Komentarze praktyczne

  Komentarze praktyczne  to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie. Widok na liście Zasobów: Dane metrykalne: autorzy publikacji; tytuł; wydawnictwo i rok ...
Więcej

Materiały z Prawo.pl

  Materiały prawo.pl to krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z szeroko pojętym prawem, pochodzące z portalu prawo.pl. Pełne treści wiadomości z bieżącego kalendarzowego (z Dzisiaj) dostępne są wyłącznie na portalu. Wiadomości z Wczoraj i starsze mają postać tekstową. Widok na liście Zasobów: Boksy na stroni startowej: W ka...
Więcej

„Pozostałe” publikacje dostępne w programie

  Do kategorii Komnetarze i publikacje/Pozostałe zaliczane są następujące rodzaje publikacji: varia opracowanie sprawozdanie definicja wyjaśnienia bibliografia opinia przykład komentarz procedury miscellanea materiały szkoleniowe studium przypadku klasyfikacja wprowadzenie wzory pism i umów raport rynkowy testy notka ...
Więcej

Wzory i narzędzia

  Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie Wzory dokumentów, Zestawienia, Kalkulatory, Słowniki, Normy, Plany kont i Wzory procedur.   Na temat Wzorów czytaj TUTAJ. Kalkulatory  Zbiór narzędzi służących do obliczania podatków, opłat i innych kwot wynikających z przepisów prawnych. Wyróżniamy dwa: osadzona na zewnętrznej pl...
Więcej

Pytania i odpowiedzi

  Pytania i odpowiedzi to dokumenty zawierające wyjaśnienia problemów prawnych wysyłanych do Redakcji LEX przez Użytkowników. Widok na liście zasobów: Dane metrykalne: tytuł (zredagowany przez Redakcje LEX); numer; data udzielenia odpowiedzi; autor odpowiedzi; status aktualności: aktualne/archiwalne. Treść: Odpowiedź poprzedzona jest...
Więcej

Analizy

  Analizy  - to zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych tematycznie z konkretnym praktycznym zagadnieniem, np. "podróże służbowe krajowe", "amortyzacja budynków i lokali" itp.  Podstawę analizy stanowi publikacja: Komentarz praktyczny lub Poradnik. Widok analizy: Dostęp do analiz: LEX Search - z listy wynikowej, ale i z prawej części okna podpowiedzi...
Więcej

Procedury

  Procedura jest interaktywnym diagramem obrazującym wycinek procedury prawnej, którego poszczególne kroki opatrzono wskazówkami praktyków, wykładnią i piśmiennictwem. Widok na liście Zasobów: Dane metrykalne: autora procedury; tytuł; status aktualności - oczekująca / aktualna / archiwalna. Treść procedury: Centralną część okna zajmuje diagram, w ...
Więcej

Instytucje

  Instytucje to funkcjonalność umożliwiającą znalezienie organów publicznych właściwych dla danej miejscowości bądź też danych teleadresowych konkretnego organu. Dostęp z poziomu Strony startowej LEX Wyszukiwanie wg właściwości miejscowej instytucji Wystarczy wpisać odpowiednią miejscowość, a następnie doprecyzować dane o nazwę ulicy, aby dowiedzieć się, kt...
Więcej

Mapy

  Mapy to funkcjonalność dostępna z lewego panelu w Ekranie powitalnym, która umożliwia wyświetlenie konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla wskazanego na mapie terenu, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Powiązanie z widokiem mapy jest również dostępne z poziomu tekstu aktu prawnego, z ikony . Po kliknięciu w nią, wyświetlona zostanie ma...
Więcej

Zegar legislacyjny

  Zegar legislacyjny to funkcjonalność przeznaczona dla pracowników administracji, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad pracami legislacyjnymi.  Dotyczy to: pracowników administracji samorządowej - głównie sekretarzy i radców prawnych zatrudnionych w urzędach pracowników administracji rządowej - organów naczelnych, centralnych i terenowych. Wprowadzenie ...
Więcej