Akty prawne – Informacje o jednostce redakcyjnej

  W informacjach o jednostce redakcyjnej są prezentowane dokumenty powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. Jednostk...
Więcej

Akty prawne – Hipertekst formalny i merytoryczny

  Przywołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Rodzaje hipertekstu Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryc...
Więcej

Akty prawne – Kursywa w tekście aktu prawnego

  Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego. W aktach prawa powszechnego Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.   Kursywą będą objęte również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 ...
Więcej

Akty prawne – przypisy zwykłe i ogólne

  Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki redakcyjnej.   Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem. Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jeg...
Więcej

Akty prawne – Dokumenty powiązane i Słowa kluczowe

Dokumenty powiązane Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów. Dla aktów na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi...
Więcej

Tłumaczenia aktów

Tłumaczenia aktów, czyli angielskie, niemiecke i rosyjskie wersje językowe najważniejszych polskich kodeksów i innych podstawowych ustaw z zakresu prawa cywilnego, pracy, podatkowego, gospodarczego, karnego i administracyjnego, w tym m.in.: Kodeksu cywilnego Kodeksu postępowania cywilnego Kodeksu pracy Kodeksu spółek handlowych Kodeksu karnego Kodeksu postępowania karn...
Więcej

Orzeczenia – lista dokumentów

  Lista orzeczeń wyświetla się po wybraniu w lewym panelu kategorii "Orzeczenia i pisma urzędowe". Lista obejmuje orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie, i rozstrzygnięcia organów niebędących sądami (orzeczenia administracji). Opis orzeczenia na liście:  - oznaczenie orzeczenia sądu  - oznaczenie orzeczenia adminis...
Więcej

Orzeczenia sądów i administracji – tekst dokumentu

  Orzeczenia to rozstrzygnięcia i inne decyzje wydawane przez sądy, trybunały lub inne właściwe organy w ramach prowadzonych postępowań. W bazie LEX orzeczenia podzielone są wg autorów na orzeczenia sądów i orzeczenia administracji. W tekście orzeczenia wyróżnić można: skład orzekający, sentencję, uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne, zdanie odrębne. D...
Więcej

Komentarze do aktów prawnych

Komentarze do aktów prawnych to publikacje autorskie publikowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autorzy komentują poszczególne jednostki wybranych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, aktów prawa europejskiego). Przy większości komentarzy prezentowana jest miniatura ich okładki. Widok na liście Zasobów Dane metrykalne autor całej publikacji autor konkretnego...
Więcej

Systemy prawa

  Systemy prawa to kompleksowe opracowania uwzględniające różne punkty widzenia na poszczególne instytucje we wskazanej gałęzi prawa. System prawa jest źródłem szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa i może być wykorzystany jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. Przy każdym systemie preze...
Więcej