Centrum Pomocy Progman Rozrachunki

Witamy w Centrum Pomocy programu Progman Rozrachunki.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które ułatwią Państwu korzystanie z naszej platformy.

Spis Treści

 1. „Zmieniono protokół transmisji. Jednostka nadrzędna w niedługim czasie dokona aktualizacji serwera” – co to właściwie oznacza?
 2. W jaki sposób obliczyć korektę roczną w programie Rozrachunki?
 3. W jaki sposób przypisać kody GTU do towarów/usług?
 4. Jak wystawić potwierdzenie salda 2
 5. Jak wystawić fakturę korygującą?
 6. Czy program Rozrachunki współpracuje z drukarką fiskalną?
 7. Jak zamieścić dodatkowe informacje na dokumencie?
 8. Czy istnieje możliwość wyłączenia wybanych dokumentów z rejestru sprzedaży?
 9. Co zrobić aby na wydruku faktury pojawiały się prawidłowe dane osoby wystawiającej?
 10. Prowadzę sprzedaż w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup sprzedażowych?
 11. Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży?
 12. Rozpoczęliśmy pracę z programem od stycznia bieżącego roku. W jaki sposób zaewidencjonować faktury wystawione w ubiegłych latach, które do chwili obecnej nie zostały uregulowane, aby móc naliczyć odsetki?
 13. Czy istnieje możliwość wystawienia faktury uproszczonej?
 14. W jaki sposób wygenerować druk przelewu wpłaty gotówkowej na dokumentach sprzedaży?
 15. Jednostka dokonuje zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających odliczeniu. Jak w takiej sytuacji ewidencjonować dokumenty, aby prawidłowo były wykazywane w rejestrze zakupu?
 16. Prowadzę zakupy w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup dokumentów zakupowych?
 17. Co zrobić jeżeli kwota VAT-u z dokumentu zakupu różni się od kwoty wyliczonej przez program?
 18. Gdzie należy zdefiniować aktualnie obowiązujące stawki odsetkowe?
 19. W jaki sposób ustawia się parametry naliczania odsetek, np. zaokrąglanie do pełnych złotych?
 20. W jaki sposób wystawić notę odsetkową?
 21. Jak wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty?
 22. Czy można wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty dla większej ilości kontrahentów?
 23. Na wydruku Upomnienia/ Wezwania do zapłaty nie widać numeru konta bankowego, na które kontrahent powinien dokonać wpłaty?
 24. Dlaczego decyzji nie widać w windykacji/JPK ?

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę