LEX Search – Lista wyników wyszukiwania

  Na liście wyników prezentowane są dokumenty wraz ze znalezionym w nich  szukanym tekstem, który oznaczono żółtym tłem. Dzięki temu Użytkownik może się szybko zorientować, czy chodziło mu właśnie o takie zastosowania słów we wskazanym tekście. Kliknięcie na wskazany fragment przenosi bezpośrednio do właściwego miejsca w dokumencie. Jak sprawnie wyszukiwa...
Więcej

LEX Search – znaki specjalne i operatory

  Dodatkowe opcje wykorzystywane w funkcji Szukaj (LEX Search). W wyszukiwaniu uwzględniane są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof (’), ukośnik (/) itp. Przykłady użycia: cyfry – Natura 2000, ISO 9001 łącznik (-) – VAT-7, księgowo-kadrowy apostrof (’) – O’Brien, O'Shaughnessy ukośnik (/) – 2014/24/UE, Nr 02/2018/(DOKE)   ...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów: Indeks i Hasła

Indeks to zbiór merytorycznie opracowanych haseł, grupujących pod względem tematycznym dokumenty dostępne w programie. Indeks znajduje się w lewym panelu strony startowej:   Jeżeli przy danym haśle znajduje się ikona , Hasło można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów podhaseł. Możliwe jest również przeszukiwanie nazw Haseł pod kątem ...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów: Indeksy branżowe

  Platforma LEX oparta jest o jednolity Indeks haseł dla wszystkich rodzajów dokumentów. Na potrzeby produktów przygotowanych dla określonych grup zawodowych powstały indeksy branżowe. Indeks branżowy zbudowany jest tylko z haseł wyselekcjonowanych dla danej branży lub grupy zawodowej, do której adresowany jest produkt. W przypadku korzystania z kilku produktów d...
Więcej

Lista dokumentów w haśle

  Hasła zawierają następujące superkategorie dokumentów dostępnych w Lexie: Analizy Pytania i odpowiedzi Procedury Akty prawne Orzeczenia i pisma urzędowe Komentarze i publikacje, w tym: Komentarze praktyczne Komentarze Monografie (rodzaj: monografia, podręcznik) Systemy prawa Artykuły (rodzaj: artykuł, recenzja, przegląd orzecznictw...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Roczniki

  Roczniki dostępne są na Stronie startowej programu pod ikoną . Umożliwiają wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach. Użytkownik ma do wyboru następujące kategorie: Dziennik Ustaw i Monitor Polski, Dzienniki resortowe, Dzienniki wojewódzkie, Dzienniki Unii Europejskiej, Czasopisma. Po wyborze kategorii wskaż rocznik –...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów: Zasoby

  Zasoby to zbiór wszystkich dokumentów dostępnych w programie LEX, podzielonych na kategorie i podkategorie. Wyświetlaną listę można zawężać przy pomocy opcji widocznych w lewym panelu. Możliwy jest wybór kategorii dokumentu, po wybraniu której rozwija się lista podkategorii. Możesz także  filtrować listę wynikową według bardziej szczegółowych ...
Więcej

Mapa Zasobów

Zasoby dokumentów dostępnych w LEX zostały uporządkowane w podzialne na superkategorie, kategorie i rodzaje. Dostęp do określonej kategorii zasobów jest uzależniony od wersji posiadanego produktu. Klasyfikacja zasobów Analizy Pytania i odpowiedzi (tzw. QA) Procedury Akty prawne: Dz. U. i M. P. (tzn. Dziennik Ustaw i Monitor Polski) Dzienniki UE (tzn. seria L, seri...
Więcej

Obowiązywanie aktów prawnych – ocena

  Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania.  Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania. Klasyfikacja oraz proces oceny obowiązywania odbywa się według zasad przyjętych przez Redakcję programu LEX.  Akty oceniane Akty zawier...
Więcej

Akty prawne – Tekst dokumentu

W kategorii aktów prawnych wyróżniamy:  - akty  prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dziennik Ustaw i Monitor Polskim (Dz. U. i M. P.);  - akty prawa Unii Europejskiej ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (Dzienniki UE);  - akty prawne wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Ministrów i Urzędów Centralnych (Dziennika...
Więcej