Logowanie i wylogowanie

Logowanie Wejście do produktu następuje za pośrednictwem serwisu logowania: www.logowanie.wolterskluwer.pl W pola należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć zielony przycisk Zaloguj, lub nacisnąć klawisz Enter. Moje produkty W zakładce Moje produkty wyświetlają się logotypy posiadanych produktów Wolters Kluwer. Logotyp LEX powinie...
Więcej

Strona startowa (homepage)

  Pracę z programem LEX rozpoczyna się od strony startowej. LEX Search W centralnej części okna dostępne jest pole wyszukiwania oraz link do wyszukiwania zaawansowanego. Nad nim  prezentowana jest informacja o ostatniej aktualizacji oraz najnowszych pozycjach aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję. Data stanu prawnego Obok pola wyszukiwania...
Więcej

Interaktywne panele i pulpity

  Główną część strony startowej zajmuje pulpit z interaktywnymi panelami, w których prezentowane są różne informacje, linki do dokumentów lub linki do funkcji. Możesz samodzielnie ustawić kolejność wyświetlania paneli (metodą „przeciągnij – upuść”), usuwać je bądź dodawać nowe. Jeżeli pulpitów jest więcej niż jeden, wybierz, z którego chcesz korzy...
Więcej

Ustawienia globalne

  Ustawienia globalne pozwalają dostosować program do indywidualnych potrzeb. Aby przejść do Ustawień, należy z menu w prawym górnym rogu wybrać opcję Ustawienia. Treść pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK - po zaznaczeniu tej opcji będą wyświetlane informacje, iż dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony. Na...
Więcej

Mój LEX

  Widok Mój LEX, dostępny z lewego panelu strony startowej, służy do podglądu, do jakich produktów ma dostęp Użytkownik. Każdy dostępny produkt to jeden boks. Po rozwinięciu boksu widoczne są zasoby dostępne w danym produkcie. Lewy panel Widok
Więcej

Przywracanie ostatniej sesji

Jeśli korzystasz z licencji imiennej, możesz przywrócić swoją ostatnią sesję w programie LEX. W tym celu skorzystaj z opcji „Przywróć ostatnią sesję”, dostępnej w menu w prawym rogu ekranu. Dzięki temu zostaną ponownie otwarte wszystkie okna i zakładki przeglądarki, które były otwarte podczas poprzedniej pracy z LEX-em.
Więcej

LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania

LEX Search to zaawansowana wyszukiwarka mająca na celu znalezienie dokumentów najbardziej odpowiadających zapytaniu Użytkownika. Mechanizm wyszukiwania nie korzysta tylko z wyszukiwania tekstowego, ale również: rozpoznaje całe wyszukiwane frazy (nie tylko pojedyncze słowa) rozróżnia poszczególne frazy (i wyszukuje dokumenty tylko z tymi frazami) rozpoznaje błędy...
Więcej

LEX Search – Podpowiedzi

  W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się rozwijalna lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków. Obok podpowiedzi dostępne są opcje: Hasła słownikowe W trakcie wpisywania słowa lub frazy do wyszukiwarki LEX Search system wyświetla podpowiedzi haseł ze słownika związanych z wpisywanym ciągiem znaków.  Podpowied...
Więcej

LEX Search – bezpośrednie otwarcie dokumentu (skróty, nazwy potoczne, sygnatury)

  LEX Search pozwala na bezpośrednie przejście do kluczowych aktów prawnych. Wyszukiwarka otworzy dokument wyszukany za pomocą skrótu, publikatora , czy sygnatury, a nie listę wyników wyszukiwania. Wpisanie zwyczajowo używanego tytułu ustawy do wyszukiwarki i akceptacja wyszukiwania spowoduje wyświetlenie tekstu danej ustawy. Funkcjonalność działa dla najpo...
Więcej

LEX Search – Wyszukiwanie zaawansowane

  Widoczny obok pola wyszukiwania przycisk Zaawansowane otwiera menu, dzięki któremu Użytkownik może precyzyjnie określić cechy poszukiwanego dokumentu. Jak korzystać z LEX Search - głównego narzędzia wyszukiwania przeczytasz tutaj.   Kategoria dokumentu W pierwszej kolejności należy wskazać kategorię dokumentu, do której poszukiwany należy: Kryteri...
Więcej