Centrum Pomocy Progman Rozrachunki

Witamy w Centrum Pomocy programu Progman Rozrachunki.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które ułatwią Państwu korzystanie z naszej platformy.

Spis Treści

 1. Kilka współczynników i prewspółczynników sprzedaży
 2. Jak wprowadzić notę obciążeniową/notę księgową?
 3. Aktualizacja certyfikatu w Finansach/Rozrachunkach
 4. „Zmieniono protokół transmisji. Jednostka nadrzędna w niedługim czasie dokona aktualizacji serwera” – co to właściwie oznacza?
 5. W jaki sposób obliczyć korektę roczną w programie Rozrachunki?
 6. W jaki sposób przypisać kody GTU do towarów/usług?
 7. Jak szybko znaleźć informacje w Pytaniach i Odpowiedziach w Centrum Pomocy?
 8. Jak wygenerować JPK_V7 w systemie Progman Rozrachunki?
 9. Jak wystawić potwierdzenie salda 2
 10. Jak wystawić fakturę korygującą?
 11. Czy program Rozrachunki współpracuje z drukarką fiskalną?
 12. Jak zamieścić dodatkowe informacje na dokumencie?
 13. Czy istnieje możliwość wyłączenia wybanych dokumentów z rejestru sprzedaży?
 14. Co zrobić aby na wydruku faktury pojawiały się prawidłowe dane osoby wystawiającej?
 15. Prowadzę sprzedaż w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup sprzedażowych?
 16. Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży?
 17. Rozpoczęliśmy pracę z programem od stycznia bieżącego roku. W jaki sposób zaewidencjonować faktury wystawione w ubiegłych latach, które do chwili obecnej nie zostały uregulowane, aby móc naliczyć odsetki?
 18. Czy istnieje możliwość wystawienia faktury uproszczonej?
 19. W jaki sposób wygenerować druk przelewu wpłaty gotówkowej na dokumentach sprzedaży?
 20. Jednostka dokonuje zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających odliczeniu. Jak w takiej sytuacji ewidencjonować dokumenty, aby prawidłowo były wykazywane w rejestrze zakupu?
 21. Prowadzę zakupy w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup dokumentów zakupowych?
 22. Co zrobić jeżeli kwota VAT-u z dokumentu zakupu różni się od kwoty wyliczonej przez program?
 23. Gdzie należy zdefiniować aktualnie obowiązujące stawki odsetkowe?
 24. W jaki sposób ustawia się parametry naliczania odsetek, np. zaokrąglanie do pełnych złotych?
 25. W jaki sposób wystawić notę odsetkową?
 26. Jak wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty?
 27. Czy można wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty dla większej ilości kontrahentów?
 28. Na wydruku Upomnienia/ Wezwania do zapłaty nie widać numeru konta bankowego, na które kontrahent powinien dokonać wpłaty?
 29. Dlaczego decyzji nie widać w windykacji/JPK ?
 30. Jak przygotować bazę danych do analizy? (baza danych system desktop)
 31. Jak odtworzyć bazę danych? (baza danych system desktop)

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę