Aktówka

Funkcjonalność Aktówka / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji) pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.  Do Aktówki można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego.   Drzewo katalogów Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, natomiast w centralnej części...
Więcej

Udostępnianie katalogów

  Udostępnianie katalogów w usłudze LEX Cloud, to funkcjonalność pozwalająca na nadawanie dostępu do katalogów innym użytkownikom LEX. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownicy mogą zarządzać dostępem do wybranych katalogów w Aktówce poprzez wskazanie innych użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień. Aby korzystać z Udostępniania, Użytkownicy (zarówno ci, kt...
Więcej

Historia

  Historia prezentuje zapis ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie. Historię dokumentów przeglądanych przez Użytkownika można wyświetlić wybierając z lewego panelu Ekranu powitalnego ikonę Historia.   Listę dokumentów można zawęzić, wybiera...
Więcej

Alerty

  Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są jedynie dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego.   Aby dodać alert, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert . Możliwe jest również d...
Więcej

Notatki

  Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla swojej pracy informacji. Dodawanie Notatek   Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jes...
Więcej

Terminarz

  Terminarz to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik może zorientować się w nadchodzących ważnych terminach z zakresu m.in. prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska.   Do terminarza można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego. Po uruchomieniu Terminarza Użytkownik ma dostęp do widoku bieżącego miesiąca w kalendarzu z zaznaczonymi w nim ...
Więcej

Notatka o autorze

  Notka o autorze umożliwia wyświetlenie wszystkich publikacji, które stworzył lub współtworzył dany autor. Aby to uczynić, należy kliknąć na imię i nazwisko autora w oknie z tekstem publikacji. W nowym oknie zaprezentowane zostaną informacje o autorze oraz interaktywna lista publikacji podzielonych według kategorii. Aby przejść do dowolnej publikacji, wystarczy klikną...
Więcej

Twoja sugestia

  Twoja sugestia to funkcjonalność, dzięki której Użytkownicy mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie co do zawartości oraz informacje o błędach w programie bezpośrednio do Wolters Kluwer. Formularz do przesyłania zgłoszeń dostępny jest w prawym dolnym rogu ekranu. Po wypełnieniu go należy kliknąć na ikonę Wyślij, by wiadomość trafiła bezpośrednio do Wolters Kluwer...
Więcej

Lista fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszukiwaniu pełnotekstowym

  Wpisując w wyszukiwarce pełnotekstowej wybrany skrót lub frazę kilkuwyrazową zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do treści danego aktu prawnego. Dotyczy to skrótów i fraz: 12.11 - Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117 13 emerytura - Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytó...
Więcej

Lista aktów posiadających tytuły podstawowych jednostek redakcyjnych

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez mas...
Więcej