Akty prawne – Dokumenty powiązane i Słowa kluczowe

  Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze c...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Lista dokumentów

  Orzeczenia i pisma urzędowe prezentowane są w postaci listy przynależnej do właściwego merytorycznie Hasła. Obejmuje ona orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie (orzeczenia strasburskie, luksemburskie i krajowe), a także pisma urzędowe zawierające wytyczne wydane przez organy państwowe. Listę Orzeczeń i Pism urzędowych można filtr...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Tekst dokumentu

  Teksty orzeczeń bądź pism urzędowych prezentowane są w podobny sposób i dostępne są dla nich zbliżone funkcjonalności. Tekst orzeczenia zawiera: – dane o orzeczeniu, takie jak np. sygnatura, rodzaj orzeczenia, sąd itp.; – miejsce publikacji; w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej metryce orzeczenia prezentowane jest główne ...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Lista Komentarzy i Publikacji w Haśle

Komentarze i Publikacje to szeroko pojęte materiały autorskie tworzone na zamówienie wydawnictwa Wolters Kluwer. Dostęp do nich możliwy jest przez wyszukiwanie pełnotekstowe (gdy dokument zawiera poszukiwaną frazę) bądź też za pomocą Haseł. W Hasłach poszczególne rodzaje Publikacji zostały ujęte w formie Podkategorii. Fragmenty komentarzy do aktów prawnych prezentowan...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Komentarze do aktów prawnych

  Wszystkie komentarze zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst. Komentarze w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z komentarzami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości komentarzy prezentowana je...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Systemy prawa

  Systemy prawa to kompleksowe opracowania uwzględniające różne punkty widzenia na poszczególne instytucje we wskazanej gałęzi prawa. System prawa ma służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. W metrykach sy...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Monografie

  Wszystkie monografie zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst. Monografie w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z monografiami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości monografii prezentowana je...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Glosy

  Glosy czyli komentarze do orzeczeń, opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie zarówno metrykę jak i pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę. Glosy prezentowane są w Haśle w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł glosy spowoduje wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści (jeżeli jest dostęp...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Komentarze praktyczne

  Komentarze praktyczne  to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie. Cechą publikacji jest zwięzłość i brak rozważań teoretyczno-prawnych. Komentarze praktyczne prezen...
Więcej

Komentarze i Publikacje – prawo.pl

  Materiały prawo.pl  to krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z szeroko pojętym prawem (zmiany w aktach oraz wymiarem sprawiedliwości). W ich skład wchodzą dokumenty autorskie tworzone przez Redakcję LEX oraz materiały stanowiące przegląd prasy. Materiały prawo.pl nie są oceniane pod względem aktualności. Materiały prawo.pl prezen...
Więcej