Kompas Orzeczniczy

LEX Kompas Orzeczniczy to pakiet funkcjonalności służących do sprawnego merytorycznego researchu w bazie orzeczeń.   Funkcjonalności Kompasu Orzeczniczego są dostępne: z listy orzeczeń z prawego panelu tekstu orzeczenia z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego, będącej podstawą wydania orzeczenia. Poszczególne funkcje Kompasu Orzeczniczego to: Orzec...
Więcej

Projekty ustaw

  Zasób projektów LEX zawiera projekty ustaw i nieogłoszone jeszcze ustawy, uchwalone przez Sejm od III kadencji (1997-2001). Zasób ten jest na bieżąco aktualizowany. Teksty projektów i informacje metrykalne pozyskiwane są ze stron internetowych Sejmu i Senatu. Unikalna dla tej kategorii dokumentów ikona otwiera stronę Sejmu, zawierającą szczegółowy przebieg procesu l...
Więcej

Wzory

Wzory dokumentów   to autorskie bądź urzędowe wzorce pism. Wśród wzorów można wyróżnić dwa rodzaje: formularze do wypełnienia, np. PIT-37; przykłady dla konkretnych sytuacji i stanów prawnych, np. pozew o odszkodowanie. Wzory można wyszukiwać poprzez wpisanie frazy do wyszukiwarki LEX Search oraz zawężanie po kategoriach dokumentów. Widok w Zasobach Dane metryk...
Więcej

Szkolenia on-line

  Szkolenia on-line , to dokumenty zawierające nagrania ze szkoleń przeprowadzonych w formie online, w trakcie których uczestnicy mogą zadawać pytania na czacie. W ramach szkoleń online wyróżniamy dodatkowo LEX News - krótkie wypowiedzi ekspertów dotyczące wprowadzanych zmian w przepisach oraz wyjaśniające stosowanie przepisów w praktyce. Widok w Zasobach   Dan...
Więcej

Wprowadzenie (Intro)

  Funkcja wyjaśniająca znaczenie kluczowych elementów danego widoku. Uruchamiana jest każdorazowo poprzez kliknięcie ikony (?) w Menu Strefy Klienta. Po uruchomieniu Intro kolejne opisane elementy zostaną podświetlone oraz wyświetli się ich opis. Po uruchomieniu Intro kolejne opisane elementy zostaną podświetlone oraz wyświetli się ich opis. Nawigacja między elementa...
Więcej

Wyciąg – czytaj i drukuj wybrane fragmenty dokumentów

Oznacz wybrane fragmenty dokumentu, używając funkcji Wyciąg, a fragmenty te utworzą nowy dokument, który będziesz mógł zapisać, drukować lub wysłać mailem. Funkcja jest dostępna dla aktów, orzeczeń, projektów ustaw i innych dokumentów posiadających ciągłą strukturę. Tworzenie wyciągu z aktu prawnego Jednostki redakcyjne aktów prawnych (artykuły, paragrafy, ustępy, je...
Więcej

Linie orzecznicze

  Linie orzecznicze , to publikacje autorskie ujęte w formę analizy orzeczeń. W linii orzeczniczej wskazane są główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach sądowych. Publikacje te są opracowywane przez uznanych ekspertów i zawierają: podział na wstęp, poglądy i podsumowanie wskazujące pogląd dominujący; zbiór chronologicznie uporządkowanych...
Więcej

LEX Search – wersje językowe i tłumaczenia

Wersje językowe Zakładka Wersje językowe umożliwia wyświetlenie tłumaczeń niektórych aktów prawnych na języki obce. W przypadku aktów opublikowanych w polskich dziennikach urzędowych są to teksty uwzględniające zmiany stanu prawnego. Natomiast w przypadku aktów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej obcojęzyczne teksty aktów prawnych prezentowane są ...
Więcej

LEX Terminarz

LEX Terminarz to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik może zorientować się w nadchodzących ważnych terminach z zakresu m.in. prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska. Do terminarza można wejść z lewego panelu Strony startowej.   Po wejściu do Terminarza pojawi się widok bieżącego miesiąca w kalendarzu z zaznaczonymi w nim terminami naniesion...
Więcej

Informacje techniczne

Minimalne wymagania Systemu Informacji Prawnej dla Windows Komputer PC, mysz, standardowa klawiatura Rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024x768, zalecana do komfortowej pracy: 1280x1024. Przeglądarka WWW Microsoft Edge, Firefox, Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wstecz Microsoft Internet Explorer 11 (IE 11) w najnowszej wersji Konfiguracja przeglądarki:...
Więcej