Pomoc LEX

LEX – Wykaz tematów ePomocy; instrukcja (format PDF)

     Skrócona instrukcja SIP LEX (pdf) – pobierz tutaj   Pełna instrukcja SIP LEX (pdf) – pobierz tutaj   Filmy instruktażowe i nagrania z webinarów     Wymagania techniczne i logowanie Informacje techniczne Logowanie i wylogowanie Dodawanie domeny do listy adresów zaufanych Strona startowa Strona startowa Ustawienia Mój LEX Zasoby Sugestia Pulpit (domyślny, Użytkownika i dedykowany/branżowy) […]

0 komentarzy

Akty prawne – tła na jednostkach redakcyjnych

Kolorowe podświetlenia fragmentów aktu prawnego mają za zadanie wskazywać jednostki aktu prawnego, które: wchodzą w życie przed lub po głównej dacie wejścia w życie całego aktu, wygasają przed datą główną utraty mocy całego aktu, albo ulegają całkowitemu lub częściowemu zawieszeniu bądź też zmienia się zakres ich obowiązywania. Oznaczenia graficzne umieszczane są na częściach aktu, których wymienione […]

0 komentarzy

Podświetlenie dokumentów

W przypadku wielu wyników wyszukiwania po wpisaniu danego hasła, platforma LEX proponuje ułatwienie w nawigacji pomiędzy wynikami, poprzez oznaczenie podświetleniem pozycji na liście wynikowej, które w danej sesji zostały odwiedzone.   Jak to działa w praktyce?    Wyobraźmy sobie sytuację, gdy w wyszukiwarkę wpiszemy hasło „kodeks”. W efekcie na liście wynikowej pojawi się ponad milion […]

0 komentarzy

Tryb do czytania

Aktualnie w dokumentach i publikacjach dostępnych w LEX posiadamy dwa tryby wyświetlania zawartości dokumentu. Pierwszy, domyślnie pokazuje treść razem z przybornikami z poziomu zakładki „Dokument”, i jest to tryb widoczny od razu po wejściu w dokument lub publikację. Można natomiast widok ten zmienić w Tryb do czytania. Jak można zmienić tryb wyświetlania? Po wyszukaniu i […]

0 komentarzy

Eksport – drukowanie dokumentu

Dzięki narzędziom dostępnym w zakładce Eksport w dostępnych dokumentach, możemy uzyskać wiele korzyści. Jedną z przydatnych funkcji jest możliwość drukowania dokumentu.   Jak wydrukować dokument? Aby to uczynić wystarczy przejść do zakładki Eksport i wybrać ikonę Drukuj. Po kliknięciu tej ikony automatycznie otworzy się okno z ustawieniami wydruku odpowiednie dla przeglądarki internetowej w której jesteśmy […]

0 komentarzy

Eksport – funkcja Zacytuj

W ramach zakładki Eksport z poziomu aktów prawnych oraz publikacji można znaleźć funkcjonalność „Zacytuj” pozwalającą na szybkie cytowanie dokumentu z jednoczesną możliwością kopiowania go do zewnętrznego dokumentu (np. otwartego dokumentu Word w formacie .docx)   Jak to działa? W przypadku aktów prawnych, należy wyszukać akt, który chcemy zacytować. Następnie będąc już na dokumencie zmienić zakładkę […]

0 komentarzy

Eksport – Zapisz jako

W naszej codziennej pracy często napotykamy na problemy wynikające z kopiowania treści pomiędzy dokumentami, niechcianą zmianą formatowania w dokumencie, a nadmiar papierowych wersji zabiera ostatnie wolne miejsca w szafach czy na biurku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problemom naszych użytkowników udostępniamy szereg narzędzi dostępnych w zakładce Eksport.     Funkcja – Zapisz jako – Jak to […]

0 komentarzy

Akty prawne – wersje i zmiany

Wersja czasowa aktu tworzona jest na każdą datę wejścia w życie zmian w akcie, niezależnie od ilości aktów zmieniających z których te zmiany wynikają. Wersją aktu są również urzędowe teksty jednolite. Jaką wersję oglądamy? Informacja o prezentowanej wersji aktu dostępna jest w obszarze identyfikującym akt: dla wersji obowiązującej w danej dacie stanu prawnego – data początku […]

0 komentarzy

Eksport – wyślij mailem

Platforma LEX oferuje szereg funkcjonalności usprawniających codzienną pracę Użytkowników. Jednym z takich narzędzi jest znajdująca się zakładce Eksport funkcja Wyślij mailem. Aby z niej skorzystać musimy wyszukać interesujący nas dokument, a następnie wybrać zakładkę Eksport.   Następnie wystarczy kliknąć: Wyślij mailem Po pojawieniu się okienka uzupełniamy je o adres mailowy na który chcemy przesłać dokument. […]

0 komentarzy

Akty prawne – adnotacje o wyrokach TK

W przypadkach, gdy przeniesienie na treść aktu rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące stosowania przepisów,  nie jest wprost możliwe, informacja o treści wyroku, poza standardem w postaci przypisu i listy wersji, znajduje się po prawej stronie ekranu w formie Adnotacji. Fragment aktu objęty wyrokiem jest podświetlony na pomarańczowo. Pełna treść rozstrzygnięcia dostępna jest po kliknięciu „Zobacz więcej”. Włączenie […]

0 komentarzy

Poradniki

Poradniki , publikacje autorskie pisane prostym, nieprawniczym językiem. Wskazują sposób postępowania w konkretnych sytuacjach poprzez opis poszczególnych kroków oraz przykłady i wskazówki. Widok na liście Zasobów: Dane metrykalne: autorzy publikacji; tytuł; wydawnictwo i rok publikacji; status aktualności. Cechy charakterystyczne: Pisane prostym, nieprawniczym językiem; Co do zasady  właściwa treść poprzedzona jest abstraktem; Poradniki to dokumenty aktualizowane –  […]

0 komentarzy

Omówienia

Omówienie ,  czyli streszczenie orzeczenia pozwalające szybko zapoznać się z jego treścią. Może zawierać: opis stanu faktycznego oraz istoty sporu i jego rozstrzygnięcia, a także opis wcześniejszego stanowiska organu administracji bądź sądu I instancji. Omówienie nie zawiera ocen rozstrzygnięcia czy uzasadnienia (co odróżnia je od glosy). Widok na liście zasobów:  Dane metrykalne: autorzy publikacji; tytuł; dane komentowanego […]

0 komentarzy

Aktualizacja i status nowości

Aktualizacja do proces dodawania do produktu nowych dokumentów i relacji. LEX w wersji on-line aktualizowany jest: w zakresie nowych dokumentów –   maksymalnie raz na godzinę (od 7:oo do 22:00) w dni robocze; w zakresie relacji akt-akt – maksymalnie raz na godzinę (od 7:oo do 22:00) w dni robocze; w zakresie wszystkich innych relacji – raz dziennie […]

0 komentarzy

Tezy orzeczeń i tezy z piśmiennictwa

  Tezy orzeczeń Tezy orzeczeń są cytatami z uzasadnienia prawnego sądu, obejmującymi wywody sądu, które stanowią szeroko pojętą interpretację przepisów prawa. Tezy mogą dotyczyć zarówno zagadnień materialnoprawnych jak i proceduralnych. Za tezę można uznać wypowiedź sądu w przedmiocie np.: sposobu rozumienia danego przepisu, zastosowania przepisu w określonych okolicznościach lub in abstracto, sytuacji odpowiedniego lub analogicznego […]

0 komentarzy

Ocena aktualności

Niektóre kategorie dokumentów w SIP LEX oceniane są co do aktualności, tj. zgodności z aktualnym stanem prawnym. Status (aktualne bądź nieaktualne) widoczny jest: na listach dokumentów: w tekstach dokumentów:   Kategorie dokumentów podlegających ocenie co do aktualności:

0 komentarzy

Kompas Orzeczniczy

LEX Kompas Orzeczniczy to pakiet funkcjonalności służących do sprawnego merytorycznego researchu w bazie orzeczeń.   Funkcjonalności Kompasu Orzeczniczego są dostępne: z listy orzeczeń z prawego panelu tekstu orzeczenia z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego, będącej podstawą wydania orzeczenia. Poszczególne funkcje Kompasu Orzeczniczego to: Orzeczenia seryjne Orzeczenia podobne Wybór eksperta Pokaż tezę w uzasadnieniu. Orzeczenia seryjne […]

0 komentarzy

Jak znaleźć wersję aktu prawnego na określony stan prawny?

W tekście aktu prawnego, na pasku narzędzi należy kliknąć ikonę   Na otwartej w ten sposób liście wersji aktu można znaleźć kolejno: Datę wejścia w życie danej wersji Status wersji Link do przepisu zmieniającego Link do uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej

0 komentarzy

Jak mogę znaleźć jednostkę redakcyjną aktu prawnego?

W tekście aktu prawnego należy wpisać numer poszukiwanego artykułu lub paragrafu w okno znajdujące się w lewej, górnej części ekranu i nacisnąć „Enter”  

0 komentarzy

Co to są zmiany pominięte i jak znaleźć ich treść?

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w przypadku ogłaszania tekstu jednolitego nie publikuje się treści przepisów zmieniających.

0 komentarzy

Projekty ustaw

  Zasób projektów LEX zawiera projekty ustaw i nieogłoszone jeszcze ustawy, uchwalone przez Sejm od III kadencji (1997-2001). Zasób ten jest na bieżąco aktualizowany. Teksty projektów i informacje metrykalne pozyskiwane są ze stron internetowych Sejmu i Senatu. Unikalna dla tej kategorii dokumentów ikona otwiera stronę Sejmu, zawierającą szczegółowy przebieg procesu legislacyjnego. Projekty ustaw można znaleźć przez: […]

0 komentarzy

Jak zobaczyć treść obwieszczeń o tekstach jednolitych?

