Kalendarium

  Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub zakresie dat. Kalendarium uruchamia się przy pomocy ikony widocznej z lewej strony Ekranu powitalnego. Aby wybrać zakres dat, dla których mają być prezentowane wydarzenia, należy skorzystać z rozwijanego menu w prawej części okna. Domyślnie Kalendarium ustawione jes...
Więcej

Aktówka

Funkcjonalność Aktówka / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji) pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.  Do Aktówki można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego poprzez wybór pozycji LEX Cloud.   Drzewo katalogów Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki...
Więcej

Udostępnianie katalogów

Udostępnianie katalogów w usłudze LEX Cloud, to funkcjonalność pozwalająca na nadawanie dostępu do katalogów innym użytkownikom LEX. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownicy mogą zarządzać dostępem do wybranych katalogów w Aktówce poprzez wskazanie innych użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień. Aby korzystać z Udostępniania, Użytkownicy (zarówno ci, którzy udost...
Więcej

Historia

  Historia prezentuje zapis ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie. Historię dokumentów przeglądanych przez Użytkownika można wyświetlić wybierając z lewego panelu Ekranu powitalnego ikonę Historia.   Listę dokumentów można zawęzić, wybiera...
Więcej

Alerty

  Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są jedynie dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego.   Aby dodać alert, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert . Możliwe jest również d...
Więcej

Notatki – nowy, przejrzysty sposób wyświetlania notatek do aktów prawnych

  Aby zapoznać się ze szczegółami Instrukcji prosimy kliknąć „tutaj”.
Więcej

Notatki

  Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla swojej pracy informacji. Dodawanie Notatek   Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jes...
Więcej

Notatka o autorze

  Notka o autorze umożliwia wyświetlenie wszystkich publikacji, które stworzył lub współtworzył dany autor. Notka jest dostępna z linka na imieniu i nazwisku autora w oknie z tekstem publikacji. Zawiera informacje o autorze, ewentualnie zdjęcie, oraz interaktywna lista publikacji podzielonych według kategorii. Aby przejść do dowolnej publikacji, wystarczy kliknąć na jej ty...
Więcej

Twoja sugestia

  Twoja Sugestia to funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikom programu zgłaszanie swoich uwag i pomysłów na jego rozwój. Po kliknięciu na zieloną zakładkę „Sugestie”  po prawej stronie ekranu trafisz na dedykowaną stronę: Wystarczy kliknąć pole „Dodaj nową sugestię lub uwagę”, aby otworzył się specjalny formularz, w którym możesz opisać swój p...
Więcej

Piśmiennictwo prawnicze – źródła tez i glos

  Wykaz źródeł dokumentów zamieszczonych w programie.   Źródła tez piśmiennictwa: Admin. - Administracja Biul.RL - Biuletyn Rady Legislacyjnej Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów CASUS - CASUS CML Rev. - Common Market Law Review Cz.PKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Czas Informacji - Czas Informacji Dor.Podat. - Doradztwo Podat...
Więcej