LEX Search – Indeks i Hasła

  Hasła to skorowidze przedmiotowe grupujące pod względem tematycznym wszystkie rodzaje dokumentów dostępnych w programie. Same Hasła zebrane są w Indeksie - wspólnym drzewie Haseł dla wszystkich dokumentów znajdujących się w programie. Indeks znajduje w panelu po lewej stronie. Specjalnymi wersjami Indeksu są Indeksy branżowe (np. bankowy, notarialny, sęd...
Więcej

LEX Search – Indeksy branżowe

  Platforma LEX oparta jest o jednolity indeks haseł dla wszystkich rodzajów dokumentów. Na potrzeby produktów przygotowanych dla określonych grup zawodowych, powstały indeksy branżowe. Indeks zbudowany jest tylko z haseł wyselekcjonowanych dla danej branży lub grupy zawodowej do której adresowany jest produkt. W przypadku korzystania z kilku produktów dostępne s...
Więcej

LEX Search – Lista aktów prawnych w Haśle

  Kolejność oraz oznaczenia na liście Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Programu. W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez: ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów),  - przed identyfikatorem, je...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Roczniki

  Roczniki dostępne z ikony  w Ekranie powitalnym programu, umożliwiają wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach.   Użytkownik wybiera kategorię dokumentu w lewym panelu oraz interesujący go rocznik - w centralnej części okna.
Więcej

LEX Search – Zasoby

  Zasoby to zbiór wszystkich dokumentów dostępnych w LEX podzielonych na Kategorie i Podkategorie. Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy opcji widocznych w lewym panelu. Możliwy jest wybór kategorii dokumentu, po wybraniu której rozwija się lista podkategorii. Użytkownik może dokonać również filtrowania listy. Przy każdej kategorii, podkateg...
Więcej

Mapa Zasobów

Zasoby dokumentów dostępnych w LEX zostały uporządkowane w podzialne na Super-kategorie, kategorie i rodzaje. Dostęp do określonej kategorii zasobów jest uzależniony od wersji posiadanego produktu. Klasyfikacja zasobów Analizy Pytania i odpowiedzi (tzw. QA) Procedury Akty prawne: Dz. U. i M. P. (tzn. Dziennik Ustaw i Monitor Polski) Dzienniki UE (tzn. seria L, ser...
Więcej

Akty prawne – Obowiązywanie aktów prawnych

  Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania. Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania, czy też, wobec jego natury, nie podlega temu kryterium. W wyniku tej oceny, tj. oceny aktów prawnych co do obowiązywania, dokonuje się w p...
Więcej

Akty prawne – Tekst dokumentu

  Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu. W górnej części okna wyświetlane są: - tytuł przeglądanego aktu, - dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknię...
Więcej

Akty prawne – Informacje o jednostce

  Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. Jednostkę...
Więcej

Akty prawne – Hipertekst formalny i merytoryczny

  Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony...
Więcej