W oknie z tekstem aktu prawnego należy kliknąć na ikonę  Na wyświetlonej liście ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie na ikonę spowoduje otwarcie tekstu obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego, wraz z aktem ujednoliconym w załączniku do obwieszczenia

0 komentarzy

Wzory

Wzory dokumentów   to autorskie, bądź urzędowe wzorce pism. Wśród wzorów można wyróżnić dwa rodzaje: formularze do wypełnienia, np. PIT-37; przykłady dla konkretnych sytuacji i stanów prawnych, np. pozew o odszkodowanie. Wzory można wyszukiwać poprzez wpisanie frazy do wyszukiwarki LEX Search, oraz zawężanie po kategoriach dokumentów. Widok w Zasobach: Dane metrykalne: autor wzoru bądź oficjalny publikator z […]

0 komentarzy

Szkolenia on-line

  Szkolenia online , to dokumenty zawierające nagrania ze szkoleń przeprowadzonych w formie online, w trakcie których uczestnicy mogą zadawać pytania na czacie. W ramach szkoleń online wyróżniamy dodatkowo LEX News – krótkie wypowiedzi ekspertów dotyczące wprowadzanych zmian w przepisach oraz wyjaśniające stosowanie przepisów w praktyce.   Widok na liście Zasobów:   Dane metrykalne: tytuł; […]

0 komentarzy

Wprowadzenie (Intro)

  Wprowadzenie (Intro) to funkcja wyjaśniająca znaczenie kluczowych elementów danego widoku. Uruchamiana jest każdorazowo poprzez kliknięcie w ikonę (?) me Menu Strefy Klienta. Po uruchomieniu Intro kolejne opisane elementy zostaną podświetlone, oraz wyświetli się ich opis.   Intro na Stronie startowej: Nawigacja między elementami Intro odbywa się za pomocą przycisków „Następna”/”Poprzednia”. Wyświetlanie Intro można w każdej […]

0 komentarzy

Wyciąg – czytaj i drukuj tylko wybrane fragmenty dokumentów

Oznacz wybrane fragmenty dokumentu używając funkcji Wyciąg, a utworzą nowy dokument, który będziesz mógł zapisać, drukować lub wysłać mailem. Funkcja jest dostępna dla aktów, orzeczeń, projektów ustaw i innych dokumentów posiadających ciągłą strukturę. Tworzenie wyciągu z aktu prawnego Jednostki redakcyjne aktów prawnych (artykuły, paragrafy, ustępy, jednostki hierarchii górnej) można wskazywać poprzez: opcję „Dodaj do wyciągu” w […]

0 komentarzy

Linie orzecznicze

  Linie orzecznicze , to publikacje autorskie ujęte w formę analizy orzeczeń. W linii orzeczniczej wskazane są główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach sądowych. Publikacje te są opracowywane przez uznanych ekspertów i zawierają: podział na wstęp, poglądy i podsumowanie wskazujące pogląd dominujący; zbiór chronologicznie uporządkowanych orzeczeń (od najnowszego do najstarszego). Linie orzecznicze można wyszukiwać poprzez […]

0 komentarzy

LEX Search – wersje językowe i tłumaczenia

Wersje językowe Zakładka Wersje językowe umożliwia, dla wybranych aktów prawnych wyświetlenie ich tłumaczeń na języki obce. W przypadku aktów opublikowanych w polskich dziennikach urzędowych są to teksty uwzględniające zmiany stanu prawnego aktów. Natomiast w przypadku aktów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej obcojęzyczne teksty aktów prawnych prezentowane są wyłącznie w wersji pierwotnej w postaci […]

0 komentarzy

LEX Terminarz

LEX Terminarz to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik może zorientować się w nadchodzących ważnych terminach z zakresu m.in. prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska. Do terminarza można wejść z lewego panelu Strony startowej.   Wchodząc w funkcję Terminarza, zobaczymy  widoku bieżącego miesiąca w kalendarzu z zaznaczonymi w nim terminami naniesionymi przez Redakcję LEX. Są to wejścia w życie […]

0 komentarzy

Logowanie do panelu administratora

Każda osoba, która jest administratorem licencji na nowej platformie LEX, po zalogowaniu się na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl zobaczy dodatkową zakładkę „Administracja” jak na widoku obok. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora , pod którym dostępne są narzędzia do zarządzania licencjami na nowej platformie.    

0 komentarzy

Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

  Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników. Administrator może sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany do danej licencji. Adresy mailowe takich osób znajdują się na początku listy i oznaczone są na zielono. Administrator ma możliwość po zaznaczeniu użytkownika/użytkowników usunąć ich z tej licencji. Administrator ma możliwość dodania do tej licencji kolejnych użytkowników za […]

0 komentarzy

Dodawanie użytkowników do pakietu

  Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora   w zakładce PULPIT należy kliknąć w „DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI”   wpisać adres mailowy użytkownika, a następnie kliknąć „DODAJ DO LICENCJI” następnie należy kliknąć „DALEJ” […]

0 komentarzy

Usuwanie użytkowników

  Administrator licencji może usunąć użytkownika z: – jednej licencji – ze wszystkich licencji (cały pakiet)   Aby usunąć użytkownika z jednej licencji należy: Po przejściu do panelu administracyjnego (Administracja) dalej do zakładki LICENCJE. Należy wybrać licencję, z której użytkownik ma być usunięty   zaznaczyć adres e-mail użytkownika, następnie kliknąć „USUŃ Z LICENCJI”   wówczas […]

0 komentarzy

Masowe dodawanie użytkowników do pakietów

Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora w zakładce PULPIT należy kliknąć w „DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI”   wpisać adresy mailowe użytkowników ( po wprowadzeniu każdego adresu kliknąć „ENTER”), a następnie kliknąć „DODAJ WSZYSTKICH […]

0 komentarzy

Kopiowanie i export listy użytkowników danego pakietu

  W sytuacji kiedy administrator potrzebuje dodać do kilku/kilkunastu pakietów tę samą listę użytkowników istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich do pierwszego z pakietów, a następnie wyeksportowania gotowej już listy i skopiowania jej do kolejnych pakietów. Po wejściu w widok użytkowników pakietu, należy zaznaczyć „chceckbox” przy opcji „ADRES EMAIL” (automatycznie zostaną zaznaczone wszystkie widoczne adresy mailowe). Następnie […]

0 komentarzy

Wyszukiwanie użytkowników pakietu

  Jeśli do pakietu przypisanych jest wielu użytkowników administrator licencji może skorzystać z wyszukiwarki. W pole wyszukiwania (nad listą użytkowników) musi wpisać co najmniej 3 litery/znaki składające się na adres mailowy, imię lub nazwisko szukanej osoby  

0 komentarzy

Ustawianie ograniczenia wejścia do pakietu po IP

  Istnieje możliwość takiego ustawienia uprawnień, aby do wybranych pakietów użytkownicy mogli zalogować się tylko ze wskazanego IP lub zakresu IP. W tym celu na poszczególnych pakietach musi być ustawione ograniczenie dostępu po IP. To rozwiązanie pozwala tak wysterować dostępem aby wybrana grupa użytkowników mogła korzystać ze wskazanych pakietów tylko na konkretnych urządzeniach (ze zdefiniowanym […]

0 komentarzy

Dodatkowi administratorzy licencji

  W niektórych przypadkach istnieje potrzeba ustanowienia dodatkowych administratorów licencji. Listę aktualnych administratorów licencji można podejrzeć po wejściu do licencji i kliknięciu na zakładkę „Administratorzy” Po wybraniu jednej z licencji należy wybrać zakładkę „Administratorzy”. Znajduje się tam przycisk +ADMIN. Następnie należy wprowadzić jego adres e-mail w oknie dialogowym. Dotychczasowy administrator decyduje, czy do nowego administratora […]

0 komentarzy

Jak sprawdzić czy abonament na dany pakiet jest aktywny

Aby sprawdzić czy abonament na dany pakiet jest aktywny należy w sekcji administracyjnej: przejść do zakładki „LICENCJE” kliknąć na wybrany pakiet kliknąć w „Szczegóły” Rozwinie się lista, gdzie znajduje się informacja na temat statusu licencji.

0 komentarzy

Abonament aktywny, oczekujący, zakończony

  Abonamenty aktywny – (można korzystać). Status licencji ustawiony jest jako „aktywna” (status zaznaczony czarnym fontem)     Abonament oczekujący – (wprowadzony do systemów, oczekuje na rozpoczęcie użytkowania, zgodnie z datą licencji). Status licencji ustawiony jest jako „oczekująca” (status zaznaczony szaro-niebieskim fontem)     Abonament wznowieniowy – dostęp warunkowy do pakietu (przez 10 dniu od […]

0 komentarzy

Widok dostępnych pakietów i informacje widoczne na pakiecie

  Po wybraniu zakładki „Licencje” pokazuje się lista pakietów, które klient zakupił.       Na każdym z pakietów znajduje się informacja o: Dacie początku i końca abonamentu (może być pokazana w różnych kolorach w zależności od aktualnego statusu abonamentu – aktywna, oczekująca, zakończona z warunkowym dostępem (wznowieniowa) do produktu lub zakończona bez dostępu do […]

0 komentarzy

LEX Edytor Instrukcja obsługi

    Aby zapoznać się ze szczegółami Instrukcji prosimy kliknąć „tutaj”. Aby zapoznać się z NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYMI PYTANIAMI prosimy kliknąć „tutaj”.

