Wyciąg – czytaj i drukuj tylko wybrane fragmenty dokumentów

Oznacz wybrane fragmenty dokumentu używając funkcji Wyciąg, a utworzą nowy dokument, który będziesz mógł zapisać, drukować lub wysłać mailem. Funkcja jest dostępna dla aktów, orzeczeń, projektów ustaw i innych dokumentów posiadających ciągłą strukturę. Tworzenie wyciągu z aktu prawnego Jednostki redakcyjne aktów prawnych (artykuły, paragrafy, ustępy, jednostki hierar...
Więcej

Linie orzecznicze

  Linie orzecznicze , to publikacje autorskie ujęte w formę analizy orzeczeń. W linii orzeczniczej wskazane są główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach sądowych. Publikacje te są opracowywane przez uznanych ekspertów i zawierają: podział na wstęp, poglądy i podsumowanie wskazujące pogląd dominujący; zbiór chronologicznie uporządkowanych...
Więcej

LEX Search – wersje językowe i tłumaczenia

Wersje językowe Zakładka Wersje językowe umożliwia, dla wybranych aktów prawnych wyświetlenie ich tłumaczeń na języki obce. W przypadku aktów opublikowanych w polskich dziennikach urzędowych są to teksty uwzględniające zmiany stanu prawnego aktów. Natomiast w przypadku aktów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej obcojęzyczne teksty aktów prawnych preze...
Więcej

LEX Terminarz

LEX Terminarz to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik może zorientować się w nadchodzących ważnych terminach z zakresu m.in. prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska. Do terminarza można wejść z lewego panelu Strony startowej.   Wchodząc w funkcję Terminarza, zobaczymy  widoku bieżącego miesiąca w kalendarzu z zaznaczonymi w nim terminami n...
Więcej

Informacje techniczne

Minimalne wymagania Systemu Informacji Prawnej dla Windows Komputer PC, mysz, standardowa klawiatura; Rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024x768, zalecana do komfortowej pracy: 1280x1024. Przeglądarka WWW Microsoft Edge, Firefox, Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wstecz; Microsoft Internet Explorer 11 (IE 11) w najnowszej wersji. Konfiguracja przeglądar...
Więcej

Logowanie i wylogowanie

Logowanie Wejście do produktu następuje za pośrednictwem serwisu logowania – www.logowanie.wolterskluwer.pl W pola należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć zielony przycisk Zaloguj, lub nacisnąć klawisz Enter. Moje produkty W zakładce Moje produkty wyświetlają się logotypy posiadanych produktów Wolters Kluwer. Logotyp LEX pow...
Więcej

Strona startowa (homepage)

  Pracę z programem LEX rozpoczynamy od strony startowej. LEX Search W centralnej części okna dostępne jest pole wyszukiwania oraz link do wyszukiwania zaawansowanego; Nad nim  prezentowana jest informacja o ostatniej aktualizacji oraz najnowszych pozycjach aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję. Data stanu prawnego Obok pola wyszukiwania pe...
Więcej

Interaktywne panele i pulpity

  Główną część strony startowej zajmuje pulpit z interaktywnymi panelami, w których prezentowane są informacje, linki do dokumentów lub linki do funkcji. Użytkownik może sam ustawić kolejność wyświetlania paneli (metodą "przeciągnij - upuść"), usuwać je bądź dodawać nowe. Jeżeli pulpitów jest więcej niż jeden, sam ustala, z którego chce korzystać.  ...
Więcej

Ustawienia globalne

  Ustawienia globalne pozwalają dostosować program do indywidualnych potrzeb. Aby przejść do Ustawień, należy z menu w prawym górnym rogu wybrać opcję Ustawienia.   W zakładce Ustawienia globalne dostępne są następujące opcje: Treść: pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK - po zaznaczeniu tej opcji będą wyświetlane in...
Więcej

Mój LEX

  Widok Mój LEX dostępny z lewego panelu strony startowej służy do podglądu, do jakich produktów ma dostęp Użytkownik. Każdy dostępny produkt to jeden boks. Po rozwinięciu boksu widoczne są zasoby dostępne w danym produkcie. Lewy panel: Widok:
Więcej