Akty prawne – Kursywa w tekście aktu prawnego

  Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego. W aktach prawa powszechnego: Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Kursywą będą objęte również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktualno...
Więcej

Akty prawne – Przypisy zwykłe i ogólne

  Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki redakcyjnej. Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem. Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jego treści. ...
Więcej

Akty prawne – Dokumenty powiązane i Słowa kluczowe

  Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze c...
Więcej

Tłumaczenia aktów

Tłumaczenia aktów, czyli angielskie, niemiecke i rosyjskie wersje językowe najważniejszych polskich kodeksów i innych podstawowych ustaw z zakresu prawa cywilnego, pracy, podatkowego, gospodarczego, karnego i administracyjnego, w tym m.in.: Kodeksu cywilnego Kodeksu postępowania cywilnego Kodeksu pracy Kodeksu spółek handlowych Kodeksu karnego Kodeksu postępowania karn...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Lista dokumentów

  Orzeczenia i pisma urzędowe prezentowane są w postaci listy przynależnej do właściwego merytorycznie Hasła. Obejmuje ona orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie (orzeczenia strasburskie, luksemburskie i krajowe), a także pisma urzędowe zawierające wytyczne wydane przez organy państwowe. Listę Orzeczeń i Pism urzędowych można filtr...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Tekst dokumentu

  Teksty orzeczeń bądź pism urzędowych prezentowane są w podobny sposób i dostępne są dla nich zbliżone funkcjonalności.   Tekst orzeczenia zawiera: dane o orzeczeniu: rodzaj, data wydania orzeczenia, dane sądu, sygnatura miejsce publikacji; w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej metryce orzeczenia prezentowane jest głó...
Więcej

Komentarze do aktów prawnych

    Komentarze do aktów prawnych to publikacje autorskie pisane i publikowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Komentują one poszczególne jednostki wybranych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, aktów prawa europejskiego). Przy większości komentarzy prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną . Widok na liście Z...
Więcej

Systemy prawa

  Systemy prawa to kompleksowe opracowania uwzględniające różne punkty widzenia na poszczególne instytucje we wskazanej gałęzi prawa. System prawa ma służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. Przy każdym syst...
Więcej

Monografie

  Monografie to elektroniczne wersje prac naukowych, oraz innych książkowych publikacji autorskich, wydawanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer. W ramach tych publikacji autorzy omawiają kompleksowo wybrane zagadnienie z obszaru prawa. Przy większości monografii prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną . Widok w Zasobach: ...
Więcej

Glosy

  Glosy czyli komentarze do orzeczeń, opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie zarówno metrykę jak i pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę. Widok na liście zasobów:  Dane metrykalne: autorzy publikacji; tytuł; dane komentowanego orzeczenia; miejsce publikacji; rodzaj glosy: aprobująca/krytyc...
Więcej