0 komentarzy

Zmiana zabezpieczenia na kod znakowy

  Z startowego menu wybieramy opcję „Instalacja” Sprawdzamy ścieżkę do folderu LEXa (miejsce gdzie program jest zainstalowany). Jeżeli się zgadza klikamy „Dalej”. Po wskazaniu miejsca w którym programu SIP LEX jest zainstalowany, należy wybrać opcję „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia. Wybieramy z listy dostępny rodzaj zabezpieczenia – KOD ZNAKOWY – i zatwierdzamy […]

0 komentarzy

Wczytanie na nowo uprawnień klucza aktywacyjnego

  Do przeprowadzenia zmiany będzie potrzebna płyta aktualizacyjna oraz zalecane jest połączenie z internetem. Po włożeniu płyty aktualizacyjnej wybieramy opcję INSTALACJA (Menu programu po uruchomieniu płyty aktualizacyjnej) Jeśli w kolejnym oknie zgadza się lokalizacja instalacji LEXa przechodzimy dalej lub zmieniamy na właściwą (Okno ustalenie katalogu dla programu) Jako rodzaj zabezpieczenia wybieramy Klucz Aktywacyjny i przechodzimy […]

0 komentarzy

Instrukcja instalacji oprogramowania LEX zabezpieczonego kodem znakowym

  W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy: – Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX – Zestaw płyt bazowych (oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok) – Aktualne zabezpieczenie, którym chroniony jest program   1.Proces instalacji programu SIP LEX rozpoczynamy od włożenia płyty oznaczonej aktualizacja. (Menu programu po uruchomieniu […]

0 komentarzy

Zamykanie sesji użytkownikowi z poziomu panelu administracyjnego

  Logujemy się na stronie http://logowanie.lex.pl adresem e-mail administratora licencji. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Administracja Następnie należy wejść do licencji programu, w której chcemy użytkownikowi zamknąć sesje. Dalej wybieramy ikonę koła zębatego, a  z wyświetlonych opcji  ZAMKNIJ SESJE  

0 komentarzy

Ponowne przesłanie wiadomości rejestracyjnej z panelu administracyjnego

  Logujemy się na stronie http://logowanie.lex.pl adresem e-mail, który ma uprawnienia administracyjne. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Administracja.   Następnie po przejściu do zakładki UŻYTKOWNICY należy odnaleźć konto, które jest jeszcze niezarejestrowane (w wypadku dużej liczby kont warto przefiltrować listę aby wyświetlały się tylko te ze statusem niezarejestrowane). Klikając na ikonę koła zębatego przy użytkowniku wybieramy […]

0 komentarzy

Usuwanie użytkownika z licencji programu

  Logujemy się na stronie http://logowanie.lex.pl adresem e-mail administratora licencji. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Administracja Następnie aby usunąć użytkownika/użytkowników wybieramy skrót z pulpitu USUŃ UŻYTKOWNIKÓW Z LICENCJI Wprowadzamy adresy e-mail, które chcemy usunąć z licencji programu następnie wybieramy USUŃ WSZYSTKICH Z LICENCJI Jeżeli lista się zgadza to przechodzimy od kolejnego kroku wybierając DALEJ Wybieramy licencje, […]

0 komentarzy

Instrukcja dodawania użytkowników do licencji programu

  Logujemy się na stronie http://logowanie.lex.pl adresem e-mail administratora licencji. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Administracja   Następnie aby dodać użytkownika wybieramy skrót z pulpitu DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI W kolejnym oknie wprowadzamy adresy mailowe, które chcemy przypisać do licencji. Można jednorazowo skopiować i wkleić też więcej adresów mailowych Po wprowadzeniu adresów z prawej  strony wybieramy  […]

0 komentarzy

LEX Edytor – Instalacja

 

0 komentarzy

LEX Edytor – Brak widoczności zakładki Lex Edytor w MS Word

0 komentarzy

LEX Edytor – Praca z dokumentami w formacie RTF i DOC

0 komentarzy

LEX Edytor – Pierwsze logowanie

0 komentarzy

LEX Edytor – poprawianie błędów językowych

0 komentarzy

LEX Edytor – wysyłanie maili

0 komentarzy

LEX Edytor – przechodzenie do LEX

0 komentarzy

LEX Edytor – Alert Prawny

0 komentarzy

LEX Edytor – Obsługa sygnatur niejednoznacznych

0 komentarzy

LEX Connect – okno główne produktu

0 komentarzy

LEX Connect – asystent

0 komentarzy

LEX Connect – logowanie i aktywacja

0 komentarzy

LEX Connect – instalacja

0 komentarzy

LEX DVD – Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego.

  Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego w celu wprowadzenia nowego klucza aktywacyjnego, lub ponownie tego samego klucza po problemach z jego aktywacją. Jeżeli posiadają Państwo klucz nie sieciowy (na jedno tylko stanowisko) proszę punkt pierwszy pominąć i od razu przejść do punktu drugiego. Krok 1 możemy pominąć jeżeli problem polega tylko na podmianie/skasowaniu samego klucza. Czynności z […]

0 komentarzy

LEX ONLINE – Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu?

  Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu? 1.Zaloguj się do programu LEX. Wpisz swój adres e-mail i hasło. Zaznacz „Zapamiętaj mnie”. Więcej o opcji „Zapamiętaj mnie”: Zaznaczenie tej opcji sprawi, że po otwarciu strony http://sip.lex.pl/#/ na tym samym komputerze i w tej samej przeglądarce program LEX będzie od razu widoczny – bez […]

0 komentarzy

LEX DVD – Program jest już prawdopodobnie uruchomiony.

  Wykryto uruchomiony program Podczas próby dokonania aktualizacji programu z serii Lex może się pojawić komunikat: Komunikat może pojawić się z trzech powodów: Uruchomiony program: W wersji jednostanowiskowej program jest uruchomiony na komputerze, na którym jest przeprowadzana aktualizacja lub w przypadku wersji sieciowej – program jest uruchomiony przez jakiegoś użytkownika. Rozwiązanie: Należy wyłączyć program na […]

0 komentarzy

LEX DVD – Lokalizacja klucza WKP w rejestrze.

  Programy z serii Lex tak jak każde oprogramowanie, które wymaga instalacji, zapisuje informacje w Rejestrze systemu Windows. Rejestr jest bazą danych konfiguracyjnych, w której przechowywane są informacje o konfiguracji i ustawieniach użytkowników, a także programów. Klucz WKP z ustawieniami użytkownika znajduje się w poniższej lokalizacji: Dla systemu Windows XP: HKEY_CURRENT_USER\Software\Wolters Kluwer Polska HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wolters Kluwer […]

0 komentarzy

LEX DVD – Instrukcja wprowadzenia kodu znakowego

  Przykładowy Kod Znakowy to: 00847011284433352063 lub : basj6pj5pkkytoxb51zyy W celu wprowadzenia kodu do programu należy wykonać następujące czynności: Należy włożyć ostatnią płytę aktualizacyjną LEX.    Po wybraniu pozycji „Zabezpieczenia” na ekranie monitora zostanie wyświetlony następujący obraz wraz z dostępnymi rodzajami zabezpieczenia.    Należy zaznaczyć kursorem pozycję „Kod znakowy”, a następnie zatwierdzić przyciskiem „Dalej”. W […]

0 komentarzy

LEX DVD – Problem z instalacją HASP-a, instrukcja reinstalacji klucza.

  W przypadku problemów z wykrywaniem klucza HASP, mimo poprawnej konfiguracji w pliku nethasp.ini, warto zastosować poniższą instrukcję w celu całkowitego usunięcia HASP-a z systemu i jego ponownej instalacji.  Aby odpiąć Haspa, przez „Programy i Funkcje” należy odinstalować „HASP Device Drivers” i „HASP Licence Manager” (HASP Licence Manager może nie być zainstalowany przy kluczu niesieciowym […]

0 komentarzy

LEX DVD – Instrukcja instalacji oprogramowania LEX zabezpieczonego Kluczem Aktywacyjnym.

  Przygotowanie do procesu instalacji W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy: Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX Zestaw płyt bazowych (oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok) Aktualne zabezpieczenie, którym chroniony jest program.  Proces instalacji programu SIP LEX należy rozpocząć od włożenia do napędu płyty aktualizacyjnej, która jednocześnie […]

0 komentarzy

LEX DVD – Instrukcja instalacji oprogramowania LEX w oparciu o zabezpieczenie „Klucz HASP”.

  Przygotowanie do procesu instalacji. W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy: Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX Zestaw płyt bazowych ( oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok) Klucz HASP Opcjonalnie płytę bazową Prawo Miejscowe (oznaczona opisem Baza – Miesiąc – Rok).   Proces instalacji programu SIP LEX należy […]

0 komentarzy

LEX DVD – Instrukcja instalacji oprogramowania.

  Przygotowanie do procesu instalacji W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy: Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX Zestaw płyt bazowych (oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok) Aktualne zabezpieczenie, którym chroniony jest program.  Proces instalacji programu SIP LEX należy rozpocząć od włożenia do napędu płyty aktualizacyjnej.  W celu […]

0 komentarzy

LEX DVD – Błąd CC-28 przy zabezpieczeniu kluczem HASP.

  Podczas próby uruchomienia programu Lex, zabezpieczonego sprzętowym kluczem HASP – w momencie, kiedy klucz jest wpięty i się świeci, pojawia się poniższy komunikat: Komunikat może pojawić się z dwóch powodów: Brak komunikacji na porcie 475:  Jeśli program uruchamia się na komputerze, gdzie jest zainstalowany klucz HASP, natomiast na końcówkach nie, to powodem jest brak […]

0 komentarzy

LEX ONLINE – Czyszczenie cache w przeglądarce internetowej.

