Poradniki

Poradniki , publikacje autorskie pisane prostym, nieprawniczym językiem. Wskazują sposób postępowania w konkretnych sytuacjach poprzez opis poszczególnych kroków oraz przykłady i wskazówki. Widok na liście Zasobów: Dane metrykalne: autorzy publikacji; tytuł; wydawnictwo i rok publikacji; status aktualności. Cechy charakterystyczne: Pisane pros...
Więcej

Omówienia

Omówienie ,  czyli streszczenie orzeczenia pozwalające szybko zapoznać się z jego treścią. Może zawierać: opis stanu faktycznego oraz istoty sporu i jego rozstrzygnięcia, a także opis wcześniejszego stanowiska organu administracji bądź sądu I instancji. Omówienie nie zawiera ocen rozstrzygnięcia czy uzasadnienia (co odróżnia je od glosy). Widok na liście zasobów:  Dan...
Więcej

Aktualizacja i status nowości

Aktualizacja do proces dodawania do produktu nowych dokumentów i relacji. LEX w wersji on-line aktualizowany jest: w zakresie nowych dokumentów -   maksymalnie raz na godzinę (od 7:oo do 22:00) w dni robocze; w zakresie relacji akt-akt - maksymalnie raz na godzinę (od 7:oo do 22:00) w dni robocze; w zakresie wszystkich innych relacji - raz dziennie w godzinach porannych. In...
Więcej

Tezy orzeczeń i tezy z piśmiennictwa

  Tezy orzeczeń Tezy orzeczeń są cytatami z uzasadnienia prawnego sądu, obejmującymi wywody sądu, które stanowią szeroko pojętą interpretację przepisów prawa. Tezy mogą dotyczyć zarówno zagadnień materialnoprawnych jak i proceduralnych. Za tezę można uznać wypowiedź sądu w przedmiocie np.: sposobu rozumienia danego przepisu, zastosowania przepisu w określony...
Więcej

Ocena aktualności

Niektóre kategorie dokumentów w SIP LEX oceniane są co do aktualności, tj. zgodności z aktualnym stanem prawnym. Status (aktualne bądź nieaktualne) widoczny jest: na listach dokumentów: w tekstach dokumentów:   Kategorie dokumentów podlegających ocenie co do aktualności:
Więcej

Kompas Orzeczniczy

LEX Kompas Orzeczniczy to pakiet funkcjonalności służących do sprawnego merytorycznego researchu w bazie orzeczeń.   Funkcjonalności Kompasu Orzeczniczego są dostępne: z listy orzeczeń z prawego panelu tekstu orzeczenia z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego, będącej podstawą wydania orzeczenia. Poszczególne funkcje Kompasu Orzeczniczego to: Orzec...
Więcej

Projekty ustaw

  Zasób projektów LEX zawiera projekty ustaw i nieogłoszone jeszcze ustawy, uchwalone przez Sejm od III kadencji (1997-2001). Zasób ten jest na bieżąco aktualizowany. Teksty projektów i informacje metrykalne pozyskiwane są ze stron internetowych Sejmu i Senatu. Unikalna dla tej kategorii dokumentów ikona otwiera stronę Sejmu, zawierającą szczegółowy przebieg procesu l...
Więcej

Wzory

Wzory dokumentów   to autorskie, bądź urzędowe wzorce pism. Wśród wzorów można wyróżnić dwa rodzaje: formularze do wypełnienia, np. PIT-37; przykłady dla konkretnych sytuacji i stanów prawnych, np. pozew o odszkodowanie. Wzory można wyszukiwać poprzez wpisanie frazy do wyszukiwarki LEX Search, oraz zawężanie po kategoriach dokumentów. Widok w Zasobach: Dane met...
Więcej

Szkolenia on-line

  Szkolenia online , to dokumenty zawierające nagrania ze szkoleń przeprowadzonych w formie online, w trakcie których uczestnicy mogą zadawać pytania na czacie. W ramach szkoleń online wyróżniamy dodatkowo LEX News - krótkie wypowiedzi ekspertów dotyczące wprowadzanych zmian w przepisach oraz wyjaśniające stosowanie przepisów w praktyce.   Widok na liście Zasobó...
Więcej

Wprowadzenie (Intro)

  Wprowadzenie (Intro) to funkcja wyjaśniająca znaczenie kluczowych elementów danego widoku. Uruchamiana jest każdorazowo poprzez kliknięcie w ikonę (?) me Menu Strefy Klienta. Po uruchomieniu Intro kolejne opisane elementy zostaną podświetlone, oraz wyświetli się ich opis.   Intro na Stronie startowej: Nawigacja między elementami Intro odbywa się za pomoc...
Więcej