Progman Świadectwa – problem z pobieraniem nowych wzorów świadectw

Jeśli w programie „Progman Świadectwa” po uruchomieniu funkcji Pobierz wzory świadectw z menu Narzędzia pojawia się komunikat o problemie z połączeniem internetowym, należy wykonać następujące czynności: Z menu Narzędzia przeprowadzić archiwizację danych, ale ważne, żeby plik archiwum zapisać na pulpicie komputera (jeśli w programie nie ma jeszcze danych o uczniach, to...
Więcej

Progman Świadectwa – brak wzorów świadectw na liście do wyboru

  Jeśli po zainstalowaniu najnowszej wersji programu Progman Świadectwa na liście dostępnych w systemie wzorów nie ma aktualnych wzorów świadectw należy: Upewnić się, że w menu Jednostki dla wpisanej jednostki szkolnej poprawnie jest określony typ szkoły. Z menu Narzędzia uruchomić funkcję „Pobierz wzory świadectw z internetu” i przejść ją do końca, zwracaj...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Zły format daty i brak polskich znaków (Windows 10) – instrukcja rozszerzona

  Jeżeli podczas uruchamiania systemów kadrowo-płacowych w wersjach: Progman Kadry 9.8.1 Progman Płace 10.1.1 Progman Zlecone: 9.4.1 Progman Przelewy: 7.5.1 lub wyższych, wystąpi poniższy komunikat, należy:   W prawym dolnym rogu ekranu, prawym przyciskiem myszy kliknąć na przycisk daty i godziny systemowej.      2. Z menu wybrać pozycję: ...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy postępować w przypadku komunikatu „Nie został zainstalowany plik do obsługi Rejestru operacji”?

  Jeżeli podczas instalacji systemów kadrowo-płacowych w wersjach: Progman Kadry 9.5 Progman Płace 9.8 Progman Zlecone: 9.1 Progman Przelewy: 7.5 lub wyższych wystąpi poniższy komunikat, należy: Wypakować pobrany plik EVENTSJOURNAL.FDB 2. Plik EVENTSJOURNAL.FDB należy przenieść do Folderu Zbiory (w tym samym miejscu, gdzie znajduje się plik ba...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Zły format daty i brak polskich znaków (Windows 7) – instrukcja rozszerzona

  W związku z problemem dotyczącym wyświetlania polskich znaków, daty oraz innych znaków na Windows 7 proszę sprawdzić, czy mają Państwo wybrane poprawne ustawienia w systemie: Należy przejść do Panelu sterowania, wybrać Opcje regionalne i językowe W zakładce Formaty należy sprawdzić, czy ustawione są poprawne formaty daty (jak na rysunku poniżej) W ...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy zalegalizować program?

  Przy pierwszym uruchomieniu programu (oraz po aktualizacjach) na ekranie pojawi się okno z informacją NIELEGALNA KOPIA PROGRAMU. 2. W celu zarejestrowania programu należy przejść do okna Dane placówki (Ustawienia >> Parametry >> Dane placówki) i uzupełnić pola Dane licencyjne, które znajdują się na Umowie licencyjnej: ID Klienta, data obowiązywania umowy...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy pobrać dokumentację do systemów desktopowych ze strony internetowej?

  Jak należy pobrać dokumentację do systemów desktopowych ze strony internetowej? Należy połączyć się ze stroną: http://www.progman.wolterskluwer.pl/ Następnie kliknąć w zakładkę Aktualizacje 2. Proszę wybrać odpowiedni program z listy: 3. Następnie klikamy w zakładkę Dokumentacja 4. Rozpocznie się pobieranie pliku PDF z instrukcją progra...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Jak należy zainstalować program desktopowy?

  Jeśli poszukujecie Państwo pliku instalacyjnego do starszej wersji,  która nie jest dostępna na stronie prosimy o kontakt emaliowy pod adresem: pomoc@progman.pl.   System instalowany jest domyślnie na dysku C w katalogu Program Files w podkatalogu Progman o nazwie instalowanego programu (C:\Program Files\Progman\...). Najważniejszy plik z danymi, w którym znajdują się ws...
Więcej