      Poniżej przedstawiono instrukcję usunięcia cache z przeglądarki internetowej dla wszystkich oficjalnie wspieranych przeglądarek, tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Aby usunąć historię przeglądania w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10: W programie Internet Explorer wybierz przycisk „Narzędzia”, wskaż pozycję „Bezpieczeństwo”, a następnie wybierz pozycję „Usuń historię przeglądania”.   […]

0 komentarzy

LEX ONLINE – Błędny login lub hasło.

  Przy próbie logowaniu pojawia się komunikat: Nie masz licencji na produkt lub licencja została zablokowana. kod błędu: 3000   Wskazany błąd informuje, że użytkownik wprowadza błędny login bądź hasło. Należy skorzystać z opcji zmiany hasła poprzez kliknięcie w przycisk „Przypomnij hasło”. Dokładna procedura ustalenia nowego hasła w serwisie Wolters Kluwer opisana jest na stronie: […]

0 komentarzy

LEX Intranet – Wymagania Techniczne.

  Wymagania minimalne dla serwera aplikacji LEX dla Intranetu (nowy interface): Niezawodność i dostępność: Serwer musi spełniać standardy niezawodności odpowiednie do ustaleń podpisanej z klientem umowy. W szczególności powinien być maszyną dedykowaną do wyłącznego użytku dla SIP LEX dla Intranetu. W przypadku restrykcyjnych umów (np. zapewnienie dostępności usługi 24h/7dni) niezbędna jest redundancja głównych podsystemów serwera: […]

0 komentarzy

LEX ONLINE – Jak dodać alert do dokumentu?

  Dodawanie alertów do dokumentu możliwe jest tylko wtedy, gdy na swoim koncie użytkownik ma uruchomioną „Moją Strefę”. Po wybraniu interesującego dokumentu należy wybrać zakładkę „Narzędzia”, a następnie zakładkę „Dodaj alert”.   Dzięki dodaniu alertu zostanie wysłane powiadomienie mailem, gdy w dokumencie zostaną wprowadzone zmiany. Użytkownik może także w każdej chwili sprawdzić, do których dokumentów […]

0 komentarzy

LEX ONLINE – Ustalenie nowego hasła w serwisie Wolters Kluwer.

  Należy wybrać opcję „Przypomnij hasło”. Następnie należy podać adres mailowy, dla którego został aktywowany serwis i nacisnąć przycisk „Potwierdź”.   Po wykonaniu powyższych czynności pojawi się potwierdzenie zmiany hasła.   Na adres mailowy zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca ustalenie nowego hasła. Po kliknięciu w słowo „tutaj” użytkownik zostanie przekierowany do strony: logowanie.wolterskluwer.pl Po wprowadzeniu nowego […]

0 komentarzy

Jak sprawdzić czy mamy aktywny abonament na dany pakiet

  W informacji o pakiecie, oprócz rodzaju licencji, mamy też wieli innych danych, m.in. datę początku i końca abonamentu, liczbę dostępów … Do tych informacji wchodzimy klikając na „i” w zakładce „Moje produkty” na pasku nowej platformy LEX, a następnie w „i” na wybranym pakiecie.    

0 komentarzy

Bezpieczeństwo i prywatność w produktach LEX

  W trosce o bezpieczeństwo i prywatność w sieci oraz ze względu na wzrost funkcjonalny nowego programu LEX wprowadzamy do serwisu szyfrowany protokół HTTPS. Od 1 czerwca 2016 r. serwis LEX działa w połączeniu szyfrowanym HTTPS.   Ikona kłódki i napis https:// w adresie będzie jednoznacznie wskazywał na używanie szyfrowanego łącza. Podczas pracy z programem LEX należy zwrócić uwagę […]

0 komentarzy

Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu?

  Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu? 1.Zaloguj się do programu LEX. Wpisz swój adres e-mail i hasło. Zaznacz „Zapamiętaj mnie”. Więcej o opcji „Zapamiętaj mnie”: Zaznaczenie tej opcji sprawi, że po otwarciu strony http://sip.lex.pl/#/ na tym samym komputerze i w tej samej przeglądarce program LEX będzie od razu widoczny – bez […]

0 komentarzy

Gdzie znajdę informacje o dacie wejścia w życie danego aktu? I jakie akty wchodzą w życie w danym dniu?

  Nad tekstem aktu prawnego prezentowane są informacje o dacie wejścia w życie aktu bądź dacie/datach wygaśnięcia (jeśli są znane). Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub zakresie dat. Kalendarium uruchamia się przy pomocy ikony widocznej z lewej strony Ekranu powitalnego. Aby wybrać zakres dat, dla których mają […]

0 komentarzy

Chcę aby wszystkie dokumenty otwierały się w nowej karcie, jak mogę to zrobić?

  Specjalnie na życzenie Klientów została wprowadzona nowa funkcja „Otwieraj linki w nowej zakładce” – dostępna z menu w prawym górnym rogu „Ustawienia”. Program LEX wykorzystuje również możliwości przeglądarek internetowych. W zależności od potrzeb, dokumenty można otwierać w nowych kartach przeglądarki, klikając na dokument prawym klawiszem myszy i wybierając opcję „Otwórz w nowej karcie”. Dzięki […]

0 komentarzy

Jak mogę w szybki sposób przejść do konkretnego artykułu aktu?

  Bezpośrednio w oknie wyszukiwarki znajdującej się na stronie startowej produktu można wpisać identyfikator aktu prawnego w formacie „Dz.U.RRRR.POZ”, np. Dz.U.2015.128. Ponadto w Wyszukiwaniu Zaawansowanym w poświęconej wyszukiwaniu Aktów na samym dole filtra znajdują się pola, w których można wpisać rok/rozdział, numer/tom, pozycję. Wyszukiwarka została wzbogacona o nowe funkcje zatem daje o wiele więcej możliwości, […]

0 komentarzy

Eksport dokumentów – Jak mogę wydrukować wybrany fragment dokumentu?

Fragmenty dokumentu można wydrukować w następujący sposób: W wybranym dokumencie np. Kodeks Cywilny – należy przejść do Spisu treści i skorzystać z funkcjonalności Wyciąg. Dodane do wyciągu pozycje wyświetlamy w dokumencie z użyciem funkcji „Pokaż wybrane jednostki” a następnie przejść do zakładki Eksport. Po przejściu do zakładki Eksport, możemy przed wydrukiem dokumentu skorzystać z ustawień […]

0 komentarzy

Dlaczego eksport dokumentu do pliku do *.rtf nie jest dostępny w nowym programie?

  Nowy program LEX zapisuje pliki z formacie .docx, który jest obsługiwany m.in. przez program MS Word od wersji 2007. Dla starszych pakietów Microsoft Office (XP oraz 2003) Microsoft przygotował bezpłatny  pakiet zgodności , który umożliwia otwieranie, edycję i zapisywanie dokumentów, skoroszytów i prezentacji w formatach plików Open XML używanych w programach Microsoft Office Word, Excel […]

0 komentarzy

Eksport dokumentów – Jak zapisać dokument na komputerze?

  W każdym dokumencie jest dostępny pasek narzędziowy. Aby eksportować dokument należy przejść do zakładki „Eksport” i kliknąć funkcję „Zapisz jako”. Pojawi się menu, z którego należy wybrać format, w jakim dokument ma być zapisany na komputerze  

0 komentarzy

Chcę szkolenia z LEX u mnie w firmie.

  Sugerujemy wcześniejsze skorzystanie z dostępnych już w tej chwili pomocy: filmów szkoleniowych dostępnych na stronie http://pomoc.wolterskluwer.pl/ wzięcia udziału w najbliższym szkoleniu on-line – daty dostępne są na stronie https://szkolenia.wolterskluwer.pl/szkolenia-produktowe/lex/ podczas takiego webinaru można zadawać pytania i wyjaśnić praktycznie wszelkie wątpliwości   Jeśli filmy szkoleniowe i szkolenie on-line nie dadzą oczekiwanych rezultatów prosimy o zgłoszenie na adres pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl. […]

0 komentarzy

Jak wyświetlić wersję aktu?

  W oknie z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu zamieszczony jest status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od – do). Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym widoczna jest historia zmian w akcie: data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji. W nowym oknie […]

0 komentarzy

Dlaczego niektóre z aktów prawnych mają oznaczenie „Dokument nie posiada treści”, a treść innych prezentowana jest jedynie w wersji PDF? Czy pozostaną one w takiej formie?

  Celem Redakcji Programu LEX jest jak najszybsze dostarczenie Użytkownikom informacji o nowych aktach prawnych. Stąd informacje o nich widoczne są w Programie, gdy tylko zostaną dodane do bazy danych. Akty takie otrzymują status „w opracowaniu”. W trakcie trwania procesu opracowania technicznego i merytorycznego przez Redakcję, do aktu dołączana jest treść w formacie PDF, a […]

0 komentarzy

Nie mam dostępu do treści komentarzy / monografii / glos / artykułów / innych publikacji. Wcześniej te kategorie dokumentów otwierały się bez problemu.

  Na liście prezentowane są zarówno publikacje posiadające pełną treść, jak i występujące jedynie w postaci notki bibliograficznej. Aby wyświetlić tylko publikacje posiadające pełną treść, należy odpowiednio zawęzić listę. W tym celu rozpoczynając pracę w Ekranie głównym programu należy wybrać Indeks a następnie interesujące nas Hasło (np. Administracyjne postępowanie). Następnie należy wybrać Komentarze i publikacje oraz interesującą nas kategorię dokumentów – przykładowo Monografie.   […]

0 komentarzy

Czy poszczególne dokumenty można otwierać w nowych kartach przeglądarki?

