Eksport – funkcja Zacytuj

W ramach zakładki Eksport z poziomu aktów prawnych oraz publikacji można znaleźć funkcjonalność "Zacytuj" pozwalającą na szybkie cytowanie dokumentu z jednoczesną możliwością kopiowania go do zewnętrznego dokumentu (np. otwartego dokumentu Word w formacie .docx)   Jak to działa? W przypadku aktów prawnych, należy wyszukać akt, który chcemy zacytować. Następnie będą...
Więcej

Eksport – Zapisz jako

W naszej codziennej pracy często napotykamy na problemy wynikające z kopiowania treści pomiędzy dokumentami, niechcianą zmianą formatowania w dokumencie, a nadmiar papierowych wersji zabiera ostatnie wolne miejsca w szafach czy na biurku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problemom naszych użytkowników udostępniamy szereg narzędzi dostępnych w zakładce Eksport.     Jak t...
Więcej

Akty prawne – wersje i zmiany

Wersja czasowa aktu tworzona jest na każdą datę wejścia w życie zmian w akcie, niezależnie od ilości aktów zmieniających z których te zmiany wynikają. Wersją aktu są również urzędowe teksty jednolite. Jaką wersję oglądamy? Informacja o prezentowanej wersji aktu dostępna jest w obszarze identyfikującym akt: dla wersji obowiązującej w danej dacie stanu praw...
Więcej

Eksport – wyślij mailem

Platforma LEX oferuje szereg funkcjonalności usprawniających codzienną pracę Użytkowników. Jednym z takich narzędzi jest znajdująca się zakładce Eksport funkcja Wyślij mailem. Aby z niej skorzystać musimy wyszukać interesujący nas dokument, a następnie wybrać zakładkę Eksport.   Następnie wystarczy kliknąć: Wyślij mailem Po pojawieniu się okienka uzupełniamy j...
Więcej

Akty prawne – adnotacje o wyrokach TK

Jeżeli "przeniesienie" na treść aktu rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stosowania przepisów nie jest wprost możliwe, to informacja o treści wyroku - poza standardem w postaci przypisu i listy wersji - znajduje się w prawej części ekranu, w formie Adnotacji. Fragment aktu objęty wyrokiem jest podświetlony na pomarańczowo. Pełna treść rozstrzygnięcia dostępn...
Więcej

Poradniki

Poradniki  to publikacje autorskie wskazujące sposób postępowania w konkretnych sytuacjach poprzez opis poszczególnych kroków oraz przykłady i wskazówki. Szczególną cechą poradników jest ich prosty i przystępny styl. Widok w Zasobach Dane metrykalne autor publikacji tytuł wydawnictwo i rok publikacji status aktualności. Cechy charakterystyczne ...
Więcej

Omówienia

Omówienie ,  czyli streszczenie orzeczenia pozwalające szybko zapoznać się z jego treścią. Może zawierać: opis stanu faktycznego oraz istoty sporu i jego rozstrzygnięcia, a także opis wcześniejszego stanowiska organu administracji bądź sądu I instancji. Omówienie nie zawiera ocen rozstrzygnięcia czy uzasadnienia (co odróżnia je od glosy). Widok w Zasobach  Dane metrykal...
Więcej

Aktualizacja i status nowości

Aktualizacja to proces dodawania do produktu nowych dokumentów i relacji pomiędzy nimi. LEX on-line aktualizowany jest: w zakresie nowych dokumentów - maksymalnie raz na godzinę (od 7:oo do 22:00) w dni robocze w zakresie relacji pomiędzy aktami - maksymalnie raz na godzinę (od 7:oo do 22:00) w dni robocze w zakresie wszystkich innych relacji - raz dziennie w godzinach poranny...
Więcej

Tezy orzeczeń i tezy z piśmiennictwa

  Tezy orzeczeń Tezy orzeczeń są cytatami z uzasadnienia prawnego sądu, obejmującymi wywody sądu, które stanowią szeroko pojętą interpretację przepisów prawa. Tezy mogą dotyczyć zarówno zagadnień materialnoprawnych jak i proceduralnych. Za tezę można uznać wypowiedź sądu w przedmiocie np.: sposobu rozumienia danego przepisu, zastosowania przepisu w określony...
Więcej

Aktualność dokumentów wykładni – ocena

Niektóre kategorie dokumentów w systemie LEX oceniane są co do aktualności, tj. zgodności z aktualnym stanem prawnym. Status (aktualne bądź nieaktualne) widoczny jest: na listach dokumentów: w tekstach dokumentów:   Kategorie dokumentów podlegających ocenie co do aktualności:
Więcej