy, notarialny, sędziowski) oraz indeks norm, które pre...
Więcej