  Wykorzystując możliwości przeglądarek internetowych, w zależności od potrzeb dokumenty można otwierać w nowych kartach przeglądarki, klikając na dokument prawym klawiszem myszy i wybierając opcję „Otwórz w nowej karcie”. Dzięki temu można  korzystać z dowolnej ilości dokumentów/widoków jednocześnie. Kartami można dowolnie zarządzać: przestawiać kolejność, dodawać do ulubionych itp. Możliwe jest również domyślne otwieranie klikanych dokumentów […]

0 komentarzy

Czy wraz z współpracownikiem mogę logować się na to samo konto?

  Nie ma takiej możliwości, aby równolegle pracować w ramach tego samego konta. Każdy użytkownik powinien dysponować własnym kontem (adresem e-mail), z którego wynikają pewne korzyści. Jeżeli wielu użytkowników korzystało by z tego samego konta, to informacje, które im dostarczamy nie mogłyby być spersonalizowane dla potrzeb poszczególnych użytkowników. Wyjątkiem jest dostęp po IP – funkcjonalność […]

0 komentarzy

Dlaczego wpisując dane zapytanie na liście wyników wyszukiwania mam różne typy dokumentów?

  Listy są zróżnicowane, ponieważ dla danego zapytania trafniejszy może być komentarz a nie akt prawny. Jeżeli zajdzie potrzeba wyświetlenia tylko jednej kategorii dokumentów należy skorzystać z zawężeń na lewym panelu.

0 komentarzy

Czy mogę wyświetlić cały indeks na jednej stronie?

  Indeksy haseł jest niezwykle rozbudowany, zatem wyświetlenie wszystkich haseł nie byłoby czytelne. Drzewko haseł można przeszukiwać „ręcznie” jak również skorzystać z funkcjonalności „przeszukaj hasła” która umożliwia przeszukanie nie tylko haseł ale również podhaseł.

0 komentarzy

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Nie mogę się zalogować

Każdy użytkownik, który zapomniał hasła może samodzielnie poprosić o przypomnienie klikając „Przypomnij hasło” a następnie wpisując taki adres e-mail, którego używa przy logowaniu. Na skrzynkę przyjdzie specjalny e-mail pozwalający ustawić nowe hasło. Przy logowaniu pojawia się komunikat: Nie masz licencji na produkt lub licencja została zablokowana. kod błędu: 2000   Użytkownik loguje się za pomocą […]

0 komentarzy

Po kilkunastu minutach nieaktywności zostałem wylogowany, dlaczego?

  W przypadku, gdy strona aplikacji jest otwarta w przeglądarce i zaznaczona jest przy logowaniu pozycja „Zapamiętaj mnie”, to sesja logowania jest przedłużana, ponieważ istnieje aktywne połączenie z Internetem. Kwestia, czy połączenie z Internetem jest aktywne, zależy od wielu czynników, m. in. od systemu operacyjnego, producenta komputera, konfiguracji zarządzania energią, pracy na zasilaniu bateryjnym lub […]

0 komentarzy

Czy mogę przejść do konkretnego artykułu aktu bezpośrednio z okna wyszukiwania?

  Tak, wpisując w okno wyszukiwania np. art. 102 kc – program otworzy Kodeks Cywilny spozycjonowany na artykule 102. Jeżeli wpisany artykuł nie będzie występował w wersji obowiązującej, dokument otworzy się na początku np. po wpisaniu art. 20 kp  – art. został wykreślony, program otworzy Kodeks Pracy na nagłówku aktu (art. 20 KP obowiązywał do […]

0 komentarzy

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przypomnienie hasła

  Każdy użytkownik, który zapomniał hasła może samodzielnie poprosić o przypomnienie klikając „Nie pamiętasz hasła?” a następnie wpisując taki adres e-mail, którego używa użytkownik przy logowaniu. Na skrzynkę przyjdzie specjalny mail jak należy postępować dalej.  

0 komentarzy

Czy jest możliwość wyszukiwania po składach sądów orzekających?

  Tak, w tym celu należy kliknąć na ikonę Zaawansowane obok okienka Wyszukiwania pełnotekstowego. Tam należy wybrać bazę Orzeczenia i pisma urzędowe i upewnić się, że jest widoczne kryterium wyszukiwania „Składy orzekające”. W razie jego braku, należy wybrać je z menu Dodaj kryterium widocznego po prawej stronie. Następnie można przeszukiwać już zbiór orzeczeń w oparciu […]

0 komentarzy

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – „Nie mam dostępu” …np. do Komentarzy

  W takiej sytuacji należy sprawdzić czy: 1. Firma posiada wykupiony abonament na dany zasób, czyli czy: pakiet znajduje się na liście dostępnych dla danego klienta abonament jest aktywny 2. Dana osoba znajduje się na liście użytkowników przypisanych do wskazanego pakietu (należy wejść w licencję, następnie pakiet, a potem wyświetlić listę użytkowników i odszukać daną […]

0 komentarzy

Jak dodać dokument do folderu aktówki?

Dokument do aktówki można dodać na dwa sposoby: bezpośrednio ze strony głównej czy listy z wynikami wyszukiwania „drag and drop” (przeciągając tytuł do folderu domyślnego aktówki – wysuwane menu po prawej stronie ekranu) jeśli użytkownik chce dodać dokument, który właśnie przegląda, należy przejść do zakładki Narzędzia i kliknąć „Dodaj do aktówki”. Więcej na temat Aktówki TUTAJ.

0 komentarzy

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przestał mi działać program

  Przy tego typu zgłoszeniu trzeba sprawdzić czy: Nie wygasł abonament na produkt/pakiet – sprawdzić zgodnie z instrukcją: http://pomoc.wolterskluwer.pl/abonament-aktywny-oczekujacy-zakonczony/ Użytkownik nie został usunięty z pakietu/-ów – sprawdzić zgodnie z instrukcją: http://pomoc.wolterskluwer.pl/zarzadzanie-lista-uzytkownikow-danego-pakietu/ Nie ma chwilowego problemu z internetem u klienta Używana jest przez użytkownika, wpierana przez serwis logowania przeglądarka (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) oraz czy jest […]

0 komentarzy

Chcę zacytować akt prawny, jak mogę to szybko zrobić?

  Na szybkie cytowanie pozwala funkcjonalność „Zacytuj”. Po kliknięciu w ikonę w zakładce Eksport można skopiować gotowe przywołanie dokumentu.

0 komentarzy

Rodzaje zabezpieczeń na platformie LEX

  Podstawowym sposobem zabezpieczania produktu jest logowanie na podstawie adresu e-mail i hasła do Serwisu Logowania. Logowanie do nowej platformy LEX nie zmienia się. Zasadniczo różni się zarządzanie uprawnieniami. Uprawnienia nadawane są na poziomie pakietów, a nie całej platformy. Indywidualne umowy z klientami mogą dopuszczać inny sposób zabezpieczenia, np. poprzez IP.

0 komentarzy

Czasami jest mi potrzebny komentarz ze stanem prawnym np. sprzed roku, jak wyświetlić komentarz ze stanem prawnym innym niż obecnie?

  Można to zrobić na dwa sposoby: 1)jeżeli mamy już wyświetlony wybrany komentarz możemy wyświetlić jego wszystkie wersje, klikając na ikonkę zegarka „Wersje”. Pojawi się okno w którym zebrane są wszystkie wersje komentarza. Taka sama funkcjonalność jest dostępna dla wzorów pod warunkiem że istnieją inne wersje dla danego dokumentu. 2)zmieniając datę obowiązywania programu (obok okna […]

0 komentarzy

Czy w oknie wyszukiwania mogę wpisywać operatory logiczne i budować rozbudowane zapytania?

  Tak, wyszukiwanie działa z operatorami logicznymi, można również budować złożone zapytania. Ważne jest, aby operatory były pisane wielkimi literami ponieważ tylko wtedy działają, a więc należy wpisywać: AND, OR, NOT. Więcej na temat operatorów w wyszukiwaniu TUTAJ.

0 komentarzy

Tekst dokumentu jest dla mnie za mały/za duży. Czy mogę dopasować rozmiar czcionki według moich preferencji?

  Tak została wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca zmiany rozmiaru czcionki. W widoku dokumentu – należy przejść do zakładki „Widok” i wybrać rozmiar czcionki.

0 komentarzy

Co to znaczy, że „Akt jest w opracowaniu”?

  Akty w opracowaniu to najnowsze akty prawne dodane do programu, które nie zostały jeszcze w pełni opracowane przez zespół redakcyjny. Akty te nie zostały ocenione względem obowiązywania oraz nie posiadają jeszcze treści w wersji elektronicznej, a jedynie w formie PDF. Po zakończeniu prac redakcyjnych, Akty w opracowaniu prezentowane będą w taki sam sposób, jak […]

0 komentarzy

Jak wyświetlić obowiązujący przepis na wskazany dzień? Jak wyświetlić historię aktu prawnego?

  Przepis na wybrany dzień można wyświetlić na trzy sposoby: 1) należy przejść do wybranego dokumentu i kliknąć „Wersje” (oznaczone ikonką zegara), w historii można wybrać wersję na dany dzień, ujęte zostały również informacje o zmianach, uzasadnienie, komentarz do zmiany 2) zmienić datę obowiązywania (data obowiązywania jest ustawiana do całego programu) następnie należy przejść do […]

0 komentarzy

Jak wyświetlić historię jednostki?

  Aby przejść do historii jednostki należy przejść do Menu jednostki -> historia jednostki (historia jednostki otwiera się w nowym oknie). Więcej na temat menu jednostki TUTAJ.

0 komentarzy

Z jakim stanem prawnym dodawany jest dokument do aktówki?

