Wyszukiwanie dokumentów – Indeksy branżowe

  Platforma LEX oparta jest o jednolity indeks haseł dla wszystkich rodzajów dokumentów. Na potrzeby produktów przygotowanych dla określonych grup zawodowych, powstały indeksy branżowe. Indeks zbudowany jest tylko z haseł wyselekcjonowanych dla danej branży lub grupy zawodowej do której adresowany jest produkt.     W przypadku korzystania z kilku pr...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Roczniki

  Roczniki dostępne z ikony  w Ekranie powitalnym programu, umożliwiają wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach.   Użytkownik wybiera kategorię dokumentu w lewym panelu oraz interesujący go rocznik - w centralnej części okna.
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Zasoby

  Zasoby to listy wszystkich dokumentów należących do jednej ze wskazanych kategorii.   Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę można zapisać w programie tak, jak opisano to na stronie Wyszukiwanie dokument...
Więcej

Akty prawne – Obowiązywanie aktów prawnych

  Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania. Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania, czy też, wobec jego natury, nie podlega temu kryterium. W wyniku tej oceny, tj. oceny aktów prawnych co do obowiązywania, dokonuje się w p...
Więcej

Akty prawne – Tekst dokumentu

  Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu. W górnej części okna wyświetlane są: - tytuł przeglądanego aktu, - dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknię...
Więcej

Akty prawne – Lista aktów prawnych w Haśle

  Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Programu. W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez: - ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów),  - przed identyfikatorem, jeśli akt należy do Nowości; - tytuł a...
Więcej

Akty prawne – Informacje o jednostce

  Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. Jednostkę...
Więcej

Akty prawne – Hipertekst formalny i merytoryczny

  Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony...
Więcej

Akty prawne – Kursywa w tekście aktu prawnego

  Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego. W aktach prawa powszechnego: Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Kursywą będą objęte również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktualno...
Więcej

Akty prawne – Przypisy zwykłe i ogólne

  Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki redakcyjnej. Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem. Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jego treści. ...
Więcej