  Domyślnie z bieżącym, chyba że użytkownik zmieni datę oceny obowiązywania lub wybierze inną wersję czasową. Wówczas do dokumentu na liście wynikowej dodawana jest fraza mówiąca o tym, w jakim czasie wybrana wersja obowiązuje (tylko dla aktów prawnych). Przykład: dodając Kodeks Pracy do Aktówki zawsze będzie on prezentowany tam w wersji obowiązującej. Jeżeli zostanie zmieniona […]

0 komentarzy

Czy opcja „Dołącz moją strefę” w serwisie ma jakiś wpływ na program?

  Nie. Moja strefa to odpowiednik Aktówki. Moja strefa z serwisu logowania dotyczy programów obsługiwanych na starej platformie. Na nowej platformie nie trzeba nigdzie potwierdzać regulaminu korzystania z Aktówki. Więcej na temat Aktówki TUTAJ.

0 komentarzy

W ustawie Dz.U.2013.144 o wyrobach spirytusowych szukając w treści, po wpisaniu „spirytus” nie wyszukało frazy w dokumencie, dlaczego?

  Spirytus to rzeczownik, zatem odmienia się: spirytus spirytusu spirytusowi spirytus spirytusem spirytusie Spirytusie W dokumencie powyższe frazy nie występują. W dokumencie występuje przymiotnik, zatem program odpowie na wpisanie frazy w formie przymiotnika, znajdzie i zaznaczy następujące:   spirytusowy spirytusowego spirytusowemu spirytusowy spirytusowym spirytusowym spirytusowy

0 komentarzy

LEX-Connect-instrukcja.pdf

  Aby zapoznać się ze szczegółami Instrukcji prosimy kliknąć „tutaj”.  

0 komentarzy

Informacje techniczne

Minimalne wymagania Systemu Informacji Prawnej dla Windows Komputer PC, mysz, standardowa klawiatura; Rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024×768, zalecana do komfortowej pracy: 1280×1024. Przeglądarka WWW Microsoft Edge, Firefox, Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wstecz; Microsoft Internet Explorer 11 (IE 11) w najnowszej wersji. Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa Javascript, włączona obsługa cookies. Dodatkowe aplikacje umożliwiające wykorzystanie wszystkich […]

0 komentarzy

Logowanie i wylogowanie

Logowanie Wejście do produktu następuje za pośrednictwem serwisu logowania – www.logowanie.wolterskluwer.pl W pola należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć zielony przycisk Zaloguj, lub nacisnąć klawisz Enter. Moje produkty W zakładce Moje produkty wyświetlają się logotypy posiadanych produktów Wolters Kluwer. Logotyp LEX powinien wyświetlić się jako pierwszy od góry, w lewej kolumnie. Aby wejść do […]

0 komentarzy

Strona startowa (homepage)

  Pracę z programem LEX rozpoczynamy od strony startowej. LEX Search W centralnej części okna dostępne jest pole wyszukiwania oraz link do wyszukiwania zaawansowanego; Nad nim  prezentowana jest informacja o ostatniej aktualizacji oraz najnowszych pozycjach aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję. Data stanu prawnego Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji […]

0 komentarzy

Interaktywne panele i pulpity

  Główną część strony startowej zajmuje pulpit z interaktywnymi panelami, w których prezentowane są informacje, linki do dokumentów lub linki do funkcji. Użytkownik może sam ustawić kolejność wyświetlania paneli (metodą „przeciągnij – upuść”), usuwać je bądź dodawać nowe. Jeżeli pulpitów jest więcej niż jeden, sam ustala, z którego chce korzystać.   Nowy panel z linkami […]

0 komentarzy

Ustawienia globalne

  Ustawienia globalne pozwalają dostosować program do indywidualnych potrzeb. Aby przejść do Ustawień, należy z menu w prawym górnym rogu wybrać opcję Ustawienia.   W zakładce Ustawienia globalne dostępne są następujące opcje: Treść: pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK – po zaznaczeniu tej opcji będą wyświetlane informacje, iż dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony. Nawigacja: […]

0 komentarzy

Mój LEX

  Widok Mój LEX dostępny z lewego panelu strony startowej służy do podglądu, do jakich produktów ma dostęp Użytkownik. Każdy dostępny produkt to jeden boks. Po rozwinięciu boksu widoczne są zasoby dostępne w danym produkcie. Lewy panel: Widok:

0 komentarzy

Przywracanie ostatniej sesji

Użytkownik, który korzysta z licencji imiennej, może przywrócić swoją ostatnią sesję w LEX. W tym celu należy skorzystać z opcji „Przywróć ostatnią sesję” dostępnej w menu w prawym rogu ekranu. Dzięki temu zostaną ponownie otwarte wszystkie okna i zakładki przeglądarki, które były otwarte ostatnim razem, gdy użytkownik pracował z LEX.

0 komentarzy

LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania

LEX Search to zaawansowana wyszukiwarka mająca na celu znalezienie dokumentów najbardziej odpowiadających zapytaniu Użytkownika. Mechanizm wyszukiwania nie korzysta tylko z wyszukiwania tekstowego, ale również: rozpoznaje całe wyszukiwane frazy (nie tylko pojedyncze słowa), rozróżnia poszczególne frazy (i wyszukuje dokumenty tylko z tymi frazami), rozpoznaje błędy i literówki podpowiadając poprawną formę zapisu, uwzględnia synonimy (słów jak i […]

0 komentarzy

LEX Search – Podpowiedzi

  W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się rozwijalna lista podpowiedzi zawierających wyszukiwany ciąg znaków. Obok podpowiedzi dostępne są opcje: Hasła słownikowe W trakcie wpisywania słowa lub frazy do wyszukiwarki LEX Search system wyświetla podpowiedzi haseł ze słownika związanych z wpisywanym ciągiem znaków.  Podpowiedzi widoczne są tuż pod wpisywanym słowem (przykłady na […]

0 komentarzy

LEX Search – bezpośrednie otwarcie dokumentu (skróty, nazwy potoczne, sygnatury)

  LEX Search pozwala na bezpośrednie przejście do kluczowych aktów prawnych. Wyszukiwarka otworzy dokument wyszukany za pomocą skrótu, publikatora , czy sygnatury, a nie listę wyników wyszukiwania. Wpisanie zwyczajowo używanego tytułu ustawy do wyszukiwarki i akceptacja wyszukiwania spowoduje wyświetlenie tekstu danej ustawy. Funkcjonalność działa dla najpowszechniej wyszukiwanych fraz kilkuwyrazowych, tj.: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, […]

0 komentarzy

LEX Search – Wyszukiwanie zaawansowane

  Widoczny obok pola wyszukiwania przycisk Zaawansowane otwiera menu, dzięki któremu Użytkownik może precyzyjnie określić cechy poszukiwanego dokumentu. Jak korzystać z LEX Search – głównego narzędzia wyszukiwania przeczytasz tutaj.   Kategoria dokumentu W pierwszej kolejności należy wskazać kategorię dokumentu, do której poszukiwany należy: Kryteria wyszukiwania Kolejnym krokiem jest doprecyzowanie cech wpisując je w odpowiednie pola: 1: zmiana […]

0 komentarzy

LEX Search – Lista wyników wyszukiwania

  Na liście wyników prezentowane są dokumenty wraz ze znalezionym w nich  szukanym tekstem, który oznaczono żółtym tłem. Dzięki temu Użytkownik może się szybko zorientować, czy chodziło mu właśnie o takie zastosowania słów we wskazanym tekście. Kliknięcie na wskazany fragment przenosi bezpośrednio do właściwego miejsca w dokumencie. Jak sprawnie wyszukiwać dowiesz się TUTAJ. Wyniki wyszukiwania […]

0 komentarzy

LEX Search – znaki specjalne i operatory

  Dodatkowe opcje wykorzystywane w funkcji Szukaj (LEX Search). W wyszukiwaniu uwzględniane są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof (’), ukośnik (/) itp. Przykłady użycia: cyfry – Natura 2000, ISO 9001 łącznik (-) – VAT-7, księgowo-kadrowy apostrof (’) – O’Brien, O’Shaughnessy ukośnik (/) – 2014/24/UE, Nr 02/2018/(DOKE).   Znaki specjalne Można posługiwać się znakami […]

0 komentarzy

Wyszukiwanie dokumentów: Indeks i Hasła

Indeks to zbiór merytorycznie opracowanych haseł, grupujących pod względem tematycznym dokumenty dostępne w programie. Indeks znajduje się w lewym panelu strony startowej:   Jeżeli przy danym haśle znajduje się ikona , Hasło można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów podhaseł. Możliwe jest również przeszukiwanie Haseł pod kątem konkretnych słów bądź ich fragmentów. W tym celu należy […]

0 komentarzy

Wyszukiwanie dokumentów: Indeksy branżowe

  Platforma LEX oparta jest o jednolity indeks haseł dla wszystkich rodzajów dokumentów. Na potrzeby produktów przygotowanych dla określonych grup zawodowych, powstały indeksy branżowe. Indeks zbudowany jest tylko z haseł wyselekcjonowanych dla danej branży lub grupy zawodowej do której adresowany jest produkt. W przypadku korzystania z kilku produktów dostępne są wszystkie indeksy ułatwiające korzystanie z […]

0 komentarzy

Lista dokumentów w haśle

  Hasła zawierają następujące super-kategorie dokumentów dostępnych w Lexie: Analizy Pytania i odpowiedzi Procedury Akty prawne Orzeczenia i pisma urzędowe Komentarze i publikacje, w tym: Komentarze praktyczne Komentarze Monografie (rodzaj: monografia, podręcznik) Systemy prawa Artykuły (rodzaj: artykuł, recenzja, przegląd orzecznictwa, felieton, wywiad, polemika) Glosy Linie orzecznicze Omówienia Poradniki Szkolenia on-line Pozostałe (inne rodzaje publikacji oraz notki […]

0 komentarzy

Wyszukiwanie dokumentów – Roczniki

  Roczniki dostępne są na Stronie startowej programu pod ikoną . Umożliwiają wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach: Użytkownik ma do wyboru następujące kategorie: Dziennik Ustaw i Monitor Polski, Dzienniki resortowe, Dzienniki wojewódzkie, Dzienniki Unii Europejskiej, Czasopisma. Po wyborze kategorii należy wybrać interesujący nas rocznik – w centralnej części okna. Zostaną wyświetlone wtedy poszczególne pozycje z […]

0 komentarzy

Wyszukiwanie dokumentów: Zasoby

  Zasoby to zbiór wszystkich dokumentów dostępnych w LEX podzielonych na Kategorie i Podkategorie. Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy opcji widocznych w lewym panelu. Możliwy jest wybór kategorii dokumentu, po wybraniu której rozwija się lista podkategorii. Użytkownik może dokonać również filtrowania listy. Przy każdej kategorii, podkategorii oraz filtrze znajduje się licznik ilości dokumentów zawartych […]

0 komentarzy

Mapa Zasobów

Zasoby dokumentów dostępnych w LEX zostały uporządkowane w podzialne na Super-kategorie, kategorie i rodzaje. Dostęp do określonej kategorii zasobów jest uzależniony od wersji posiadanego produktu. Klasyfikacja zasobów Analizy Pytania i odpowiedzi (tzw. QA) Procedury Akty prawne: Dz. U. i M. P. (tzn. Dziennik Ustaw i Monitor Polski) Dzienniki UE (tzn. seria L, seria C, polskie […]

0 komentarzy

Obowiązywanie aktów prawnych

  Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania.  Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania. Klasyfikacja oraz proces oceny obowiązywania odbywa się według zasad przyjęty przez Redakcję programu LEX. Akty oceniane Akty spełniające kryterium (zawierające samodzielne normy prawne) podlegają […]

0 komentarzy

Akty prawne – Tekst dokumentu

W kategorii aktów prawnych wyróżniamy:  – akty  prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dziennik Ustaw i Monitor Polskim (Dz. U. i M. P.);  – akty prawa Unii Europejskiej ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (Dzienniki UE);  – akty prawne wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Ministrów i Urzędów Centralnych (Dziennikach resortowe);  – akty prawa miejscowego ogłaszane  […]

0 komentarzy

Akty prawne – Informacje o jednostce

  Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. Jednostkę redakcyjną można też dodać do Aktówki / LEX […]

0 komentarzy

Akty prawne – Hipertekst formalny i merytoryczny

  Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Rodzaje hipertekstu Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony linią przerywaną. Jest dostępny w obowiązujących obecnie […]

0 komentarzy

Akty prawne – Kursywa w tekście aktu prawnego

  Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego. W aktach prawa powszechnego: Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Kursywą będą objęte również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktualność kwot weryfikuje przypis do konkretnej stawki). W […]

0 komentarzy

Akty prawne – Przypisy zwykłe i ogólne

  Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki redakcyjnej. Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem. Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jego treści.

0 komentarzy

Akty prawne – Dokumenty powiązane i Słowa kluczowe

Dokumenty powiązane Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów. Dla aktów na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze czynnym lub biernym): Akty […]

0 komentarzy

Tłumaczenia aktów

Tłumaczenia aktów, czyli angielskie, niemiecke i rosyjskie wersje językowe najważniejszych polskich kodeksów i innych podstawowych ustaw z zakresu prawa cywilnego, pracy, podatkowego, gospodarczego, karnego i administracyjnego, w tym m.in.: Kodeksu cywilnego Kodeksu postępowania cywilnego Kodeksu pracy Kodeksu spółek handlowych Kodeksu karnego Kodeksu postępowania karnego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Ordynacji podatkowej Ustawy o podatku od towarów […]

0 komentarzy

Orzeczenia i pisma urzędowe – Lista dokumentów

  Lista Orzeczeń i pism urzędowych wyświetla się po wybraniu w lewym panelu kategorii „Orzeczenia i pisma urzędowe”. Lista obejmuje orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie, rozstrzygnięcia organów nie będących sądami (orzeczenia administracji), a także pisma urzędowe zawierające wytyczne wydane przez organy państwowe. Opis orzeczenia na liście:  – oznaczenie orzeczenia sądu  – oznaczenie orzeczenia […]

0 komentarzy

Orzeczenia i pisma urzędowe – Tekst dokumentu

Teksty orzeczeń i teksty pism urzędowych prezentowane są w podobny sposób i dostępne są w nich zbliżone funkcjonalności. Zawartość widoku treści dane o orzeczeniu: rodzaj, data wydania orzeczenia, dane sądu, sygnatura miejsce publikacji; w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej części orzeczenia prezentowane jest główne miejsce publikacji, pozostałe widoczne są po kliknięciu […]

0 komentarzy

Komentarze do aktów prawnych

Komentarze do aktów prawnych  , to publikacje autorskie pisane i publikowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Komentują poszczególne jednostki wybranych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, aktów prawa europejskiego). Przy większości komentarzy prezentowana jest miniaturka ich okładki. Widok na liście Zasobów: Dane metrykalne: autorzy całej publikacji; autorzy konkretnego fragmentu; tytuł; wydawnictwo i rok publikacji; stan prawny. Widok treści: W […]

0 komentarzy

Systemy prawa

  Systemy prawa to kompleksowe opracowania uwzględniające różne punkty widzenia na poszczególne instytucje we wskazanej gałęzi prawa. System prawa ma służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. Przy każdym systemie prezentowana jest miniaturka okładki. Widok w zasobach: […]

0 komentarzy

Monografie

  Monografie , to elektroniczne wersje prac naukowych, oraz innych książkowych publikacji autorskich, wydawanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer. W ramach tych publikacji autorzy omawiają kompleksowo wybrane zagadnienie z obszaru prawa. Przy większości monografii prezentowana jest miniaturka ich okładki.. Widok w Zasobach: UWAGA: w ramach kategorii „Monografie” prezentowany jest też rodzaj publikacji „Podręczniki”. Dane metrykalne: autorzy całej publikacji; […]

0 komentarzy

Glosy

  Glosy , to komentarze do orzeczeń, w których autor podejmuje się oceny rozstrzygnięcia. Glosy opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę. Widok na liście zasobów:  Dane metrykalne: autorzy publikacji; tytuł; dane komentowanego orzeczenia; miejsce publikacji; rodzaj glosy. Treść glosy: W górnej części okna prezentowane […]

0 komentarzy

Komentarze praktyczne

  Komentarze praktyczne  to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie. Widok na liście Zasobów: Dane metrykalne: autorzy publikacji; tytuł; wydawnictwo i rok publikacji; status aktualności. Cechy charakterystyczne: Zwięzłość i brak […]

0 komentarzy

Materiały z Prawo.pl

  Materiały prawo.pl to krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z szeroko pojętym prawem, pochodzące z portalu prawo.pl. Pełne treści wiadomości z bieżącego kalendarzowego (z Dzisiaj) dostępne są wyłącznie na portalu. Wiadomości z Wczoraj i starsze mają postać tekstową. Widok na liście Zasobów: Boksy na stroni startowej: W każdym produkcie LEX wśród boksów do wyboru na pulpicie […]

0 komentarzy

„Pozostałe” publikacje dostępne w programie

  Do kategorii Komnetarze i publikacje/Pozostałe zaliczane są następujące rodzaje publikacji: varia opracowanie sprawozdanie definicja wyjaśnienia bibliografia opinia przykład komentarz procedury miscellanea materiały szkoleniowe studium przypadku klasyfikacja wprowadzenie wzory pism i umów raport rynkowy testy notka do orzeczenia słownik przegląd piśmiennictwa encyklopedia zbiór orzeczeń piśmiennictwo do aktu rekomendacja kazus inne Na liście pozostałych wyświetlają się również […]

0 komentarzy

Wzory i narzędzia

  Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie Wzory dokumentów, Zestawienia, Kalkulatory, Słowniki, Normy, Plany kont i Wzory procedur. Na temat Wzorów czytaj TUTAJ. Kalkulatory  Zbiór narzędzi służących do obliczania podatków, opłat i innych kwot wynikających z przepisów prawnych. Wyróżniamy dwa: osadzona na zewnętrznej platformie; arkusze kalkulacyjne. Zestawienia  Autorskie wykazy danych przydatnych w codziennej pracy […]

0 komentarzy

Pytania i odpowiedzi

  Pytania i odpowiedzi to dokumenty zawierające wyjaśnienia problemów prawnych wysyłanych do Redakcji LEX przez Użytkowników. Widok na liście zasobów: Dane metrykalne: tytuł (zredagowany przez Redakcje LEX); numer; data udzielenia odpowiedzi; autor odpowiedzi; status aktualności: aktualne/archiwalne. Treść: Odpowiedź poprzedzona jest pełnym brzmieniem pytania zadanego przez Portal Pytań i Odpowiedzi. Odpowiedź podparta jest Uzasadnieniem. W prawej części […]

0 komentarzy

Analizy

Analizy  – to zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych tematycznie z konkretnym praktycznym zagadnieniem, np. „podróże służbowe krajowe”, „amortyzacja budynków i lokali” itp.  Podstawę analizy stanowi publikacja: Komentarz praktyczny lub Poradnik. Widok analizy: Dostęp do analiz: LEX Search – z listy wynikowej, ale i z prawej części okna podpowiedzi; Indeks (główny i branżowe).

0 komentarzy

Procedury

  Procedura jest interaktywnym diagramem obrazującym wycinek procedury prawnej, którego poszczególne kroki opatrzono wskazówkami praktyków, wykładnią i piśmiennictwem. Widok na liście Zasobów: Dane metrykalne: autora procedury; tytuł; status aktualności – oczekująca / aktualna / archiwalna. Treść procedury: Centralną część okna zajmuje diagram, w którym wyróżnione są kroki związane z: czynnościami (prostokąty), bramkami decyzyjnymi (romby) zdarzeniami (kółka). […]

0 komentarzy

Instytucje

  Instytucje to funkcjonalność umożliwiającą znalezienie organów publicznych właściwych dla danej miejscowości bądź też danych teleadresowych konkretnego organu. Dostęp z poziomu Strony startowej LEX Wyszukiwanie wg właściwości miejscowej instytucji Wystarczy wpisać odpowiednią miejscowość, a następnie doprecyzować dane o nazwę ulicy, aby dowiedzieć się, które instytucje obejmują ją swą właściwością miejscową. W niektórych przypadkach Program poprosi o […]

0 komentarzy

Mapy

  Mapy to funkcjonalność dostępna z lewego panelu w Ekranie powitalnym, która umożliwia wyświetlenie konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla wskazanego na mapie terenu, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Powiązanie z widokiem mapy jest również dostępne z poziomu tekstu aktu prawnego, z ikony . Po kliknięciu w nią, wyświetlona zostanie mapa, a na niej zaznaczone […]

0 komentarzy

Zegar legislacyjny

  Zegar legislacyjny to funkcjonalność przeznaczona dla pracowników administracji, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad pracami legislacyjnymi.  Dotyczy to: pracowników administracji samorządowej – głównie sekretarzy i radców prawnych zatrudnionych w urzędach pracowników administracji rządowej – organów naczelnych, centralnych i terenowych. Wprowadzenie Przy pierwszym uruchomieniu funkcjonalności zostanie wyświetlone Wprowadzenie informujące o sposobie pracy z Zegarem Legislacyjnym. […]

0 komentarzy

Kalendarium

  Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub zakresie dat. Kalendarium uruchamia się przy pomocy ikony widocznej z lewej strony startowej. Aby wybrać zakres dat, dla których mają być prezentowane wydarzenia, należy skorzystać z rozwijanego menu w prawej części okna. Domyślnie Kalendarium ustawione jest na dzień, w którym […]

0 komentarzy

Aktówka

Funkcjonalność Aktówka / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji) pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.  Do Aktówki można wejść z lewego panelu strony startowej poprzez wybór pozycji Aktówka/LEX Cloud.   Drzewo katalogów Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, natomiast w centralnej części […]

0 komentarzy

LEX Cloud – Udostępnianie katalogów

Udostępnianie katalogów w usłudze LEX Cloud, to funkcjonalność pozwalająca na nadawanie dostępu do katalogów innym użytkownikom LEX. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownicy mogą zarządzać dostępem do wybranych katalogów w Aktówce poprzez wskazanie innych użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień. Aby korzystać z Udostępniania, Użytkownicy (zarówno ci, którzy udostępniają katalogi jak i ci, którym one są udostępniane) muszą mieć dostęp […]

0 komentarzy

Historia

  Historia prezentuje zapis ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie. Historię dokumentów przeglądanych przez Użytkownika można wyświetlić wybierając z lewego panelu Strony startowej o ikonę Historia.   Listę dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. […]

0 komentarzy

Alerty

  Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego.  Aby dodać alert, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert . Możliwe jest również dodanie alertu z poziomu menu jednostki. […]

0 komentarzy

Notatki – nowy, przejrzysty sposób wyświetlania notatek do aktów prawnych

  Aby zapoznać się ze szczegółami Instrukcji prosimy kliknąć „tutaj”.

0 komentarzy

Notatki

  Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla swojej pracy informacji. Dodawanie Notatek Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jest możliwość zmiany miejsca zapisu na dowolnie wybrany folder. […]

0 komentarzy

Notatka o autorze

  Notka o autorze umożliwia wyświetlenie wszystkich publikacji, które stworzył lub współtworzył dany autor. Notka jest dostępna z linka na imieniu i nazwisku autora w oknie z tekstem publikacji. Zawiera informacje o autorze, ewentualnie zdjęcie, oraz interaktywna lista publikacji podzielonych według kategorii. Aby przejść do dowolnej publikacji, wystarczy kliknąć na jej tytuł. Notki dostępne są […]

0 komentarzy

Twoja sugestia

  Twoja Sugestia to funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikom programu zgłaszanie swoich uwag i pomysłów na jego rozwój. Po kliknięciu na zieloną zakładkę „Sugestie”  po prawej stronie ekranu trafisz na dedykowaną stronę: Wystarczy kliknąć pole „Dodaj nową sugestię lub uwagę”, aby otworzył się specjalny formularz, w którym możesz opisać swój pomysł. Poniżej znajdują się wybrane pomysły, na które można głosować. Dzięki temu […]

0 komentarzy

Piśmiennictwo prawnicze – źródła tez i glos

  Wykaz źródeł dokumentów zamieszczonych w programie.   Źródła tez piśmiennictwa: Admin. – Administracja Biul.RL – Biuletyn Rady Legislacyjnej Biul.Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów CASUS – CASUS CML Rev. – Common Market Law Review Cz.PKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Czas Informacji – Czas Informacji Dor.Podat. – Doradztwo Podatkowe EPS – Europejski […]

0 komentarzy

Wyciąg – odkładanie wybranych jednostek redakcyjnych

  Aby zapoznać się ze szczegółami Instrukcji prosimy kliknąć „tutaj”.

0 komentarzy

LEX Cloud – pliki własne – akceptowalne formaty

  Kierując się bezpieczeństwem aplikacji wprowadzone zostały ograniczenia na format i rozmiar plików. Użytkownicy mający dostęp do Aktówki  wraz z usługą LEX Cloud mogą dodawać pliki w następujących formatach: Dokumenty: txt, doc, docx, xls, xlsx, csv, rtf, pdf, xml, odt, ppt, pptx, pps, ppsx Grafiki: JPEG, jpg, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, SVG Wideo: webm, […]

0 komentarzy

Dodawanie domeny info.wolterskluwer.com do listy adresów zaufanych

  Ustawienia poczty Użytkownika mogą powodować, iż newslettery z istotnymi informacjami o zmianach w prawie mogą być przenoszone do folderu ze spamem. W poniższej instrukcji przedstawiamy, jak dodać adres, z którego są wysyłane newslettery do listy adresów zaufanych (tzw. białej listy). Gmail 1. Kliknij ikonę ustawień skrzynki mailowej 2. Wybierz opcję „Ustawienia” 3. Wybierz opcję […]

0 komentarzy

Zadaj pytanie i zamów wzór

W produktach Optimum i Premium oferujemy możliwość zadania pytania merytorycznego, a czasem zamówienia wzorów ze ściśle wskazanych tematów. Poniżej instrukcja korzystania z funkcji. Krok 1 Pytanie (albo zamówienie wzoru) można zadać klikając na link Zadaj pytanie umieszczony na czarnym pasku u góry ekranu. Krok 2 Po kliknięciu otworzy się formularz zadania pytania (lub zamówienia wzoru) […]

0 komentarzy

Funkcje na dokumentach

  Funkcje dokumentów podzielone są na 4 kategorie: Dokument – główne funkcje nawigacji ułatwiające pracę z dokumentem; Eksport – wydruk, zapis do pliku, wysyłka mailem, cytowanie; Narzędzia – dodawanie do aktówki, ustawianie alertów, dodawanie notatek i własnych plików; Widok – ustawienia czcionki, kontrastu, tryb do czytania. Dostępne są w zakładkach na pasku nad treścią dokumentu. […]

0 komentarzy

Centrum Pomocy Profesjonalisty

Centrum Pomocy Profesjonalisty to profesjonalny serwis informacyjny, dzięki któremu Użytkownicy uzyskają natychmiastową odpowiedź na pytania z zakresu (w zależności od posiadanej wersji produktu): doradztwa podatkowego i rachunkowego; doradztwa kadrowego i HR; doradztwa kadrowego; doradztwa BHP; doradztwa pomocy społecznej; doradztwa zamówień publicznych; doradztwa prawa oświatowego. Centrum Pomocy Profesjonalisty to połączenie: infolinii czynnej od poniedziałku do piątku […]

0 komentarzy

Wysyłanie deklaracji przez Internet

  Deklaracje, informacje i zeznania podatkowe opracowane w Excelu można wysyłać do urzędu skarbowego Internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje. Deklaracje elektroniczne wysyłane są w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe. Certyfikaty SSL Bezpośrednia wysyłka zeznania lub deklaracji podatkowej w Excelu […]

0 komentarzy

LEX Search – Lista fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego

0 komentarzy

Lista aktów posiadających tytuły podstawowych jednostek redakcyjnych

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego Ustawa z dnia 20 marca 2009 […]

0 komentarzy

Lista ustaw zawierających hipertekst merytoryczny

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kodeksy: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks […]

0 komentarzy

Wykaz skrótów stosowanych w dokumentach

  Rozwinięcie skrótów stosowanych w programie.   Akty prawne – publikatory D.U. – Dziennik Ustaw M.P. – Monitor Polski MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy MSiG-Ogl – Monitor Sądowy i Gospodarczy – Część Ogłoszenia M.S.”B” – Monitor Spółdzielczy „B” M.P.”B” – Monitor Polski B Dz.Urz.NBP – Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Dz.Urz.Min.Fin. – Dziennik Urzędowy […]

0 komentarzy

Ikony dokumentów

  Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą kategorii, do której przynależy. Najważniejsze z nich to:      – akty prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dz. U. i M.P.,  – projekty ustaw,   – akty wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Resortowych, – akty prawa europejskiego ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej,  – akty […]

0 komentarzy